Політологія - А. Колодій 2003Вступ

Книга I. Політика i суспільство

Розділ 1. Політика і наука про політику

1.1. Предмет політології

1.2. Теоретична база і сучасний стан політології у світі й в Україні

1.3. Методи та функції політології

1.4. Політика як суспільне явище

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Підручники і навчальні посібники

Розділ 2. Політична влада і політична

2.1. Природа і легітимність влади

2.2. Форми політичної влади. Політичний режим

2.3. Політична система суспільства: поняття і структура

2.4. Функціонування і розвиток політичних систем

Висновк

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 3. Політичний процес і політичні технології

3.1. Політичний процес і політична діяльність. Поняття, суб’єкти, рівні і види

3.2. Ефективність політичного функціонування та політичні технології

3.3. Політичні рішення: сутність, технології прийняття і впровадження

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 4. Нормативне регулювання політичного процесу

4.1. Система соціальних норм і політика

4.2. Мораль і політика

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 5. Особа в політичному процесі

5.1. Процес політичної соціалізації

5.2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації

5.3. Інститут політичного лідерства: основні характеристики

5.4. Лідер в умовах різних політичних режимів

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 6. Групи інтересів і групи тиску: формування і взаємодія

6.1. Соціальна структура суспільства і групові інтереси

6.2. Організація групових інтересів і здійснення тиску на владні структури

6.3. Суспільні моделі взаємодії і захисту групових інтересів

6.4. Конфлікт і консолідація у політиці

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 7. Політичні партії і політичні рухи

7.1. Передумови виникнення, суть і функції політичних партій і політичних рухів

7.2. Типологія партій і партійних систем

7.3. Становлення політичного плюралізму і багатопартійності: 1988 - 1990 рр.

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 8. Політична свідомість і політична культура

8.1. Місце та роль політичної свідомості у владних відносинах

8.2. Структура політичної свідомості: її рівні і види

8.3. Поняття і структура політичної культури

8.4. Типологія політичних культур

8.5.Проблеми формування української політичної культури

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 9. Політичні ідеології

9.1. Політична ідеологія: походження і суспільна роль

9.2. Сучасні світові ідеології

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Книга ІІ. Держава і політика

Розділ 10 .Нація як суб'єкт політики

10.1. Сучасні нації та шляхи їх формування

10.2. Національне відродження, національна ідея і націоналізм

10.3. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 11. Політичні еліти

11.1. Поняття та особливості політичних еліт як суб'єктів політики

11.2. Поняття та особливості політичних еліт як суб'єктів політики

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 12. Держава як тип суспільної організації і як система владних інститутів

12.1. Сутність, походження та функції держави

12.2. Правова держава і громадянське суспільство

12.3. Форми сучасних держав

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 13. Сучасні демократичні держави: форми правління і політичний режим

13.1. Демократія як ідеал і політична дійсність

13.2. Сучасні концепції демократії

13.3. Сучасні форми демократичного врядування: зразки практики

13.4. Демократія як політичний режим

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 14. Недемократичні режими і перехід до демократії

14.1. Тоталітаризм як політичний феномен

14.2. Авторитарні режими

14.3. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 15. Становлення і розбудова незалежної української держави

15.1. Українська незалежна держава — результат політичного самовизначення українського народу

15.2. Розбудова демократичної системи державної влади

15.3. Формування органів державної влади на місцях та системи місцевого самоврядування

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 16. Формування та реалізація внутрішньої державної політики

16.1. Державна політика: суть і процес вироблення

16.2. Основні напрями державної політики в Україні

16.3. Система державного управління та її роль у здійсненні політичних курсів

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 17. Зовнішня політика держави і міжнародні відносини

17.1. Поняття міжнародних відносин та їх суб'єкти

17.2. Взаємодія факторів сили та інтересу в міжнародній політиці

17. 3. Баланс інтересів і міжнародні конфлікти

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 18. Україна в системі міжнародних відносин

18.1. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин

18.2. Національні інтереси України та їх реалізація через зовнішню політику

18.3. Головні сфери зовнішньополітичної діяльності України

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 19. Політичне прогнозування

19.1. Поняття, специфіка та види політичного прогнозування

19.2. Етапи, принципи і методи політичного прогнозування

19.3. Політичний ризик і прогнозування

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література

Розділ 20. Прогностичні контури XXI століття

20.1. Підсумки та особливості XX століття

20.2. Століття інформаційного суспільства і глобалізації

20.3. Україна XXI століття

Висновки

Терміни для повторення

Рекомендована література