Біологія 9 клас

ВСТУП

§ 1. Науки, що вивчають організм людини

§ 2. Походження людини

§ 3. Раси

§ 4. Біологічне й соціальне в природі людини

Розділ 1 ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

§ 5. Організм людини як біологічна система. Хімічний склад організму людини

§ 6.Клітина: будова і життєдіяльність

§ 7.Тканини, органи, системи органів

§ 8.Регуляторні системи організму людини

Розділ 2 ОПОРА І РУХ

§ 9. Функції й будова опорно-рухової системи

§ 10.Будова й ріст кісток

§ 11. З'єднання кісток. Будова скелета людини

§ 12. Будова й скорочення м'яза. Види м'язів. Сила м'язів

§ 13. Групи скелетних м'язів. Режим роботи і стомлення м'язів

Розділ 3 КРОВ І ЛІМФА

§ 14. Функції і склад крові. Кровотворення

§ 15. Еритроцити

§ 16. Зсідання крові

§ 17. Імунітет. Види імунітету

§ 18. Імунні реакції організму. СНІД

§ 19. Внутрішнє середовище організму і гомеостаз

Розділ 4 КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ

§ 20. Кровоносна система. Будова і функції серця

§ 21. Серцевий цикл. Регуляція серцевого ритму

§ 22. Кровоносні судини. Рух крові по судинах

§ 23. Регуляція кровообігу. Лімфообіг

§ 24. Захворювання серцево-судинної системи, їх профілактика

Розділ 5 ДИХАННЯ

§ 25. Значення дихання. Будова органів дихання

§ 26. Газообмін у легенях і тканинах

§ 27. Дихальні рухи. Регуляція

Розділ 6 ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ

§ 28. Функції живлення. Будова травної системи

§ 29. Ротова порожнина, глотка, стравохід

§ 30. Травлення в шлунку і кишечнику

§ 31. Всмоктування речовин. Травлення в товстому кишечнику

§ 32. Печінка і підшлункова залоза

§ 33. Регуляція травлення

§ 34. Харчування та потреби організму

Розділ 7 ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

§ 35. Будова і функції шкіри

§ 36.Теплообмін і терморегуляція

Розділ 8 ВИДІЛЕННЯ

§ 37.Функція виділення, органи виділення. Будова сечовидільної системи

§ 38. Будова нефрону. Утворення сечі

Розділ 9 ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 39.Принципи роботи ендокринної системи

§ 40.Підшлункова, щитоподібна і паращитоподібні залози

§ 41. Надниркові та статеві залози

§ 42.Центральні механізми регуляції ендокринної системи

§ 43.Ендокринна система і розвиток стресових реакцій та адаптація організму

§ 44.Зв'язок ендокринної системи з іншими регуляторними системами організму

Розділ 10 РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 45.Статева система людини

§ 46. Гаметогенез. Менструальний цикл

§ 47. Запліднення. Від чого залежить стать дитини? Ембріональний розвиток

§ 48. Вагітність і пологи

§ 49. Дитинство. Підлітковий вік

§ 50. Зрілість. Літній вік і старість

§ 51. Онтогенез людини. Роль ендокринної системи в регуляції онтогенезу

Розділ 11 НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 52. Функції нервової системи. Нервова тканина. Функції нейронів

§ 53. Передача інформації в нервовій системі

§ 54. Будова нервової системи. Спинний мозок — відділ центральної нервової системи

§ 55. Головний мозок. Стовбур головного мозку і мозочок

§ 56. Головний мозок. Передній мозок: проміжний мозок і великі півкулі

§ 57. Вегетативна (автономна) нервова система

§ 58. Регуляція рухової активності

§ 59. Зв'язок нервової, гуморальної й імунної регуляторних систем

Розділ 12 СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

§ 60. Загальна характеристика сенсорних систем

§ 61. Зорова сенсорна система. Будова ока. Оптична система ока

§ 62. Зорова сенсорна система. Сприйняття світлових стимулів

§ 63. Центральний відділ зорового аналізатора. Властивості зорової сенсорної системи

§ 64. Слухова сенсорна система

§ 65. Сенсорні системи смаку й нюху

§ 66. Вестибулярна сенсорна система. Соматосенсорна і вісцеральна сенсорна системи

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

§ 67. Мозок і психіка. Види психічних процесів

§ 68. Функціональні стани організму людини. Біоритми

§ 69. Відчуття і сприйняття

§ 70. Увага

§ 71. Пам'ять. Види пам'яті

§ 72. Процеси пам'яті і способи її розвитку

§ 73. Потреби, мотивації й емоції

§ 74. Уроджена і набута поведінка людини

§ 75. Набута поведінка. Види навчання

Розділ 14 СВІДОМІСТЬ І МИСЛЕННЯ

§ 76. Свідомість

§ 77. Мислення

§ 78. Мовлення

§ 79. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку

§ 80. Темперамент і характер

§ 81. Здібності і обдарованість

§ 82. Особистість

§ 83. Психічні властивості людини і вибір професії