Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Дорогі восьмикласники!

ВСТУП

§ 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

§ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІТИН І ТКАНИН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 3. ОРГАНИ, ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 4. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЗДОРОВ'Я

Тема 1 ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 5. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ - ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО НОРМАЛБНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

§ 6. ЇЖА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ. СКЛАД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. ЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

§ 7. ХАРЧОВІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ. ЗНАЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Тема 2 ТРАВЛЕННЯ

§ 8. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

§ 9. ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ У РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ШЛУНКУ

§ 10. ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ У КИШЕЧНИКУ. ВИВЕДЕННЯ З ОРГАНІЗМУ НЕПЕРЕТРАВЛЕНИХ РЕШТОК ЇЖІ

§ 11. РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТРАВЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 12. ХАРЧОВІ РОЗЛАДИ. ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

Тема 3 ДИХАННЯ

§ 13. ЗНАЧЕННЯ ДИХАННЯ ДЛЯ ІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДИХАННЯ ЛЮДИНИ, ЇЇ БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

§ 14. ПРОЦЕСИ ГАЗООБМІНУ В ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ

§ 15. ДИХАЛЬНІ РУХИ. НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАЛЬНИХ РУХІВ

§ 16. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ

Тема 4 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 17. ПОНЯТТЯ ПРО ВНУТРІШНЄ РІДКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

§ 18. ЕРИТРОЦИТИ. ГРУПИ КРОВІ. ПРАВИЛА ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

§ 19. ЛЕЙКОЦИТИ. ТРОМБОЦИТИ. ЗСІДАННЯ КРОВ

§ 20. СЕРЦЕ: ЙОГО БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ

§ 21. ПОНЯТТЯ ПРО СЕРЦЕВИН ЦИКЛ. РОБОТА СЕРЦЯ ТА ЇЇ РЕГУЛЯЦІЯ

§ 22. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН. РУХ КРОВІ ПО ЗАМКНЕНІЙ СИСТЕМІ КРОВОНОСНИХ СУДИН. АРТЕРІАЛБНИЙ ТИСК

§ 23. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

Тема 5 ПРОЦЕСИ ВИДІЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

§ 24. ВИДІЛЕННЯ КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ МЕТАБОЛІЗМУ - ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ОБМІНУ РЕЧОВИН. БУДОВА СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

§ 25. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ

§ 26. БУДОВА ШКІРИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ

§ 27. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ. ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ

Тема 6 ОПОРА ТА РУХ

§ 28. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

§ 29. ТИПИ КІСТОК СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО СПОЛУЧЕННЯ

§ 30. БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ

§ 31. БУДОВА І ФУНКЦІЇ СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ

§ 32. РОБОТА М'ЯЗІВ ТА ПРИЧИНИ ЇХНЬОЇ ВТОМИ

§ 33. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

§ 34. РОЗВИТОК ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Тема 7 ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 35. БУДОВА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ. ЦЕНТРАЛБНА І ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 36. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ СПИННОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ

§ 37. ГОЛОВНИЙ МОЗОК ЛЮДИНИ: СТОВБУРОВА ЧАСТИНА, МОЗОЧОК

§ 38. ГОЛОВНИЙ МОЗОК ЛЮДИНИ: ПЕРЕДНІЙ МОЗОК

§ 39. СОМАТИЧНА ТА ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 40. ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Тема 8 ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

§ 41. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 42. ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

§ 43. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКА ЛЮДИНИ

§ 44. СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА

§ 45. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РІВНОВАГИ, РУХУ, ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ

§ 46. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ НЮХУ ТА СМАКУ. РЕЦЕПТОРИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Тема 9 ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 47. ПОНЯТТЯ ПРО ВИЩУ НЕРВОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРИРОДЖЕНІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

§ 48. УМОВНІ РЕФЛЕКСИ. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЛЮДИНИ

§ 49. ПОНЯТТЯ ПРО СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ. МОВА. МИСЛЕННЯ. СВІДОМІСТЬ

§ 50. НАВЧАННЯ ТА ПАМ'ЯТЬ

§ 51. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

§ 52. БІОРИТМИ ЛЮДИНИ. СОН І НЕСПАННЯ

Тема 10 РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 53. ПОНЯТТЯ ПРО ГОМЕОСТАЗ І НЕРВОВУ РЕГУЛЯЦІЮ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 54. ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА ЛЮДИНИ

§ 55. ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

§ 56. ІМУННА СИСТЕМА. ІМУНІТЕТ СПЕЦИФІЧНИЙ І НЕСПЕЦИФІЧНИЙ. ІМУНІЗАЦІЯ

§ 57. МЕХАНІЗМИ ІМУННИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. АЛЕРГІЯ. СНІД ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА

§ 58. ВЗАЄМОДІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ. СТРЕС І ФАКТОРИ, ЯКІ ЙОГО СПРИЧИНЯЮТЬ

Тема 11 РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 59. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

§ 60. СТАТЕВІ КЛІТИНИ. МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ. ЗАПЛІДНЕННЯ. ВАГІТНІСТЬ

§ 61. ЗАПЛІДНЕННЯ. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. ПЛАЦЕНТА, ЇЇ ФУНКЦІЇ

§ 62. ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Додаток