Підручник Біологія 7 клас - Остапченко Л.І. - Освіта 2015 рік

ВСТУП

§1. ТВАРИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

§2. ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ТВАРИН ВІД РОСЛИН І ГРИБІВ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

§3. ТКАНИНИ ТВАРИН

§4. ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§5. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

§6. КИШКОВОПОРОЖНИННІ

§7. КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

§8. ЧЛЕНИСТОНОГІ

§9. РАКОПОДІБНІ

§10. ПАВУКОПОДІБНІ

§11. БУДОВА КОМАХ

§12. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ

§13. МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКУНИ

§14. ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ - ГЕЛЬМІНТИ

§15. ПАРАЗИТИЧНІ ТА КРОВОСИСНІ ЧЛЕНИСТОНОГІ

§16. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХОРДОВИХ

§17. РИБИ

§18. АМФІБІЇ

§19. РЕПТИЛІЇ

§20. ПТАХИ: РИСИ ПРИСТОСОВАНОСТІ ДО ПОЛЬОТУ

§21. ПТАХИ: РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК. СЕЗОННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ ПТАХІВ

§22. РІЗНОМАНІТТЯ ПТАХІВ, ЇХНЯ РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

§23. ССАВЦІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

§24. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ: ЯЙЦЕКЛАДНІ, СУМЧАСТІ, КОМАХОЇДНІ, РУКОКРИЛІ

§25. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ: ГРИЗУНИ, ЗАЙЦЕПОДІБНІ, КОПИТНІ

§26. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ: ХИЖІ, КИТОПОДІБНІ

§27. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ: ПРИМАТИ

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§28. ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ

§29. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

§30. ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН У ТВАРИН

§31. КРОВ, її ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН

§32. ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

§33. ОПОРА І РУХ. ВИДИ СКЕЛЕТА І СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

§34. ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

§35. ЗАХИСТ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН. ПОКРИВИ ТІЛА

§36. ПРИСТОСУВАННЯ ДО АКТИВНОГО ЗАХИСТУ ТА НАПАДУ

§37. НЕРВОВА СИСТЕМА, її ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН

§38. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ ТВАРИН

§39. ПОНЯТТЯ ПРО РЕГУЛЯЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН

§40. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

§41. РОЗВИТОК ТВАРИН

§42. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§43. ПОВЕДІНКА ТВАРИН У ПРИРОДІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

§44. СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

§45. СТРУКТУРА ПОВЕДІНКОВОГО АКТУ

§46. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

§47. СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ ТВАРИН

§48. СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§49. ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОВЕДІНКА

§50. КОМУНІКАЦІЯ ТВАРИН

§51. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, її ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

ТЕМА 4 ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§52. ПОНЯТТЯ ПРО ПОПУЛЯЦІЮ, ЕКОСИСТЕМУ ТА ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

§53. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТОКИ ЕНЕРГІЇ. РОЛЬ ОРГАНІЗМІВ У КОЛООБІГУ РЕЧОВИН

§54. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ

§55. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Узагальнення

Короткий словник термінів