Історія педагогіки України - Артемова Л.В. 2006

ВСТУП


ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ НА ТЕРЕНІ УКРАЇНИ У НАЙДАВНІШІ ЧАСИ

Виховання підростаючих поколінь в умовах боротьби за виживання

Народна педагогіка, вірування, фольклор у вихованні дітей

Писемність праслов'ян-оріїв (гіпотези і факти)


ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ-РУСІ

Освіта в період становлення України — Русі

Культура і освіта в часи розквіту держави

Роль рукописних книг у вихованні й навчанні

Педагогічна думка, шкільництво, виховання в період занепаду України — Русі


НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

Освіта за литовської доби

Освіта на українських землях під владою Польщі

Братські школи

Першодруки

Києво-Могилянська академія

Педагогічні погляди Григорія Сковороди

Освіта за часів козаччини


ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII—XIX ст.

Стан народної освіти в Україні в II половині XVIII та у XIX столітті

Педагогіка Олександра Духновича

Педагогічна діяльність Миколи Пирогова

Педагогічні погляди Тараса Шевченка

Педагогічні ідеї та праці Пантелеймона Куліша

Освітня діяльність та педагогічні погляди Костянтина Ушинського

Педагогічні ідеї Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки

"Родинне виховання" дітей дошкільного віку


ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ОСВІТА, СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Стан школи та освіти в кінці XIX — на початку XX ст. в Україні

Становлення суспільного дошкільного виховання на Наддніпрянщині та Слобожанщині

Розвиток дошкільного виховання у Галичині

Педагогічна спадщина Софії Русової

Педагогічний доробок Бориса Грінченка

Педагогічна спадщина Михайла Коцюбинського

Просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Михайла Грушевського

Розвиток освіти, дошкільного виховання і культури в Українській Народній Республіці


ОСВІТА Й ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

Розвиток дошкільного виховання, школи й освіти в новаторські 20-ті роки

Дошкільне виховання, школа, освіта в Україні у драматичні 30-ті роки

Педагогічна спадщина Антона Макаренка

Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки

Стан освіти і виховання в Україні у 60 — 80-ті роки

Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського


ОСВІТА УКРАЇНЦІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ


ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Шкільна та позашкільна освіта

Дошкільна освіта

Вища школа на сучасному етапі