Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Політологічний словник
ПАРТІЙНА СИСТЕМА

ПАРТІЙНА СИСТЕМА - складова політичної системи суспільства. Має такі компоненти: 1) специфіка місця і ролі політичних партій у громадянській структурі суспільства; 2) характер взаємодії кожної з них з іншими партіями і суспільними рухами; 3) політика щодо професійних, культурних, спортивних, молодіжних організацій, з яких рекрутуються партійні лави. П. с. структурує соціальні інтереси, політичні погляди, сприяє їх реалізації на місцевому та загальнонаціональному рівнях, організовує суспільно-політичні сили, зокрема виборців. П. с. є другим найважливішим каналом здійснення влади. Існують одно -, дво- та багатопартійні системи. Гнучкість та динамізм П. с. певною мірою сприяють стабільності суспільства.