Математика 4 клас - Заїка А. - Підручники і посібники 2015 рік

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ДІЛЕННЯ ВИДУ 424 : 4. ВИДИ КУТІВ

226. Розглянь ділення. Прочитай коротке пояснення.

1. Перше неповне ділене — 4 сотні.

2. У частці буде 3 цифри.

3. Перша цифра частки — 1.

4. Друге неповне ділене — 2 дес.,

2 дес. не поділяться на 4 так, щоб отримати десятки (2 < 4).

2 : 4 = 0 (ост. 2).

У частці — 0, 0 дес.

5. Третє неповне ділене 24.

Продовж пояснення.

227. Склади задачу за схемою.

Поясни способи розв’язання задачі.

І спосіб

1) 368 - 46

2) 322 : 2

3) 161 + 46

ІІ спосіб

1) 368 + 46

2) 414 : 2

3) 207 - 46

228.

436 : 4   756 : 7  460 : 2  933 : 3

535 : 5   832 : 8  460 : 4  880 : 5

229.

х + 37 = 107 ∙ 9  x - 232 = 96 ∙ 8 x : 5 = 1 000 - 855

х ∙ 7 = 800 - 177 8 ∙ х = 477 + 379 992 : х = 720 : 90

230. Розв’яжи задачі, склавши рівняння. Виконай перевірку.

1) Якщо невідоме число збільшити в 3 рази, то отримаємо добуток чисел 306 і 2. Знайди невідоме число.

2) Частка невідомого числа і числа 7 дорівнює частці чисел 400 і 10. Знайди невідоме число.

231. Розв’яжи задачу, склавши рівняння.

У мене було кілька пакетів серветок, по 100 штук у пакеті, а всього серветок було стільки, скільки їх у 4 пакетах, по 200 серветок. Скільки було в мене пакетів серветок?

232. Чим схожі й відмінні ці фігури? За допомогою косинця перевір, який кут менший від прямого, а який більший. Накресли в зошиті прямий, гострий та тупий кути.

Гострий кут

Прямий кут

Тупий кут

233. 384 : 4  423 : 3  774 : 6  516 : 6

234. х ∙ 5 = 422 - 362  618 : х = 904 - 698 х + 673 = 500 ∙ 2

235. Мобільний телефон коштував 640 грн. Під час акції його ціна знизилася на його ціни. Скільки коштує мобільний телефон тепер?