Біологія 10 клас

ВСТУП

§ 1. СИСТЕМА БІОЛОГІЧНИХ НАУК. ЗВ’ЯЗОК БІОЛОГІЧНИХ НАУК З ІНШИМИ НАУКАМИ

§ 2. РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

§ 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У БІОЛОГІЇ. ЗНАЧЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ОРГАНІЗМІВ

§ 4. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ

§ 5. РОЛЬ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

§ 6. ФУНКЦІЇ ВОДИ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

ТЕМА 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§ 7. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ЖИВИХ ІСТОТ. ЛІПІДИ

§ 8. ВУГЛЕВОДИ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ,ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ

§ 9. БІЛКИ: БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ

§ 10 . ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

§ 11. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ. ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ РНК. АТФ

§ 12. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ . ТА ФУНКЦІЇ ДНК

§ 13. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ. ВІТАМІНИ, ГОРМОНИ, ФАКТОРИ РОСТУ

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ. ЯДРО

§ 14. КЛІТИНА - ОСНОВНА СТРУКТУРНО- ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМІВ. МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

§ 15. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ КЛІТИННИХ МЕМБРАН

§ 16. НАДМЕМБРАННІ І ПІДМЕМБРАННІ КОМПЛЕКСИ КЛІТИН

§ 17. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЯДРА КЛІТИН ЕУКАРІОТІВ. НУКЛЕОЇД ПРОКАРІОТІВ

§ 18. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КАРІОТИПУ РІЗНИХ ОРГАНІЗМІВ

ТЕМА 2. ЦИТОПЛАЗМА КЛІТИН

§ 19. ЦИТОПЛАЗМА. КЛІТИННІ ВКЛЮЧЕННЯ

§ 20. ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

§ 21. ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ: МІТОХОНДРІЇ ТА ПЛАСТИДИ

§ 22. РИБОСОМИ. ОРГАНЕЛИ РУХУ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР

§ 23. БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ. ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЕУКАРІОТІВ

ТЕМА 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§ 24. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ

§ 25. МЕЙОЗ