Біологія 10 клас

Розділ 1 Загальна характеристика живої природи

Тема 1 Біологія – наука про життя

§ 1. ЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА

§ 2. РОЗВИТОК БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

§ 3. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ

§ 4. БІОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК

§ 5. МЕТОДИ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 2 Система організації живої природи

§ 6. ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ ЖИТТЯ

§ 7. ЖИТТЯ ЯК БІОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

§ 8. БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ І РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО

Розділ 2 Молекулярний рівень організації живої природи

Тема. 3 Елементний склад біологічних систем

§ 9. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖИВОГО

§ 10. ЯК ВИВЧАЮТЬ ЖИТТЯ НА МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНІ

§ 11. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ІСТОТ

§ 12. ПОТРЕБИ БІОСИСТЕМ У ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ

Тема 4 Неогранічні речовини живих організмів

§ 13. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ І СПОЛУКИ В ЖИВИХ СИСТЕМАХ

§ 14. ВОДА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ

§ 15. МІНЕРАЛЬНІ СОЛІ ТА ЙОНИ В ЖИВОМУ ОРГАНІЗМІ

§ 16. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИВИХ ІСТОТ

Тема 5. Біомолекулярний склад живого

§ 17. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ В КЛІТИНІ І НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

§ 18. ЛІПІДИ: ЖИРИ І ЖИРОПОДІБНІ РЕЧОВИНИ

§ 19. ВУГЛЕВОДИ: РІЗНОМАНІТТЯ МОНОСАХАРИДІВ

§ 20. СКЛАДНІ ВУГЛЕВОДИ: ОЛІГО- І ПОЛІСАХАРИДИ

§ 21. АМІНОКИСЛОТИ І ПЕПТИДИ

§ 22. БІЛОК І РІВНІ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

§ 23. ВЛАСТИВОСТІ І РІЗНОМАНІТТЯ БІЛКІВ

§ 24. ФЕРМЕНТИ І БІОЛОГІЧНИЙ КАТАЛІЗ

§ 25. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ І НУКЛЕОТИДИ

§ 26. РІЗНОМАНІТНІСТЬ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ. ТИПИ РНК

§ 27. БУДОВА І ФУНКЦІЯ ДНК

§ 28. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ: ВІТАМІНИ Й ГОРМОНИ

§ 29. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ: АЛКАЛОЇДИ, ТОКСИНИ, АНТИБІОТИКИ ТА ІНШІ

§ 30. ЄДНІСТЬ І СТАЛІСТЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЖИВИХ ІСТОТ

Розділ 3 Клітинний рівнь організації живої природи

Тема 6. Структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітин

§ 31. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ. ЩО ТАКЕ КЛІТИННА БІОЛОГІЯ

§ 32. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН

§ 33. СУЧАСНА КЛІТИННА ТЕОРІЯ

§ 34. РОЗМІР, ФОРМА І ЗАГАЛЬНИМ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ

§ 35. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ

§ 36. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИТОПЛАЗМИ КЛІТИНИ

§ 37. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ

§ 38. ДВОМEMБРАННІ ОРГАНЕЛИ: МІТОХОНДРІЇ І ПЛАСТИДИ

§ 39. НЕМЕМБРАННІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ОРГАНЕЛИ. ВКЛЮЧЕННЯ

§ 40. КЛІТИННЕ ЯДРО: БУДОВА І ФУНКЦІЇ

§ 41. ХРОМОСОМИ Й КАРІОТИП

§ 42. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІТИН БАГАТОКЛІТИННОГО ОРГАНІЗМУ

§ 43. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ І ЕУКАРІОТІВ