Біологія 6 клас

ВСТУП

§1. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ

§2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

§3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

§4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ТЕМА 1 КЛІТИНИ

§5. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ БУДОВИ ОРГАНІЗМІВ. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ

§6. МЕТОД СВІТЛОВОЇ МІКРОСКОПИ. ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА IX ПРИЗНАЧЕННЯ

§7. ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОПРЕПАРАТІВ

§8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

§9. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КЛІТИНИ: ЦИТОПЛАЗМА ТА ВКЛЮЧЕННЯ

§10. ОСНОВНІ ОРГАНЕЛИ КЛІТИНИ

§11. ЯДРО КЛІТИНИ

§12. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ КЛІТИН

ТЕМА 2 ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

§13. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ - МЕШКАНЦІ ВОДОЙМ

§14. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ - ЗБУДНИКИ ХВОРОБ ЛЮДИНИ

§15. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ, ЗДАТНІ ДО ФОТОСИНТЕЗУ: ЕВГЛЕНА ЗЕЛЕНА, ХЛАМІДОМОНАДА ТА ХЛОРЕЛА

§16. ОДНОКЛІТИННІ ГРИБИ – ДРІЖДЖІ

§17. БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

§18. БАКТЕРІЇ: РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

§19. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

§20. ГУБКИ - ПРИМІТИВНІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

ТЕМА 3 РОСЛИНИ

§22. ТКАНИНИ РОСЛИН

§23. КОРІНЬ. БУДОВА І ФУНКЦІЇ

§24. ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

§25. ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ

§26. БУДОВА СТЕБЛА

§27. ВИДОЗМІНИ ПАГОНА

§28. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА

§29. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ЛИСТКІВ. ВИДОЗМІНИ ЛИСТКА

§30. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ РОСЛИНИ

§31. РУХИ РОСЛИН

§32. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

§33. КВІТКА ЯК ОРГАН СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН. БУДОВА І РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК

§34. СУЦВІТТЯ

§35. ЗАПИЛЕННЯ

§36. ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ

§37. ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ

§38. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПЛОДІВ

§39. РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

ТЕМА 4 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

§40. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ РОСЛИН

§41. ВОДОРОСТІ

§42. МОХИ

§43. ПЛАУНИ, ХВОЩІ, ПАПОРОТІ

§44. ГОЛОНАСІННІ

§45. ПОКРИТОНАСІННІ, АБО КВІТКОВІ

§46. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ

§47. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН

§48. ЖИТТЄВІ ФОРМИ. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. ЗВ’ЯЗКИ РОСЛИН З ІНШИМИ ОРГАНІЗМАМИ

§49. ТИПИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ

§50. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ ТА ЛЮДИНИ

ТЕМА 5 ГРИБИ

§50. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ ТА ЛЮДИНИ

§51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ

§52. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ГРИБІВ

§53. ЛИШАЙНИКИ - ПРИКЛАД СИМБІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ

§54. ШАПИНКОВІ ГРИБИ

§55. ЇСТІВНІ ТА ОТРУЙНІ ШАПИНКОВІ ГРИБИ

§56. ГРИБИ-ПАРАЗИТИ

§57. ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ