Політологія: навчальний посібник Частина ІІІ - Висоцький О.Ю. 2012Лекція 9. Політичний процес та його структура. Політичне лідерство та політична еліта

Поняття політичного процесу

Форми участі громадян в політичному житті суспільства

Політична стабільність і конфлікти

Політика, мораль і політична поведінка

Політичні еліти. Політичне лідерство

Лекція 10. Політична свідомість та політична культура

Політична свідомість та її структура

Громадська думка як форма політичної свідомості

Політична культура як чинник політичної поведінки

Типи, моделі та риси політичної культури

Функції політичної культури

Лекція 11. Політологія міжнародних відносин

Сутність, концепції та закономірності зовнішньої політики

Основні прояви кризи сучасної цивілізації. Роль міжнародних організацій в забезпеченні мир

Напрямки зовнішньополітичної діяльності Української держави

Лекція 12. Світовий політичний процес та сучасні суспільно-політичні течії

Світові політико-ідеологічні доктрини

Лібералізм і неолібералізм

Консерватизм і неоконсерватизм

Соціалізм і сучасна соціал-демократія

Сучасний радикалізм

Клерикальні напрямки в світовій політиці

Література