Політичний менеджмент - Навчальний посібник - Головатий М.Ф. 2005

ПЕРЕДМОВА


Розділ 1. Політичний менеджмент як наукова дисципліна і практичний феномен

1.1. Управління як соціальний феномен

1.2. Політичне керівництво і політичний менеджмент

Література


Розділ 2. Політика як специфічний вид суспільної діяльності і взаємодії

2.1. Політика як діяльнісний феномен

2.2. Політична взаємодія: основні детермінанти і характер

Література


Розділ 3. Політичне життя та основні його детермінанти

3.1. Політичне життя і політичний процес

3.2. Політичні інтереси, орієнтації та політичний вибір

3.3. Громадська думка, політична свідомість і політична культура громадян

Література


Розділ 4. Політична участь, поведінка та діяльність

4.1. Політична участь та політична соціалізація

4.2. Політичні відносини та політичне мислення

4.3. Політична поведінка та її особливості

4.4. Політичні рішення

Література


Розділ 5. Політична боротьба як основний засіб здобуття і утримання влади

5.1. Соціологія політичної боротьби та окремі її доктрини

5.2. Основні засоби політичної боротьби

Література


Розділ 6. Як здобувати прихильників, або імідж політика

6.1. Політичний імідж як соціальний феномен

6.2. Складові формування іміджу політика

Література


Розділ 7. Політичний аналіз, прогноз та політичне консультування

7.1. Політичний аналіз і політичне прогнозування

7.2. Політичне консультування та політичне інформування

Література


Розділ 8. Політична психологія та її роль у політичній діяльності

8.1. Політична психологія як наукова дисципліна і соціальна практика

8.2. Предмет, об’єкт і методи політичної психології

8.3. Особливості та форми виявлення політичної психології

Література


Розділ 9. Технології політичної діяльності

9.1. Спілкування, політичні орієнтації та політична участь як основа політичних технологій

9.2. Суть та особливості політичних технологій

9.3. Специфіка та психологічні особливості використання окремих політичних технологій

Література


Розділ 10. Технології організації і проведення виборчих кампаній

10.1. Вибори як найвиразніша система демократії

10.2. Технологія організації і проведення виборчої кампанії

10.3. Виборча політика мовою гасел і сентенцій

Література


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ