Політологія

Політологічна енциклопедія - Карасевич А.О, Шачковська Л.С. 2016

Політологія: наука про політику - М. І. Горлач, В. Г. Кремень 2009

Політологія: навчальний посібник Частина І - Висоцький О.Ю. 2012

Політологія: навчальний посібник Частина ІІ - Висоцький О.Ю. 2012

Політологія: навчальний посібник Частина ІІІ - Висоцький О.Ю. 2012

Політологія - Є.В. Перегуда 2011

Політологія у запитаннях і відповідях - С. С. Бульбенюк 2010

Історія політичних вчень - Безродний Є. Ф., Уткін О. І. 2006

Політологія - О.О. Волинець 2005

Політика - Г. К. Колбеч 2004

Політологія - А. Колодій 2003

Політологія Рудич Ф.М.

Політологія у запитаннях і відповідях

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ