Математика 2 клас - М.В. Богданович

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ


ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 7


799.   Як перевірити, що 7 ∙ 8 = 56?

800.   Поясни, як склали таблицю множення числа 7.

801.       

7 ∙ 7 + 21        7 ∙ 9 - 40            7 ∙ 6 + 7 ∙ 4

 802. Бригада монтує з блоків один дачний будинок за 7 днів. За скільки днів бригада змонтує 4 таких будинки?

803. Трактор за 6 год роботи витрачає 42 л пального. Скільки літрів пального витрачають 3 таких трактори за 1 год?

804. 3 кожної рівності склади ще одну за зразком.

14 - 8 = 6         25   - 6 = 19      85 - 25 = 60

З р а з о к. 14 - 5 = 9, 14 - 9 = 5.

Поясни, що дістанемо, коли від зменшуваного віднімемо різницю.

805*. Від паперового п’ятикутника по прямій відрізали трикутник. Які фігури могли утворитися? Накресли.

806°. У 6 однакових ящиках 30 кг лимонів. Маса порожнього ящика 3 кг. Яка маса ящика з лимонами?

807°.

7 ∙ 7 + 13           7 ∙ 9 - 7 ∙ 5             (14 + 14) : 4

40 - 7 ∙ 4            (23 - 16) ∙ 5                       7 ∙ 8 - 24

808. Робітник за 1 год обробляв 2 деталі. На нових верстатах він почав обробляти за годину 9 таких деталей. На скільки більше деталей став обробляти робітник за 8 год роботи?

809. За поданою умовою дай відповіді на запитання. Перше число 45, а друге — у 5 разів менше.

1)  Чому дорівнює друге число?

2)  На скільки друге число менше від першого?

810. Обчисли вирази. Випиши ті, в яких останньою є дія множення.

7 ∙ 3 + 7 ∙ 5     24 : 3 - 2          80 - 7 - 9          19 - 2 - 9

7 ∙ (3 + 5)        24 : (3 - 2)       (12 - 5) ∙ 7        (9 - 2) ∙ 9

811. В альбомі у Тараса на трьох сторінках по 7 марок і в пакетику 18 марок. Скільки всього марок?

812.

7 ∙ 5                 (9 - 5) ∙ 4              36 : 4

    28 + 8               35 - 7               (16 - 2)  : 2

813*. Які з      поданих висловлень завжди істинні (правильні), які — завжди хибні (неправильні), а які можуть бути істинними або хибними?

1)  Двоцифрове число більше за одноцифрове.

2)  Зменшуване більше за різницю.

3)  Від’ємник більший за різницю.

4)  Сума не може дорівнювати доданку.

5)  Батько старший за дідуся.

814°. На сцені співав хор з 2 рядів по 7 дівчаток і 6 хлопчиків. Скільки всього дітей у хорі?

815°. За даними таблиці запиши та обчисли вирази.

Ділене

24

40 - 8

17 + 18

45

36 : 4

6 • 3

Дільник

6

4

5

13 - 8

3

2

816. Обчисли значення виразу k : 6, якщо k набуває таких значень: 12, 24, 36, 54.

818. 54 зменшили на невідоме число і дістали 32. Знайди невідоме число.

819. Запиши тільки відповіді.

У скільки разів: 6 грн більше, ніж 2 грн? 30 м більше від 6 м? 2 год менше за 8 год? 18 кг більше від 3 кг? 5 дм менше від 40 дм?

820. (Усно.) Маса дерев’яного бруска 6 кг, а маса такого самого за розміром залізного бруска у 8 разів більша. Яка маса залізного бруска? На скільки кілограмів його маса більша від маси дерев’яного?

821. Листоноша приніс у бібліотеку 3 журнали, 1 брошуру і 12 газет. У скільки разів більше листоноша приніс газет, ніж журналів і брошур разом?

822. Обчисли. У виразах, де останньою є дія додавання, підкресли другий доданок.

5 ∙ 9 + 15                    80 - 7 ∙ 7      7 ∙ 8 + 36 : 6

40 - 5 ∙ 4                     20 + 7 ∙ 9      (18 - 12) ∙ 7

823*. Число 8 можна розкласти на два доданки по-різному. Яка пара таких доданків при множенні дає найбільший добуток?

824°. Купили 5 кг огірків, 4 кг помідорів і 3 кг яблук. У скільки разів менше купили яблук, ніж овочів?

825°. Побудуй прямокутник, довжина якого 5 см, а ширина - на 2 см менша. Знайди його периметр.