Безпека життєдіяльності - Я. І. Бедрій 2009

Вступ

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Системний аналіз безпеки життєдіяльності

Потенційна безпека життєдіяльності людини Основні поняття. Теорія ризику.

Комплексний аналіз життєдіяльності людини

Системний аналіз чинників безпеки праці


Характеристика життєдіяльності людини у системі "людина — машина — середовище існування"

Особливості діяльності людини — оператора

Аналізатори людини

Працездатність людини — оператора

Надійність дій людини — оператора


Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності

Основні цілі та завдання ергономіки

Ергономічні вимоги до організації місця праці

Ергономічні вимоги до режимів праці та відпочинку


Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій


Психологічні властивості людини

Пам'ять

Мислення

Увага

Сенсомоторні реакції

Схильність до ризику та обережність

Потреби

Здібності

Комунікабельність

Компетентність

Характер і темперамент

Емоції

Воля

Моральна свідомість

Психологія натовпу

Психологічний склад українського народу


Інженерно — психологічні принципи професійного добору


Психологічні чинники небезпеки


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ

Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини

Електричний струм

Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Теплообмін людини з навколишнім середовищем

Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини

Нормування параметрів мікроклімату

Профілактика несприятливого впливу мікроклімату

Особливості екстремальних умов при зміні газового складу та тиску повітря

Екстремальні умови, пов'язані з впливом шуму

Освітлення

Класифікація освітлення

Джерела світла та освітлювальні прилади


Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека

Визначення та дози іонізуючого випромінювання

Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм

Радіоактивне забруднення води та продуктів харчування

Норми радіаційної безпеки


Електромагнітні поля та випромінювання

Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми

Нормативи та стандарти

Захист від електромагнітних випромінювань


Хімічні та біологічні чинники безпеки

Загальна характеристика отруйних речовин

Небезпечні та шкідливі хімічні речовини (НХР)

Вплив шкідливих хімічних речовин на організм людини

Біологічні небезпечні речовини

Отруйні тварини

Отруйні рослини


Побутові чинники небезпеки

Побутова небезпека

Отруєння препаратами побутової хімії

Отруєння медичними препаратами

Отруєння чадним газом

Отруєння отрутохімікатами


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація

Поняття надзвичайної ситуації

Загальні відомості про теорію катастроф

Класифікація надзвичайних ситуацій


Ядерні вибухи

Класифікація ядерних вибухів

Особливості вибухів нейтронної зброї


Аварії з викидом радіоактивних речовин

Основні поняття

Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів


Уроки аварій на АЕС

Аварія у Гарисберзі

Катастрофа на Чорнобильській АЕС


Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних випромінювань


Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин

Аварії з викидом СДОР

Застосування хімічної зброї (ХЗ)

Застосування біологічної зброї


Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами

Уражаючи чинники звичайної зброї

Пожежі, вибухи

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Надзвичайні ситуації природного характеру


Надзвичайні ситуації екологічного характеру

Основні причини та класифікація

Основні передумови виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру


Ліквідація наслідків НС

Організація ліквідації наслідків НС

Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт


Принципи, способи та засоби захисту населення


ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Загальні поняття про першу медичну допомогу


Долікарська допомога при ураженні електричним струмом


Долікарська допомога при різних видах травм

Долікарська допомога при пораненнях і кровотечах

Опіки

Долікарська допомога при обмороженні


Долікарська допомога при шоку


Перша допомога при ушкодженні м'яких тканин, суглобів і кісток


Долікарська допомога при задусі, утопленні, заваленні землею


Перша допомога при радіаційних ураженнях


Перша допомога при отруєнні СДОР