Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014Передмова

Методологія формування словника-довідника

Авторитаризм

Адміністративна етика

Адміністративна реформа

Адміністративно-політична еліта

Адміністрація Президента України

Акти Кабінету Міністрів України

Акти Президента України

Аналіз впливу

Аналіз політики

Аналітичне забезпечення державно-управлінської

Антимонопольна політика

Базові цінності демократичного суспільства

Бюрократія

Види державних органів

Виконавча влада

Виконавчі органи рад

Відомство

Врахування людського фактора в державно-управлінській діяльності

Глава держави

Громадська думка

Громадянське суспільство

Гуманістичний вимір у системі державного управління

Демократія

Держава

Держава у навколишньому світі

Державна влада

Державна етнополітика

Державна кадрова політика

Державна політика

Державна політика у сфері державної служби

Державна програма

Державна служба

Державне замовлення

Державне прогнозування і соціального розвитку

Державне регулювання в умовах ринкової економіки

Державне управління

Державний апарат

Державний бюджет

Державний комітет

Державний режим

Державний службовець

Державний устрій

Державні монополії

Державні резерви

Державні соціальні стандарти

Державно-владні повноваження

Державно-управлінська інформація

Державно-управлінські впливи

Державотворення

Джерела вдосконалення державного управління

Документообіг у системі державного управління

Елементи адміністративної діяльності

Закон

Законодавство

Законодавча влада

Зворотний зв'язок у системі державного управління

Зв'язки з громадськістю

Ієрархія рішень

Інститут президентства

Інформаційно-методичний ресурс

Кабінет Міністрів

Категорії державного управління

Класифікація цілей державного управління

Конституційний Суд

Конституціоналізація

Контроль у сфері державного управління

Конфедерація

Конфлікти у сфері державного управління

Концепція вимушеної

Концепція влади управління

Криза як соціально-політичний феномен

Критерії та орієнтири соціальної політики держави

Культура державного управління

Легітимність державної влади

Лобізм

Методи державного управління

Методи теорії державного управління

Механізми державного управління

Міграційна політика

Міністерство

Місія держави

Місцеве самоврядування

Місцеві державні адміністрації

Моделі державного управління

Монархія

Моніторинг

Напрями вдосконалення державного управління

Наука державного управління

Нормативні акти

Норми права

Нормотворчий процес

Організаційні відносини

Олігархія

Основні напрями державно-управлінської діяльності

Парадигма державного управління

Парламент

Планування нормотворчої діяльності

Політична воля

Правова держава

Правове регулювання державного управління

Прийняття рішень в державному управлінні

Принципи державного управління

Принципи організації роботи керівника

Принципи проектування програм структурної перебудови економіки

Природоохоронна діяльність держави

Пріоритетні напрями науково-технологічної та промислової політики в Україні

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Програма економічного розвитку

Програмна оцінка

Програмний аналіз

Програмно-цільовий підхід у державному управлінні

Процес державного управління

Регіональне управління

Регламент органу державного управління

Республіка

Ресурси державної влади й управління

Ризик у державному управлінні

Світська держава

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Система державного управління

Система державної влади

Система органів місцевого самоврядування

Система судів загальної юрисдикції

Системні складові державного управління

Служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба)

Соціальна держава

Соціальна технологія

Стиль державного управління

Стратегічне планування в державному управлінні

Структурна політика

Суб'єкт-об'єктні відносини в системі державного управління

Судова влада

Суспільні проблеми

Сфера і галузь суспільного життя

Теоретичні підходи до вивчення державної політики

Теорія державного управління

Теорія раціональної бюрократії

Територіальна громада

Типове та унікальне в державному управлінні

Тоталітаризм

Унітарна держава

Управлінська культура

Управлінські технології

Урядова криза

Урядові установи

Федерація

Форми державного правління

Форми державно-управлінської діяльності

Формування структури органів державної

Функції влади

Функції держави

Функції державного

Центральні органи виконавчої влади

Цілепокладання