Політологія: навчальний посібник Частина І - Висоцький О.Ю. 2012Передмова

Лекція 1. Предмет і метод політології

Політологія як наука, її виникнення, предмет та об’єкт

Основні функції політології

Основні методи політології

Основні категорії політології

Лекція 2. Історія зарубіжної політичної думки

Загальне і особливе в політичних поглядах представників політичної думки Стародавнього Сходу, Греції та Риму

Політичні доктрини Давньої Греції. Сократ, Платон, Аристотель

Епоха Відродження і розвиток політичної думки. Макіавеллі і «макіавеллізм»

Політичні доктрини Т.Гоббса, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо

І.Кант, Г.Гегель про «громадянське суспільство» і «правову державу»

Основні політичні концепції ХІХ століття

Наука про політику в ХХ — на початку ХХІ століття

Лекція 3. Політична думка в історії України

Політична думка в Україні в ХІV — ХVІІІ ст.

Українське просвітництво

Ідея свободи і державності в українській соціально-політичній думці ХХ століття

Політична наука в Україні в ХХ — на початку ХХІ ст.

Лекція 4. Людина як об’єкт і суб’єкт політики

Людина і політика

Права людини в житті суспільства

Демократія як форма державного правління

Література