Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

ВСТУП ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТВАРИН

§ 2. БУДОВА КЛІТИН У ТВАРИН

§ 3. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН У ТВАРИН

§ 4. ОРГАНИ І СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТВАРИН

§ 6. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ

§ 7. ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ

§ 8. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, КЛАС БАГАТОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ

§ 9. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ. КЛАСИ МАЛОЩЕТИНКОВІ ЧЕРВИ І П'ЯВКИ

§ 10. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС РАКОПОДІБНІ

§ 11. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ

§ 12. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС КОМАХИ

§ 13. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КОМАХ. РОЛЬ КОМАХ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

§ 14. ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ, КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ МОЛЮСКИ

§ 15. ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ. КЛАС ДВОСТУЛКОВІ МОЛЮСКИ

§ 16. ТИП МОЛЮСКИ, АБО М'ЯКУНИ. КЛАС ГОЛОВОНОГІ МОЛЮСКИ

§ 17. ТИП ХОРДОВІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПУ. НАДКЛАС РИБИ

§ 18. ТИП ХОРДОВІ. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РИБ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РИБ

§ 19. ТИП ХОРДОВІ. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ

§ 20. ТИП ХОРДОВІ. КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ

§ 21. ТИП ХОРДОВІ. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПЛАЗУНІВ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПЛАЗУНІВ

§ 22. ТИП ХОРДОВІ. КЛАС ПТАХИ

§ 23. ТИП ХОРДОВІ. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПТАХІВ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПТАХІВ

§ 24. ТИП ХОРДОВІ. КЛАС ССАВЦІ

§ 25. ТИП ХОРДОВІ. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ССАВЦІВ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 26. ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ

§ 27. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

§ 28. ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН У ТВАРИН. ОРГАНИ ДИХАННЯ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ

§ 29. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН.НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

§ 30. ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

§ 31. ОПОРА І РУХ. ДВА ТИПИ СИМЕТРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ. СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ТВАРИН. ВИДИ СКЕЛЕТА. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

§ 32. ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ. ЗАХИСТ. ПРИСТОСУВАННЯ ДО АКТИВНОГО ЗАХИСТУ І НАПАДУ

§ 33. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ

§ 34. РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН. НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН

§ 35. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ ТА ЗАПЛІДНЕННЯ

§ 36. РОЗВИТОК ТВАРИН. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РЕГЕНЕРАЦІЮ У ТВАРИН. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 37. ПОВЕДІНКА ТВАРИН ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

§ 38. ІНСТИНКТ. ЕВОЛЮЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНСТИНКТУ І НАВЧАННЯ. СТРУКТУРА ПОВЕДІНКОВОГО АКТУ

§ 39. ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

§ 40. СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН, її ОСОБЛИВОСТІ Й ЗНАЧЕННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНА І ГРУПОВА ПОВЕДІНКА. РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА

§ 41. АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН, ЇЇ ПРОЯВИ І ЗНАЧЕННЯ

§ 42. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Тема 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 43. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

§ 44. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОЛК ЕНЕРГІЇ

§ 45. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОМПОНЕНТІВ ЕКОСИСТЕМИ. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ

§ 46. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА

§ 47. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

§ 48. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ