Підручник Біологія 8 клас - Н. Й. Міщук - Підручники і посібники 2016 рік

ВСТУП

§ 1. Організм людини як біологічна система. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

§ 2. Різноманітність клітин організму людини. Тканини

§ 3. Органи та фізіологічні системи організму людини

§ 4. Регуляторні системи організму людини

Тема 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого. Харчування та обмін речовин

§ 6. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів та їхнє значення

§ 7. Харчові та енергетичні потреби людини

Тема 2. ТРАВЛЕННЯ

§ 8. Огляд будови травної системи

§ 9. Травлення в ротовій порожнині. Ковтання

§ 10. Травлення в шлунку

§ 11. Травлення в кишечнику. Всмоктування

§ 12. Харчові розлади та запобігання їм

Тема 3. ДИХАННЯ

§ 13. Значення дихання. Система органів дихання

§ 14. Газообмін у легенях і тканинах

§ 15. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів

§ 16. Хвороби органів дихання та їх профілактика

Тема 4. ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН

§ 17. Внутрішнє середовище організму людини. Кров, її склад та функції

§ 18. Плазма крові. Тромбоцити та лейкоцити: будова та функції

§ 19. Будова й функції еритроцитів. Групи крові та переливання крові

§ 20. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця

§ 21. Будова та функції кровоносних і лімфатичних судин. Лімфообіг

§ 22. Рух крові по судинах. Пульс. Артеріальний тиск

§ 23. Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

Тема 5. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

§ 24. Виділення — важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи

§ 25. Роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну. Захворювання нирок та їх профілактика

§ 26. Значення та будова шкіри. Захворювання шкіри та їх профілактика

§ 27. Терморегуляція

Тема 6. ОПОРА ТА РУХ

§ 28. Значення опорно-рухової системи. Кістки, хрящі: їх будова та функції

§ 29. З’єднання кісток. Огляд будови скелета людини

§ 30. Функції та будова скелетних м’язів

§ 31. Основні групи скелетних м’язів

§ 32. Робота м’язів. Втома м’язів

§ 33. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком

Тема 7. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 34. Значення і будова нервової системи. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

§ 35. Центральна та периферична нервова система людини

§ 36. Спинний мозок

§ 37. Головний мозок. Будова та функції заднього і середнього мозку

§ 38. Головний мозок. Будова та функції переднього мозку

§ 39. Вегетативна нервова система

§ 40. Захворювання нервової системи та їх профілактика

Тема 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

§ 42. Зорова сенсорна система. Око

§ 43. Сприйняття зоровою сенсорною системою світла, кольору, простору

§ 44. Захист зору

§ 45. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху

§ 46. Сенсорні системи смаку та нюху

§ 47. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

Тема 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 48. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

§ 49. Безумовні рефлекси. Інстинкти

§ 50. Умовні рефлекси

§ 51. Особливості вищої нервової діяльності людини. Мова

§ 52. Навчання та пам’ять

§ 53. Мислення та свідомість

§ 54. Біоритми

§ 55. Сон

Тема 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

§ 56. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція. Гуморальна регуляція

§ 57. Гормони. Ендокринна система

§ 58. Залози внутрішньої секреції. Гіпофіз. Щитоподібна залоза

§ 59. Залози внутрішньої секреції (продовження)

§ 60. Ендокринна функція залоз змішаної секреції

§ 61. Імунна система. Неспецифічний і специфічний імунітет. Імунізація

§ 62. Порушення роботи імунної системи: СНІД, алергія

Тема 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 63. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення

§ 64. Менструальний цикл. Вагітність

§ 65. Ембріональний період розвитку людини

§ 66. Постембріональний розвиток людини

§ 67. Репродуктивне здоров’я. Захворювання, що передаються статевим шляхом

УЗАГАЛЬНЕННЯ

§ 68. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4 АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ