Юридичний словник-довідник 2021Абсолютизм

Абсолютна відповідальність

Абсолютні права

Авізо

Автор

Авторська винагорода

Авторське право

Авторське право телерадіоорганізацій

Аграрне право

Агреман

Агресія

Агропромисловий комплекс (АПК) України

Адреферендум

Адхок

Адвокат

Адвокатське об'єднання

Адвокатура

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

Адміністративна комісія

Адміністративна правоздатність

Адміністративна юрисдикція

Адміністративна юстиція

Адміністративне законодавство

Адміністративне затримання

Адміністративне право

Адміністративне правопорушення (проступок)

Адміністративне стягнення

Адміністративний арешт

Адміністративний нагляд

Адміністративний примус

Адміністративний процес

Адміністративний штраф

Адміністративно-деліктні відносини

Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань

Адміністративно-правовий статус громадянина

Адміністрація

Адресна допомога

Акредитив

Акредитування

Акт про нещасний випадок на виробництві

Акт проголошення незалежності України

Акти громадянського стану

Акцепт

Акціонерне товариство

Акція

Алібі

Аліменти

Аліменти неповнолітнім дітям

Альтернативне зобов'язання

Аморальний проступок

Амортизація

Аналогія права

Антимонопольне законодавство

Апарат державного управління

Апартеїд

Апатриди

Апеляція

Арбітраж зовнішньоторговельний

Арбітраж міжнародний

Арбітражне застереження

Арбітражні органи в Україні

Арешт

Артіль

Асоціація міжнародного права

Асоціація торговців цінними паперами

Атестація працівників

Атестація робочих місць за умовами праці

Атомне право

Аудит

Аукціон

Аутентичний текст міжнародного договору

Багатодітні сім'ї

Базисні умови поставки

Бактеріологічної (хімічної) зброї заборона

Банки

Банківська таємниця

Банківське право

Банкрутство

Батьківські права і обов'язки

Безвізовий в'їзд

Безвісна відсутність

Безгосподарне утримання

Безготівкові розрахунки

Безоплатне користування майном

Безпека колективна

Безперервний стаж працівників

Безпосередність судового розгляду

Безробітні

Безхазяйне майно

Без'ядерна зона

Бенефіціарій

Березневі статті 1654 р.

Біженець

Біосферні заповідники

Біпатриди (подвійне громадянство)

Біржа

Благодійна діяльність

Благодійний фонд

Боржник

Браконьєрство

Бріана — Келлога пакт 1928 р.

Брокер

Бронювання житлового приміщення

Бюджетне право

Бюджетне регулювання

Бюджетний процес

Валютне законодавство

Варрант

Вексель

Верховна Рада України

Верховний Суд України

Ветеран війни

Ветерани праці та громадяни похилого віку

Вето Президента України

Вето президентське

Взяття під варту

Вивільнення працівників

Вид на проживання

Видворення

Види покарання кримінальні

Визнання міжнародно-правове

Виїмка

Виключне право на використання винаходу (іншого об'єкта промислової власності)

Виконавче провадження

Виконавчий лист

Виконавчі документи

Використання природних ресурсів (ВПР) загальне

Використання природних ресурсів (ВПР) спеціальне

Вимагання

Вимога інформації

Виморочне майно

Вимушений прогул

Вина

Винахід

Виникнення права власності

Випадок

Випадок у праві (casus)

Виплата пенсій

Випробування при прийнятті на роботу

Вирок

Виселення

Вислання іноземців

Вихідні і святкові дні

Вища атестаційна комісія (ВАК) України

Вищий нагляд за додержанням законів

Відвід у судочинстві

Віддання до суду

Віддання неповнолітнього під нагляд

Відкрита інформація

Відкрите море

Відкриття Року Права

Відмова в порушенні кримінальної справи

Відновлення кримінальної справи

Відомство

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

Відповідальність за правомірно заподіяну шкоду

Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями державних і громадських організацій, а також службових осіб

Відповідальність міжнародно-правова

Відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю

Відповідальність часткова

Відправник

Відпустка без збереження заробітної плати

Відрахування з пенсій

Відрахування із заробітної плати

Відсторонення від роботи

Відсторонення обвинуваченого від посади

Відтворення обстановки і обставин події, слідчий експеримент

Відчуження

Відшкодування збитків у міжнародному праві

Відшкодування шкоди

Віза

Військова таємниця

Військовий облік

Військові злочини

Військові статути

Військові суди

Військово зобов'язаний

Військовополонені

Військовослужбовці

Вік для притягнення до кримінальної відповідальності

Віндикація в цивільному праві

Вірча грамота

Власник інформації

Внутріконтинентальні держави

Внутрішні морські води

Водне право

Водний кодекс України

Воєнний стан

Володіння

Всеукраїнський референдум

Втрата довір'я

ВУНК — ГПУ — НКВС

Гаазькі конвенції 1899 і 1907 років

Галузь права

Гаражно-будівельний кооператив

Гарантії безпеки держав

Гарантії для виборних профспілкових працівників

Гарантії МАГАТЕ

Гарантії міжнародні

Гарантії постійного нейтралітету

Гарантії права на інформацію

Гарантії при втраті роботи

Гарантії та компенсації трудові

Гарантійний строк

Гарантія

Генеральна Асамблея ООН

Генеральна прокуратура України

Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ)

Генеральний прокурор України

Генеральний суд УНР

Геноцид

Гетьманські універсали

Гірниче право

Гласність судового розгляду

Глухівські статті

Голова Верховного Суду України

Голова Верховної Ради України

Головуючий у судовому засіданні

Господарська діяльність колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП)

Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства

Господарське законодавство

Господарські товариства

Грабіж

Гриф секретності

Громадська організація

Громадські комітети і ради самоврядування

Громадянин України

Громадянство

Громадянство України

Громадянське суспільство

Групи (фракції) народних депутатів у Верховній Раді України

Групова злочинність

Давність позовна

Дачно-будівельний кооператив

Дезавуювання

Декларація про державний суверенітет України

Делегування повноважень

Делікт

Делікт міжнародний

Деліктна відповідальність

Делькредере

Демередж

Демобілізація

Демократія

Депозитарій

Депозитарій цінних паперів

Держава

Державна автомобільна інспекція (ДАІ)

Державна дисципліна

Державна екологічна інспекція

Державна контрольно-ревізійна служба

Державна мова

Державна реєстрація інформаційних систем

Державний прапор

Державна служба

Державна служба зайнятості

Державна таємниця

Державне ліцензування

Державне мито

Державне патентне відомство України (Держпатент України)

Державне регулювання сільського господарства

Державний бюджет України

Державний експерт з питань таємниць

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Державний контроль

Державній контроль за використанням і охороною земель

Державний нагляд за охороною праці

Державний обвинувач

Державний орган регулювання ринку цінних паперів

Державний сенат

Державні адміністрації (місцеві)

Державні комітети

Державність

Джерела міжнародного права

Дипломатична мова

Дипломатичне право

Дипломатичні привілеї та імунітети

Диспаша

Диспозитивність

Дисциплінарні стягнення

Дифамація

Дієздатність

Дізнання

Дільничний інспектор міліції

Добровільне пенсійне страхування

Добровільне соціальне страхування

Добровольці

Добросовісний набувач

Довіреність

Довірча власність

Довірче товариство у сфері цінних паперів

Договір авторський

Договір агентський

Договір адміністративний

Договір видавничий

Договір дарування

Договір довічного утримання

Договір доручення

Договір експедиції

Договір зовнішньоекономічний (контракт)

Договір комісії

Договір купівлі — продажу

Договір майнового найму (оренди) — продажу

Договір міжнародний

Договір найму житлового приміщення

Договір перевезення

Договір підряду

Договір підряду на капітальне будівництво

Договір побутового прокату

Договір позики

Договір поставки

Договір про утворення СРСР

Договір страхування

Договір схову

Договір типовий

Договір трудовий

Договір у цивільному праві

Договір установчий

Додаткова житлова площа

Докази

Докази в цивільному судочинстві

Доказування судове

Доказування у цивільній справі

Докорінна зміна обставин

Доктрина міжнародного права

Документ

Домашні працівники

Допит

Допомога батькам, зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми

Допомога дітям, хворим на СНІД

Допомога для догляду за дитиною

Допомога для догляду за дитиною — інвалідом

Допомога на дітей військовослужбовців строкової служби

Допомога на дітей віком до 16 років

Допомога на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням

Допомога на поховання

Допомога на час вагітності і пологів

Допомога на час тимчасової непрацездатності

Допомога на час тимчасової непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною

Дорадче опитування (консультативний референдум)

Друковані засоби масової інформації (преса)

Евікція

Екологічна безпека

Екологічна експертиза

Екологічне право

Екологічне правопорушення

Екологічні права і обов'язки громадян України

Ексгумація

Експедитор

Експерт

Експертиза працездатності

Екстериторіальність

Екстракт із указів, інструкцій та установ 1786 р.

Екстракт малоросійських прав 1767 р.

Емітент

Емфітевзис

Енергозбереження

Ефективність управлінської діяльності

Європейська комісія з прав людини (ЄК)

Європейська конвенція про права і основні свободи людини (ЄКПЛ)

Європейська Рада (ЄР)

Європейська соціальна хартія (ЄСХ)

Європейський парламент (ЄП)

Європейський союз (ЄС)

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)

Єдиний державний земельний фонд

Женевські конвенції про захист жертв війни (1949) і Додаткові Протоколи до них (1977)

Житлове законодавство

Житлове приміщення

Житловий кодекс України

Житловий фонд

Забезпечення виконання зобов'язань

Забезпечення доказів

Забезпечення позову

Заборона випробувань ядерної зброї

Завдаток

Загальна декларація прав людини

Загальний трудовий стаж

Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання

Заказники

Закінчення попереднього розслідування

Заклад

Закон «Про державний бюджет України»

Закон «Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні»

Закон «Про Державну народну раду УНР»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закони про тимчасовий державний устрій України

Законний представник

Законність

Законодавство

Законодавство про шлюб та сім'ю

Закриття справи

Замах на злочин

Замовлення

Замовлення побутове

Заочний розгляд кримінальної справи

Запобіжні заходи

Заповідальне відказування

Заповідне урочище

Заповіт

Засекречування інформації

Заслужений юрист України

Засновник господарського товариства

Заснування друкованого засобу масової інформації

Заснування телерадіоорганізацій

Засоби масової інформації

Застава

Застосування правових норм

Затримання підозрюваного

Захисник у кримінальному процесі

Захист авторського права і суміжних прав

Захист культурних цінностей в період збройних конфліктів

Захист права власності

Захист цивільних прав

Захист честі, гідності і ділової репутації

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

Заявка на видачу патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок), на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, новий сорт рослин, нову породу тварин і на право користування найменуванням місця походження товару

Збереження житлового приміщення за тимчасово відсутнім громадянином

Збитки

Збори

Звернення стягнення на майно

Звичаєве право

Звід місцевих законів західних губерній 1838 p.

Звільнення від відбування покарання

Звільнення від кримінальної відповідальності

Звільнення за власним бажанням

Звільнення на вимогу профспілкового органу

Зворотна сила закону

Згода профспілкового комітету на звільнення працівника

Зґвалтування

Зелені зони

Земельний кадастр

Земельний сервітут

Земельні ділянки, надані для ведення селянського (фермерського) господарства

Земельні ділянки, надані для гаражного будівництва

Земельні ділянки, надані для городництва

Земельні ділянки, надані для дачного будівництва

Земельні спори

Земельно-кадастрова документація

Землі водного фонду

Землі історико-культурного призначення

Землі оздоровчого призначення

Землі природоохоронного призначення

Землі рекреаційного призначення

Землі сільськогосподарського призначення

Землі транспорту

Зібрання малоросійських прав 1807 p.

Зловживання правом

Злочин

Злочини міжнародного характеру

Змагальність

Знак для товарів і послуг (товарний знак)

Знахідка

Зняття судимості з осіб, які були засуджені до позбавлення волі, до закінчення строків погашення її

Зобов'язання

Зобов'язання, що виникли з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу)

Зразок промисловий

Зупинення провадження у справі

Зупинення перебігу строку позовної давності

Іммігранти

Імпічмент президента

Ім'я

Інавгурація президента

Інвалід

Інвестиційна компанія у сфері цінних паперів

Інвестиційний сертифікат

Інвестиційний фонд у сфері цінних паперів

Інвестор

Індивідуальне підприємство

Індивідуально визначені речі

Інкасо

Іноземні громадяни

Інстанція судова

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України

Інститут законодавства Верховної Ради України

Інститут—регулятор у сфері цінних паперів

Інтелектуальна власність

Інформаційна діяльність

Інформаційна продукція

Інформаційний запит

Інформаційні відносини

Іпотека

Іпотечний банк

Кабальна угода

Кабінет Міністрів (Уряд) України

Казначейські зобов'язання

Каліцтво трудове

Карантин рослин

Карний розшук

Касаційна скарга

Касаційне подання

Касаційне провадження

Категорії земель

КАФ

Кваліфікаційні комісії суддів

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Кваліфікація злочинів

Квартирний облік

Керівник

Класи дипломатичних представників

Класифікація злочинів

Кліринг

Кліринг і розрахунок у сфері цінних паперів

Княжі устави й уставні грамоти

Кодекс законів про працю України

Кодекс про шлюб та сім'ю України

Кодекс торгового мореплавства України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про надра

Козацько-гетьманська держава

Колгосп

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Колективна власність на землю

Колективне підприємство

Колективне садівництво

Колективне сільськогосподарське підприємство

Колективний договір

Колізія адміністративних актів

Коломацькі статті 1687 р.

Командитне товариство

Комерційна таємниця

Комерційний акт

Комерційні банки

Комісіонер

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)

Комітент

Комітет міністрів Ради Європи

Компанія

Комплектність продукції

Кондиційні зобов'язання

Конкурс у трудовому праві

Коносамент

Конотопські статті 1672 р.

Консенсуальний договір

Консервація земель

Консигнація

Консорціум

Конституційне право

Конституційний Договір

Конституційний суд

Конституційні гарантії прав і свобод громадян України

Конституційні закони України

Конституційні права і свободи громадян України

Конституція

Конституція України

Конституція УНР

Конституція УСРР 1919 р.

Конституція УСРР 1929 p.

Конституція УРСР 1937 р.

Консульська легалізація

Консульське право

Консульські зносини

Контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища

Контрольні функції Національного банку України

Контррозвідка Служби безпеки України

Контрфакція

Конфіденційна інформація

Конфіскація

Концерн

Кооператив

Кооперативна власність

Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю

Корпоратизація

Корпорація

Корупція

Космічне право

Крадіжка

Крайня необхідність

Кредит

Кредитна спілка

Кредитор

Криміналістична експертиза

Кримінальна відповідальність за екологічні злочини

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Кримінальне право

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процес

Кримінально-процесуальне право

Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК України)

Кримінологія

Купівля — продаж земельних ділянок

Лазутчик

Легітимація

Литовські статути

Ліквідація

Лісове право

Лісовий кодекс України

Ліцензійний договір

Ліцензія

Локальні правові норми

Лотерея

Магдебурзьке право

Майно

Майно кооперативу

Майнові права

Максимальні розміри пенсій

Маніфест імператора Олександра II від 19.11.1861

Матеріальна відповідальність власника або уповноваженого ним органу

Матеріальна відповідальність працівника

Матеріальна відповідальність членів колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП)

Мафія

Медичні огляди працівників

Межа малозабезпеченості

Меліорація земель

Методи управління

Мешканці тимчасові

Мирне населення

Мирне проходження суден

Мирні засоби розв'язання міжнародних спорів

Мирова угода

Мисливство

Митна система України

Митний контроль

Митниця

Мито

Міграція

Міжвідомча комісія з питань антидемпінгових

Міжвідомча комісія а питань регулювання імпорту (МК)

Міжнародна інформаційна діяльність

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Міжнародна оренда території

Міжнародна правосуб'єктність

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне економічне право

Міжнародне кримінальне право

Міжнародне морське право

Міжнародне повітряне право

Міжнародне право навколишнього природного середовища

Міжнародне правопорушення

Міжнародне публічне право

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України

Міжнародний кооперативний альянс (МКА)

Міжнародний суд ООН

Міжнародний Червоний Хрест

Міжнародні злочини

Міжнародні організації в галузі охорони пам'яток історії та культури

Міжнародні пакти про права людини (1966)

Міжнародні протоки

Міжнародні санкції

Міжнародно-правова регламентація археологічних розкопок

Міжпарламентська Асамблея

Міжрайонний (окружний) суд

Міліція

Мінімальна заробітна плата

Мінімальний споживчий бюджет

Мінімальні розміри пенсій

Міністерство

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство соціального захисту України

Міністерство юстиції України

Місце проживання

Місцевий бюджет

Місцевий референдум

Місцеві органи соціального захисту населення

Міська Рада народних депутатів

Множинність злочинів

Мобілізація

Мова судочинства

Модель корисна

Молоді спеціалісти

Монархія

Моніторинг ґрунтів

Моніторинг навколишнього природного середовища

Моральна шкода

Мораторій

Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України

Московські статті 1665 р.

Муніципальна власність на землю

Нагляд командування військової частини

Надання житлової площі

Надання земельних ділянок

Надбавки до пенсій

Надзвичайні екологічні ситуації

Надурочні роботи

Найманець

Наймач житлового приміщення

Народні засідателі

Наука управління

Національна Академія наук України

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Національне космічне агентство України (НКАУ)

Національний банк України

Національний режим

Національні природні парки

Негайне виконання рішення

Негаторний позов

Недієздатність

Недійсні (оспорюванні) правочини

Недійсність шлюбу

Недоторканість житла

Незалежність суддів

Некомбатанти

Неможливість виконання зобов'язань

Ненормований робочий день

Неосудність

Неплатоспроможність

Неповний робочий час

Неповнолітні

Непрацездатність тимчасова

Нерухомість

Неустойка

Нещасні випадки на виробництві

Нічна робота

Новація

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів

Нормативна ціна землі

Нотаріальна угода

Нотаріальний акт

Нотаріальні дії

Нотаріат

Нотаріус

Ноу-хау

Нюрнберзькі принципи

Обвинувальний висновок

Обвинувач

Обвинувачений

Обвинувачення

Об'єднання громадян

Об'єднання позовів

Об'єкт управління

Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища

Обідня перерва

Обласна Рада народних депутатів

Обласний суд

Облігації внутрішньої загальнодержавної позики

Облігації місцевої позики

Облігації підприємств

Обов'язки власників землі і землекористувачів

Обов'язки платників податків

Обов'язкова частка в спадщині

Обов'язкові страхові внески

Обставини, що обтяжують відповідальність

Обставини, що пом'якшують відповідальність

Обчислення розмірів пенсій

Обшук

Овердрафт

Огляд у кримінальному процесі

Оголошення померлим

Оголошення розшуку

Одноразове грубе порушення трудових обов'язків

Окрема думка судді

Окрема скарга

Окреме подання

Окреме провадження

Окремі доручення слідчого

Округи санітарної охорони

Окупація

Омбудсмен

Оперативно-розшукова діяльність

Опис майна

Опіка

Оптація

Опціон

Орган державного управління

Органи місцевого самоврядування

Організаційна структура управління

Організація Об'єднаних Націй (ООН)

Організація орендарів

Організована злочинність

Ордер на житлове приміщення

Оренда майна державних підприємств і організацій

Орендне підприємство

Оскарження рішень про призначення пенсій

Основні права нації (народу)

Особа в цивільному праві

Особисте підсобне господарство громадян

Особисті немайнові права

Останнє слово підсудного

Оферта

Охорона авторських прав

Охорона атмосферного повітря

Охорона вод

Охорона всесвітньої культурної спадщини

Охорона державної таємниці

Охорона здоров'я

Охорона земель

Охорона лісів

Охорона навколишнього природного середовища

Охорона надр

Охорона праці

Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Очна ставка

Ощадна книжка

Ощадний банк України

Ощадний сертифікат

Пай земельний

Пайовий фонд

Пакта сунт серванда

Пам'ятки природи

Паризька конвенція про охорону промислової власності

Парки — пам'ятки садово-паркового мистецтва

Партнершіп

Паспорт закордонний

Паспортна система в Україні

Патент

Патентна інформація

Патентна чистота

Патентне право

Патентоспроможність

Патронат

Пенсії соціальні

Пенсії трудові

Пенсійний фонд України

Пенсія за вислугу років

Пенсія за віком

Пенсія при неповному стажі

Пенсія у разі інвалідності

Пеня

Переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників

Переведення боргу

Переведення на іншу роботу

Перегляд у порядку судового нагляду

Передоручення

Перерахунок пенсії

Перерва позовної давності

Перехід з одного виду пенсії на інший

Перехід права власності

Переяславські статті 1659 р.

Періодичні юридичні видання в Україні

Підозрюваний

Підписка про невиїзд

Підприємець

Підприємництво

Підприємство

Підслідність кримінальних справ

Підстава кримінальної відповідальності

Підстави припинення трудового договору

Підсудний

Підсудність

Підходяща робота

Пільги для індивідуального житлового будівництва на селі

Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам

Пільги неповнолітнім працівникам

Пільги особам, які переселяються і проживають у трудонедостатніх населених пунктах

Пільги працюючим жінкам

Піратство

Плагіат

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин

Плата за спеціальне використання природних ресурсів

Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

Платіжна вимога

Платіжне доручення

Пленум Верховного Суду України

По батькові

Повернення виконання

Повітряне право

Повітряний кодекс України

Повне товариство

Подання прокурора

Податки

Податкова декларація

Податкове право

Подвійне громадянство

Поділ житлової площі

Подія

Подружжя

Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування

Позашлюбні діти

Позбавлення батьківських прав

Позов

Поліпшення житлових умов

Політична партія

Політичний режим

Помічник адвоката

Поновлення на роботі

Поняті

Попереднє розслідування

Попереднє слідство

Порука

Порука особиста

Порушення кримінальної справи

Порядок виїзду і в'їзду в Україну громадян України

Порядок реалізації продукції селянського (фермерського) господарства

Посада

Посадова особа

Поставка проти платежу у сфері цінних паперів

Постановочний договір

Потерпілий

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи

Походження дитини

Права власників земельних ділянок

Права дитини

Права жінок

Права, за якими судиться малоросійський народ

Права землекористувачів

Права народів

Права платників податку

Права споживача

Права сторін у цивільному процесі

Права та обов'язки членів ЖБК

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила дорожнього руху

Право

Право вільно обирати і бути обраними до відповідних органів державної влади і органів місцевого самоврядування

Право власності

Право власності господарських товариств

Право власності на землю

Право власності на інформацію

Право володіння землею

Право державної власності

Загальнодержавна власність

Право законодавчої ініціативи

Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації

Право індивідуальної петиції

Право колективної власності

Право користування

Право користування землею

Право міжнародних договорів

Право міжнародних організацій

Право на зайняття державних посад

Право на інформацію

Право на свободу об'єднання

Право направляти індивідуальні й колективні звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб

Право народу на культурні цінності

Право оперативного управління

Право повного господарського відання

Право притулку

Правова держава

Правова інформація

Правова охорона пам'яток історії та культури

Правова система

Правове виховання

Правове регулювання ринку цінних паперів

Правовий нігілізм

Правовий режим надзвичайного стану

Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон

Правовий статус іноземців

Правові акти державного управління

Правові відносини

Правоздатність цивільна

Право наступництво держави

Правоохоронні органи

Правосвідомість

Правосуддя

Правочини

Працівники сезонні

Працівники тимчасові

Предмет доказування

Представник у кримінальному процесі

Представництво

Пред'явлення для впізнання

Пред'явлення обвинувачення

Президент України

Презумпція невинності

Прем'єр-міністр України

Претензійний порядок

Претензія

Приватизаційні папери

Приватизація державного житлового фонду

Приватизація державного земельного фонду

Приватизація земель

Приватизація майна в агропромисловому комплексі

Приватне обвинувачення

Приватне підприємство

Привід

Призначення допомоги

Призначення пенсій

Призначення покарання

Прийняття на роботу

Прикордонна смуга

Прилюдні торги

Принцип взаємності

Принцип роззброєння

Принципи кооперації

Припинення права власності

Припинення права власності на землю

Припинення права користування землею

Припинення трудового договору (контракту)

Припис прокурора

Природні заповідники

Природні ресурси загальнодержавного значення

Природно-заповідний фонд України

Присяга адвоката України

Причини злочинності

Прізвище

Пріоритет винаходу

Пріоритет сільськогосподарського використання земель

Провадження у справах неповнолітніх

Провадження у справах про неосудних осіб

Прогалина у праві

Прогул

Прокурор

Прокурорський нагляд

Прокурорський нагляд в УРСР

Прострочення

Прострочення боржника

Прострочення кредитора

Протест прокурора

Протизаконний правочин

Протокол слідчої дії

Протокол судового засідання

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

Псевдонім

Работоргівля

Рада Безпеки ООН (РБ)

Рада Європи

Районна Рада народних депутатів

Районний (міський) суд

Расова дискримінація

Ратифікація

Реабілітація репресованих громадян

Реальний договір

Регіональні організації

Регламент Верховної Ради України

Реєстрація державна

Реєстрація підприємств

Реєстрація шлюбу

Режим воєнного стану

Режим континентального шельфу

Режим морського дна за межами континентального шельфу

Режим охорони державного кордону України

Резервний фонд земель

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН

Реквізиція

Рекультивація земель

Релігійна організація

Реорганізація

Репресалії

Реституція

Речове право

Решетилівські статті 1709 р

Рибальство

Ризик випадкової загибелі майна

Річ

Рішення комісії з трудових спорів

Рішення суду

Родичі

Розбій

Розвідник

Розірвання шлюбу

Розписка

Розпорядження

Розпорядче засідання суду

Розрахунковий рахунок

Розрахунок при звільненні з роботи

Руська (Київська) держава

Руська Правда

Русько-Візантійські договори

Самовільне будівництво

Санація (оздоровлення) підприємства

Санітарно-захисні зони

Санкції договірні

Санкції цивільного процесуального права

Санкція прокурора

Свідок

Свідоцтво в праві

Свідоцтво про охорону права на об'єкт промислової власності

Світовий конгрес українських юристів (СКУЮ)

Свобода пересування і вільного вибору місця проживання

Свобода слова та вільне виявлення в будь-якій формі своїх поглядів і переконань

Свобода совісті

Секретар судового засідання

Селищна Рада народних депутатів

Селяни

Селянське (фермерське) господарство

Сервітут

Середній заробіток

Середня земельна частка

Середньомісячний заробіток для призначення пенсій

Сертифікат

Система цивільного права

Сільська поселенська мережа

Сільська Рада народних депутатів

Сільськогосподарське право

СІФ

Скарб

Склад злочину

Скоєння злочину в стані сп'яніння

Слідчий

Служба безпеки України

Служби охорони територій та об'єктів природно заповідного фонду України

Службова таємниця

Службові відрядження

Соціальне забезпечення

Соціальне страхування

Соціальний захист

Соціальний захист військовослужбовців

Соціальний захист громадян похилого віку

Соціальний захист інвалідів

Соціальні корми

Спадкова трансмісія

Спадкове право

Спадкоємці

Спадкування за законом

Спадкування за заповітом

Спадщина

Специфікація

Спеціаліст у судочинстві

Спеціальна (вільна) економічна зона

Співавторство

Співдружність незалежних держав (СНД)

Співучасть у злочині

Спілка юристів України

Спілки (асоціації) адвокатів

Спілки кооперативів

Спільна власність

Спільна часткова власність

Споживче товариство

Спостережна рада

Стандарт (державний, галузевий)

Статистична інформація

Статут юридичної особи

Столипінська реформа

Сторони в цивільному процесі

Страхова сума

Страхове відшкодування

Страховий поліс

Страхування

Строки в цивільних правовідносинах

Суб'єкт права

Суб'єкт управління

Суб'єктивне право

Суб'єктивне юридичне право особи

Суб'єктивний обов'язок

Суброгація

Субсидіарна відповідальність

Суд

Суддя

Суд і розправа 1750 р.

Суд присяжних

Судова експертиза

Судова система УРСР

Судове слідство

Судові дебати в кримінальному судочинстві

Сукупний доход на члена сім'ї

Сумісна діяльність

Сумісництво

Суперфіцій

Сценарний договір

Таємниця наради суддів

Тайм-чартер

Таймшіп

Такси для обчислення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу

Тарифні угоди

Теле- і радіореклама

Територіальна самоорганізація громадян

Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Типологія держав

Тлумачення правової норми

Товариство покупців

Торговельне (комерційне) право

Торговець цінними паперами

Травма побутова

Транспортне право

Трансферт

Траст

Треті особи

Тривалість робочого часу

Трудова книжка

Трудові індивідуальні спори

Убивство

Угода (правочин)

Угоди про соціальне забезпечення

Українська академія внутрішніх справ (УABC)

Українська асоціація викладачів права (УАВП)

Українська держава

Українська Народна Республіка доби Центральної Ради

Українська нотаріальна палата

Українська правнича фундація (УПФ)

Укрінюрколегія (Українська іноземна юридична колегія)

Умовне засудження

Умовно-дострокове звільнення

Універсали Української Центральної Ради

Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Управління соціальне

Управлінське рішення

Уступка вимоги (цесія)

Утримання

Ухвала суду

Учасник бойових дій

Учасник війни

Учасник господарського товариства

Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

Учасники цивільного процесу

Ушкодження тілесні

Факторинг

ФАС

Філія

Фінансова діяльність держави

Фінансове право

Фінансовий контроль

ФОБ

Фонд

Фонд охорони навколишнього природного середовища

Фонд соціального захисту інвалідів

Фонд соціального страхування

Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України

Фонд статутний

Фондова біржа

Форма права

Форми власності

Франко-перевізник

Франко-підприємство

Фрахт

Фрахтувальник

Функції державного управління

Хабарництво

Холдингова компанія

Хуліганство

Цивільна відповідальність

Цивільне законодавство

Цивільне право

Цивільне судочинство

Цивільний відповідач у кримінальному процесі

Цивільний кодекс України (Цив. К. України)

Цивільний позивач у кримінальному процесі

Цивільний позов у кримінальній справі

Цивільний процес

Цивільні процесуальні штрафи

Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Цивільно-процесуальне право

Цільова грошова допомога

Ціна

Цінні папери

Чартер

Час перебування на окупованій території

Чек

Червона книга України

Черговість задоволення вимог

Шлюб

Щорічна відпустка

Юридична відповідальність

Юридична наука

Юридична освіта

Юридичний інститут Одеського державного університету ім.. І. І. Мечникова

Юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

Юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка

Явка з повинною