Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Політологічний словник
ЛЮМПЕНІЗАЦІЯ

ЛЮМПЕНІЗАЦІЯ - процес втрати якимось класом, соціальним прошарком характерних рис, перехід в нижчий соціальний статус. Л. здебільшого супроводжується втратою професіоналізму та соціальної ініціативи, безробіттям, правовим нігілізмом, зниженням рівня культури.