Біологія 8 клас

Вступ

ЗООЛОГІЯ — НАУКА ПРО ТВАРИН

§ 1. Тваринний світ як складова природи

§ 2. Різноманітність тварин та їх класифікація

Тема 1 БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

§ 3. Клітини, тканини та органи Будова клітини

§ 4. Будова тіла. Опорно-рухова система. Рух тварин

§ 5. Обмін речовин та системи внутрішніх органів

§ 6. Розмноження і розвиток тварин

§ 7. Тварини та середовище їх існування

§ 8. Зв"язки тварин у природних угрупованнях

Тема 2 ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ

§ 9. Джгутикові

§ 10. Саркодові

§ 11. Інфузорії. Паразитичні найпростіші

Тема 3.НАЙПРОСТІШІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ: ГУБКИ І КИШКОВОПОРОЖНИННІ

§ 12. Тип Губки

§ 13. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика

§ 14. Різноманітність кишковопорожнинних

Тема 4. ЧЕРВИ

§ 15. Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви

§ 16. Паразитичні плоскі черви: сисуни і стьожкові Клас Сисуни

§ 17. Тип Круглі черви

§ 18. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви

§ 19. Клас Малощетинкові черви. Клас П"явки

Тема 5. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

§ 20. Клас Ракоподібні

§ 21. Клас Павукоподібні

§ 22. Клас Комахи. Будова тіла і системи органів

§ 23. Розмноження і розвиток комах

§ 24. Комахи з неповним перетворенням

§ 25. Комахи з повним перетворенням

§ 26. Соціальні комахи

Тема 6. ТИП МОЛЮСКИ

§ 27. Клас Черевоногі молюски

§ 28. Клас Двостулкові молюски

§ 29. Клас Головоногі молюски

Тема 7. ТИП ХОРДОВІ

§ 30. Загальна характеристика хордових

§ 31. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові

§ 32. Підтип Хребетні. Клас Хрящові риби: спосіб життя, будова тіла, скелет і системи внутрішніх органів

§ 33. Розмноження, розвиток і різноманітність хрящових риб

§ 34. Клас Кісткові риби: спосіб життя, будова тіла і скелет

§ 35. Системи внутрішніх органів. Розмноження і розвиток кісткових риб

§ 36. Різноманітність кісткових риб. Охорона риб

Тема 8. ЗЕМНОВОДНІ

§ 37. Спосіб життя і будова тіла земноводних

§ 38. Системи внутрішніх органів земноводних

§ 39. Розмноження і розвиток земноводних. Різноманітність і охорона

Тема 9. ПЛАЗУНИ

§ 40. Спосіб життя і будова тіла плазунів. Системи внутрішніх органів. Розмноження і розвиток

§ 41. Різноманітність і охорона плазунів

§ 42. Спосіб життя і будова тіла птахів

§ 43. Системи внутрішніх органів птахів

§ 44. Шлюбна поведінка, розмноження і розвиток птахів

§ 45. Сезонні перельоти і міграції птахів

§ 46. Надряди Пінгвіни та Безкільові птахи

§ 47. Надряд Кільогруді птахи

Тема 10. ССАВЦІ

§ 48. Спосіб життя і зовнішня будова ссавців

§ 49. Опорно-рухова система ссавців

§ 50. Системи внутрішніх органів ссавців

§ 51. Розмноження і розвиток ссавців Розмноження

§ 52. Першозвірі та справжні звірі

§ 53. Плацентарні ссавці. Ряди Комахоїдні, Рукокрилі та Гризуни

§ 54. Плацентарні ссавці. Ряди Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні та Непарнокопитні

§ 55. Плацентарні ссавці. Ряд Примати.

Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 56. Екологія тварин. Розміщення тварин на поверхні Землі

§ 57. Етичне ставлення людини до тварин

§ 58. Охорона тваринного світу

§ 59. Історичний розвиток тваринного світу

§ 60. Значення тварин у житті людини