Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

САМОСТІЙНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
САМОСТІЙНА РОБОТА «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ. КИСЛОТИ»

Варіант I

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Укажіть рядок, який містить лише формули оксидів:

а) FeO, K2S, NO2, H2SO3;

б) N2O, Na2O, NaCl, Fe (OH )2;

в) K2O, CrO3, Cr2O3, H2O;

г) FeO, Fe2O3, FeS, HCOOH.

2. Укажіть формулу сполуки, в якій валентність Феруму дорівнює III:

а) FeC2; в) FeS;

б) Fe2O3; г) FeO.

3. Укажіть рядок, що містить лише формули оксигеновмісних кислот:

а) H3PO4, H3PO3, HPO3, H2S;

б) H2SO3, На, H3AsO4, H2CO3;

в) H3BO3, HPO3, H2SiO3, H2SO4;

г) На, H2S, НВ3, НF.

4. Укажіть валентність кислотного залишку ортофосфатної кислоти:

а) IV;

б) II;

в) III;

г) І.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між назвами оксидів та їхніми формулами.

1) Хром(ІІ) оксид

а) ClO3

2) Хром(ІІІ) оксид

б) СrО

3) Хром (VІ) оксид

в) Cr2O3

4) Купрум(ІІ) оксид

г) Cu2O


д) СuО

6. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

Реагенти

Продукти

1) Mg + HCl

а) FeCl2 + H2

2) Ca + HCl

б) MgCl2 + H2

3) Fe + HCl

в) ZnCl2 + H2

4) Zn + HCl

г) CaCl2 + H2

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Обчисліть та вкажіть масову частку Оксигену в силіцій(IV) оксиді. (3 бали)

8. Який об'єм водню (н.у.) виділився внаслідок взаємодії алюмінію, маса якого становила 10,8 г, із сульфатною кислотою? (З бали)

Варіант II

Завдання 1-4 містять по чотири варіанти відповіді, з яких лише одна правильна. Правильна відповідь на кожне завдання — 0,5 бала.

1. Укажіть рядок, який містить лише формули оксидів металічних елементів:

а) Na2S, Cr2O3, MgO, Fe2O3;

б) K3N, K2O, CaO, FeS;

в) K2O, CaO, HCl, NO2;

г) WO3, Cr3O3, ZnO, Fe3O4.

2. Укажіть валентність кислотного залишку сульфатної кислоти:

а) IV;

б) II;

в) III;

г) І.

3. Укажіть рядок, що містить лише формули двохосновних кислот:

а) HNO3, HNO2, HF, H2CO3;

б) H2S, HNO3, H3PO4, НВr;

в) H2SeO4, H2S, H2SiO3, H2SO4;

г) H2S, HNO2, H2Se, K2S.

4. Укажіть хімічну формулу оксиду, що має атомну будову:

а) CO2; в) SiO2;

б) СО; г) H2O.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь — 0,5 бала.

5. Установіть відповідність між характеристиками кислот та їх формулами.

1) Оксигеновмісна двохосновна кислота

а) HNO2

2) Оксигеновмісна трьохосновна кислота

б) H2SO3

3) Одноосновна оксигеновмісна кислота

в) H2S

4) Одноосновна безоксигенова кислота

г) H3PO4


д) HCl

6. Установіть відповідність між формулами оксидів і назвами продуктів їх взаємодії з хлоридною кислотою.

Формула оксиду

Назва продуктів

1) CaO

а) Ферум(ІІ) хлорид

2) MgO

б) Ферум(ІІІ) хлорид

3) FeO

в) Кальцій хлорид

4) Fe2O3

г) Магній хлорид

Завдання 7-8 передбачають написання відповіді на поставлені питання.

7. Обчисліть та вкажіть масову частку Нітрогену в нітроген(IV) оксиді. (3 бали)

8. Обчисліть та вкажіть масу ферум(ІІ) оксиду, що прореагує з 9,8 г сульфатної кислоти. (З бали)