Політологія: навчальний посібник Частина ІІ - Висоцький О.Ю. 2012Лекція 5. Політична влада, її сутність і форми

Сутність, об’єкт та суб’єкт політичної влади

Ресурси та види влади. Політичне панування та легітимність

Моделі конституційного та громадянського суспільства

Диктаторські форми правління

Лекція 6. Політична система суспільства та її структура

Поняття та структура політичної системи

Держава — базовий інститут політичної системи

Партії та соціально-політичні рухи

Проблеми формування багатопартійності в Україні

Лекція 7. Громадянське суспільство та правова держава

Громадянське суспільство: суть, структура, риси

Правова держава: суть та основні риси

Особливості формування громадянського суспільства в Україні

Лекція 8. Етнонаціональні відносини. Проблеми регіональної політики в Україні

Нації та принципи їх політичного самовизначення

Розвиток української національної ідеї в політичному житті України

Регіональна політика України

Література