Політологія - Є.В. Перегуда 2011Вступ

Політологія як наука та навчальна дисципліна

Політика як соціальне явище

Предмет, методологія, категорії та функції політології

Історія політичної думки

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Політична влада

Поняття влади

Структура і типологія влади

Легітимність

Механізми здійснення влади

Демократія як форма влади та демократизація

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Політична система суспільства та держава

Поняття політичної системи суспільства

Держава як головний інститут політичної системи

Центральні органи державної влади

Нормативно-правова система

Форми державного правління та устрою

Державна політика та державне управління

Регіональна політика та місцеве самоврядування. Політика в сфері будівництва та архітектури

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Політичні еліти та політичне лідерство

Політичні еліти

Політичне лідерство

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Громадянське суспільство та політичні партії

Групи у політиці

Громадянське суспільство

Політичні партії — структура, функції, типологія

Партійні системи країн світу

Становлення партійної системи України

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Політична суб’єктність етносів та націй

Етноси та етнічні групи, особливості етногенезу

Нації — поняття, теорії, типологія

Етнічна та національна ідентичність та свідомість

Етнонаціональні відносини та етнополітика

Особливості етнополітичного розвитку

Контрольні питання

Приклади тестових завдань

Література

Політична свідоміст та політична культура

Політична свідомість

Політична ідеологія

Політична культура

Політична участь та політична соціалізація

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Політичні комунікації

Політичні комунікації: сутність та особливості

Масові політичні комунікації

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Політичні процеси

Поняття політичного процесу

Політичні конфлікти та кризи

Виборчий процес та виборчі системи

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Світові політичні процеси

Міжнародні відносини та зовнішня політика

Глобалізація

Міжнародні організації

Україна в системі міжнародних відносин

Контрольні запитання

Приклади тестових завдань

Література

Словник політологічних термінів