Біологія 7 клас

ВСТУП

1. Біологія — наука про живу природу

2. Різноманітність живих організмів

3. Рослинний світ - складова частина природи

Розділ 1 РОСЛИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

4. Загальна характеристика рослин

5. Клітина рослин

6. Тканини рослин

7. Органи рослин

8. Будова та функції кореня

9. Мінеральне живлення рослин

10. Пагін і його будова

11. Стебло — вісь пагона

12. Транспорт речовин у рослині

13. Листок — бічна частина пагона

14. Функції листка

15. Відповідь рослин на подразнення

Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН

16. Розмноження рослин

17. Вегетативне розмноження

18. Будова й різноманітність квіток

19. Суцвіття

20. Запилення

21. Запліднення рослин

22. Насінина.Проростання насінини

23. Плід

24. Поширення плодів і насіння

25. Ріст і розвиток рослин

26. Сезонні явища в житті рослин

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 3. ВОДОРОСТІ

27. Загальна характеристика водоростей

28. Зелені водорості

29. Діатомові водорості

30. Бурі водорості

31. Червоні водорості, або багрянки

Тема 4. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

32. Наземні рослини

33. Вищі спорові рослини

34. Мохоподібні

35. Плауноподібні

36. Хвощеподібні

37. Папоротеподібні

Тема 5. ГОЛОНАСІННІ

38. Голонасінні перші насінні рослини

39. Загальна характеристика хвойних

40. Різноманітність і значення хвойних

Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ

41. Загальна характеристика покритонасінних

42. Класифікація покритонасінних

43. Родина Капустяні, або Хрестоцвіті

44. Родина Розові

45. Родина Бобові

46. Родина Пасльонові

47. Родина Айстрові, або Складноцвіті

48. Родина Лілійні

49. Родина Цибулеві

50. Родина Тонконогові, або Злакові

51. Значення покритонасінних

Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ

Тема 7. ГРИБИ

52. Загальна характеристика грибів

53. Цвілеві гриби

54. Шапкові гриби

55. Гриби-паразити

Тема 8. ЛИШАЙНИКИ

56. Лишайники — симбіотичні організми

Розділ 4. БАКТЕРІЇ

Тема 9. БАКТЕРІЇ

57. Загальна характеристика бактерій

58. Хвороботворні бактерії

59. Ціанобактерії (синьо-зелені водорості)

Розділ 5. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 10. ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

60. Середовища існування рослин

61. Рослини й абіотичні чинники

62. Рослини й біотичні чинники

63. Угруповання рослин

64. Охорона природи

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ З БІОЛОГІЇ

МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ