Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

Двигун словотвору діяв, діє і діятиме повсякчас, поки з’являтимуться нові предмети, народжуватимуться нові слова і думки.

Іван Вихованець

§35 МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА

У чому особливість морфеми як мовної одиниці?

266. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробить Розгляньте таблицю «Будова змінного слова» і підготуйте розповідь г значущі частини слова.

БУДОВА ЗМІННОГО СЛОВА

про-

-холод-

-н-

-ий-

префікс — частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів

корінь — спільна частина споріднених слів, яка виражає їхнє лексичне значення

суфікс — частина слова, яка стоїть

після кореня і служить для утворення нових слів

закінчення — змінна частина слова,

яка стоїть у його кінці й виражає граматичне значення

Основа — частина слова без закінчення, що виражає лексичне значення слова

Слово складається з морфем — найменших неподільних значущих частин. Наприклад: пере-ход-и-ти, хат-к-а.

За значенням і функціями у структурі слова морфеми поділяються на кореневі і службові.

Службові морфеми поділяються на словотворчі (ліс-ок, пра-ліс) і формотворчі (най-вищий, світл-іш-ий, гор-и).

Зауважте!

Слід розрізняти поняття — слово з нульовим закінченням і слово без закінчення.

У слів із нульовим закінченням у певних граматичних формах закінчення виражається нулем звука, проте в інших граматичних формах має звукове вираження:

Закінчень не мають незмінювані слова. У всіх граматичних формах вони однакові: навесні, знаючи.

Ваш коментар

Хто швидше? Випишіть слова без закінчень (незмінні слова).

Спитала, знати, кіно, ложе, віче, усміхаючись, зламавши, під тином, попідтинню, звітувати, обов’язок, щирий, дорого, зніяковілість, знову, місіс, сеньйор, підтримуючи, здалеку, метро, пальто, з’явитися, відповідаєш, характер.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться закінчення вислову Максима Рильського: «Не люблять кайданів … ».

Зауважте!

Слід розрізняти форму того самого слова і спільнокореневі слова. Форми того самого слова відрізняються тільки закінченнями, наприклад: весна — весни, весні. Спільнокореневі слова відрізняються іншими морфемами: ліс — лісовий, праліс.

Слід відрізняти справді споріднені слова від неспоріднених співзвучних. Наприклад, у групі слів водяний, підводний, водяник, водій, виводити, заводити, завод, заводський, заводчик виділяється спільна частина -вод-. Чи є вона коренем для всіх цих слів? Ні, бо не всі ці слова об’єднані спільним значенням. Тут маємо три групи споріднених слів: 1) водяний, підводний, водяник — корінь -вод-, що в іменнику вода; 2) водій, виводити, заводити — корінь -вод-, що в дієслові водити; 3) завод, заводський, заводчик— корінь -завод-. Тому потрібно розмежовувати омонімічні корені, тобто ті, що звучать однаково, але мають різне значення, і частину споріднених слів, яка містить спільне лексичне значення.

268. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди. Позначте корені, префікси, суфікси і закінчення.

1. Голуб, голубеня, голубенький, голубий, голубиний, голубінь, голубка, голубуватий, голуб’ятник, голубішати. 2. Стежити, стежина, стеження, стежка, стежечка, спостереження, стежковий. 3. Лист, листя, листуватися, листочок, листування, листковий. 4. Носити, носик, носовий, носатий, виносити, зносити, носовичок, носочок.

269. «Вчити себе самого — благородна справа». Розгляньте таблицю «Суфікси іменників — назв осіб».

СУФІКСИ ІМЕННИКІВ — НАЗВ ОСІБ

Відтінки значень

Суфікси

Приклади

Назви людей за місцем проживання і національністю

-ець, -анин, -ит, -ин

українець, молдаванин, одесит, вірменин

Назви людей за професією, видом і місцем діяльності

-ар, (-яр), -ач, -ець, -ик, -ій

газетяр, читач, швець, пожежник, водій

Назви людей за вдачею, за зовнішніми та внутрішніми ознаками

-ач, -ець, -ун, -ак (-як), -ень, -ань, -л (о)

бородач, мудрець, веселун, простак, красень, черевань, буркало

Запишіть подані слова у три колонки:

назви людей за вдачею, зовнішніми і внутрішніми ознаками;

за місцем і характером їхньої діяльності; за місцем проживання й національністю. Позначте суфікси.

Плаксій, учитель, опішнянець, мерзляк, косар, краянин, полтавець, здоровань, глядач, ужгородець, балакун, водій, зв’язківець, очорнював, сибіряк, світлогорець, дивак, візник, скляр, чернівчанин, ойкало.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв іменників складеться початок прислів’я: «… марно свій вік».

270. Доберіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Херсон, Вірменія, Баку, Туреччина, Одеса, Тбілісі, Азербайджан, Чернівці, Чернігів, Суми, Сибір, Кривий Ріг, Луцьк, Болгарія, Київ, Харків, Петербург, Житомир, Луганськ, Донецьк, Львів, Дрогобич, Кривий Ріг, Куба, Кубань, Луганськ, Херсон.

271. «Вчити себе самого — благородна справа». Розгляньте таблицю «Суфікси іменників — назв неістот».

СУФІКСИ ІМЕННИКІВ — НАЗВ НЕІСТОТ

Відтінки значень

Суфікси

Приклади

Збірні назви людей, узагальнені назви галузей виробництва, узагальнені назви ознак

-ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

людство, панство, вівчарство, убозтво, дитинство

Узагальнені назви ознак

-ість

щирість, мудрість

Назви продуктів

-ив(о)

морозиво, печиво

Узагальнені назви ознак

-ощ(і)

пустощі, труднощі

Спишіть текст, вставляючи, де треба, м’який знак. Позначте суфікси

в іменниках — назвах неістот.

Людина родит., ся для щас..тя й для рад ос., ті, і борет., ся вона і діє в ім’я щас..тя. І розцвітає людина в щас..ті, а не в журбі, в с..вітлі, а не в темряві й незнайс..тві, в сім’ї, а не в розлуці, і ніколи не в неволі.

Самотніс..ть людині потрібна у свій час і в своїй мірі.

Руїни обурливо огидні. Вони пригноблюют.. душі, і в них не хочу я шукати красу. Народ не бачит.. краси в руїнах. Пробував заспівати на руїнах веселу піс..ню. І змовк (О. Довженко).

«Я хочу сказами своє слово». Складіть невеликий усний роздум «У чому полягає краса життя?». Подискутуйте з однолітками на цю тему (за можливості, у соціальних мережах).

Зауважте!

Особливу групу становлять суфікси, які не утворюють нових понять, а лише надають тому чи іншому слову певного емоційного забарвлення — позитивного (здрібнілості, пестливості) або негативного (згрубілості).

272. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Прочитайте речення. Випишіть слова, що надають словам емоційного забарвлення. Зробіть висновок про те, які суфікси надають словам відтінку здрібнілості й пестливості, а які — відтінку згрубілості.

1. Сонце впало на травичку, мов зелену рукавичку — то в один бік, то в другий… Ой узор же дорогий! 2. Ми співаєм сонцю перемогу, сонечку, з яким нам легко йти! (З тв. П. Тичини). 3. З тихим плескотом на берег рине хвилечка іскриста, править хтось малим човенцем, в’ється стежечка злотиста. 4. Ніч обгорнула біленькі хати, немов малесеньких діточок мати, вітерець весняний тихенько дише, немов діток до сну колише. 5. В холодну ніч самотній в глухім бору знайшов старе кострище; при місяці білів холодний попілець; горіло вколо нього попелище (З тв. Лесі Українки). 7. Добрий собацюра Пірат! Вірний! (О. Довженко). 8. Край дороги — величезна каменюка (Є. Гуцало).

273. Прочитайте речення. З’ясуйте, якого значення надають префікси виділеним словам.

1. Земля-землиця — праматір наша і годувальниця (І. Цюпа). 2. Той, хто любить паростки кленові, хто діброви молоді ростить, сам достоїн людської любові, бо живе й працює для століть (М. Рильський). 3. Я люблю рум’яну осінь, над садами чисту просинь (М. Стельмах). 4. Бринить в мені весняний переддень (А. Малишко). 5. У темряві світили напіврозквітлим суцвіттям яблуні (М. Стельмах). 6. І чую я співзвучність цю журливу в прощанні журавлів і журбі моїй (К. Тищенко). 7. Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре? Ой горе! (Леся Українка). 8. Безсмертя хоробрим судилось (Олег Ольжич). 9. Манило нас далеке заокеання (О. Гончар). 10. Прикарпаття — батьківщина Івана Франка.

Підготуйте лінгвістичну довідку «Значення іменникових префіксів пра-, па-, про-, су-, спів-, не-, без-, за-, при-, під-, перед-».

274. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Розгляньте таблицю «Іншомовні префікси». Наведіть власні приклади слів із поданими префіксами.

ІНШОМОВНІ ПРЕФІКСИ

Префікс

Значення

Приклади

а-

надає заперечного значення слову, український відповідник — не-

аморальний, аполітичний

анти-

означає протилежність, протидію, ворожість чому-небудь; український відповідник — проти-

антиракета, антивоєнний

архі-

вказує на старшинство в церковному званні або найвищий ступінь чогось

архієпископ, архіважливий

дис-

надає заперечного значення слову, український відповідник — не-

дисгармонія, диспропорція

екс-

означає «колишній»

екс-президент, екс-чемпіон

екстра-

означає «надмірність», «винятковість»

екстраклас, екстраординарний

контр-

надає слову заперечного значення український відповідник — проти-

контратака, контррозвідка

інтер-

означає перебування між ким-небудь або чим-небудь; періодичність дії

інтерклуб, інтернаціональний

псевдо-

означає « несправжній », « неправильний»

псевдоспеціаліст, псевдогероїчний

супер-

означає «головний», «вищої якості», «вторинний, повторний», «найбільш сучасний»

супертурнір, суперобкладинка, супер'яхта

ультра-

означає «той, що поза межами», «найбільший, крайній», «дуже, надзвичайно»

ультразвук, ультрасучасний

275. «Єдиний шлях що веде до знання— це діяльність». Спишіть речення, ставлячи розділові знаки. Підкресліть слова з іншомовними префіксами, усно поясніть значення цих слів.

1. Не знав не знав звіздар гостробородий що в антисвіті є анти- зірки що у народах є антинароди що у століттях є антивіки (Л. Костенко). 2. Вулиця йде ламаною кривулькою от з’явилися тротуарні плити асиметричні вичовгані ногами перехожих (І. Вільде). 3. Здається цей інтерконтинентальний суперлайнер справив на вас незабутнє враження? (О. Гончар). 4. Чи може бути дисгармонія в природі чи серце вже не прагне так краси? (К. Тищенко). 5. Зізнаюсь щиро бачив будівника в житті і псевдобудівника (О. Гончар). 6. Екс- чемпіонів не буває сьогодні хтось вже виборов свій шанс (І. Драч).

276. Хто швидше? Запишіть подані слова у чотири колонки за такою будовою: ✵ корінь, закінчення; ✵ корінь, суфікс, закінчення; ✵ префікс, корінь, закінчення; ✵ префікс, корінь, суфікс, закінчення.

Липа, лісовий, поклик, попередження, промова, палиця, друг, зароблений, політ, промінець, вівчар, ласий, прабабуся, пристрій, літо, схвалений, підмурок, хвалько, сміх, приморський.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв записаних слів складеться початок прислів’я: «… в них нема».

277. Спишіть текст, розкриваючи дужки. Виконайте розбір за будовою виділених слів.

Що може бути більш приємне, солодке, животворне, ніж любов? Хіба мені (не)уявляються позбавленими сонця ті, що позбавлені любові? Хороша любов та, яка є істинною, (не)зрадливою і вічною. Любов ніяким чином (не) може бути істинною і міцною, якщо породжується речами, тобто багатством, і тому міцна і вічна любов виникає зі спорідненості душ, які зміцнюються їхньою доброчесністю (Г. Сковорода).

«Я хочу сказами своє слово». Складіть невеликий усний роздум за афоризмом Григорія Сковороди: «Між негідними ЛЮДЬМИ не виникає дружби». Подискутуйте з однолітками на цю тему (за можливості, у соціальних мережах).

Ваш конспект

Морфема як мовна одиниця має такі ознаки: 1) виражена однією фонемою чи їхнім сполученням; 2) є компонентом слова, його будівельним матеріалом; 3) поєднанням морфем формується не тільки матеріальний бік слова, а й його лексичне та граматичне значення.