Основи релігієзнавства - В.Ю. Лешан - 2005

ПЕРЕДМОВА


РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І МЕТОДОЛОГІЯ КУРСУ

1.1. Предмет та структурні розділи релігієзнавства

1.2. Методологічні принципи релігієзнавства


РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ

2.1. Сутність і етимологія поняття „релігія”

2.2.Структура релігії, її соціальні функції

2.3. Класифікація релігій


РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ

3.1. Теологічні теорії походження релігії

3.2. Наукові теорії походження релігії

3.3. Наукове пояснення виникнення релігії


РОЗДІЛ 4. РАННЬОІСТОРИЧНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

4.1. Наукове пояснення виникнення релігії

4.2. Фетишизм

4.3. Анімізм

4.4. Тотемізм

4.5. Магія

4.6. Шаманізм

4.7. Землеробський культ


РОЗДІЛ 5. ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

5.1 Народні релігії

5.2. Національні та етнодержавні релігії


РОЗДІЛ 6. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ

6.1. Буддизм

6.2. Християнство

6.3. Іслам


РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ

7.1. Неохристиянство

7.2. Релігії орієнталістського напряму

7.3. Синтетичні релігії

7.4. Езотеричні об’єднання

7.5. Неоязичництво (рідновірство)

7.6. Саєнтологічні (наукологічні) рухи

7.7 Сатаністи


РОЗДІЛ 8. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В СВІТІ, УКРАЇНІ

8.1. Основні фактори змін у сучасному релігійному просторі

8.2. Релігійна мережа України


РОЗДІЛ 9. ВІЛЬНОДУМСТВО ТА АТЕЇЗМ В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА


РОЗДІЛ 10. СВОБОДА СОВІСТІ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ


ДОДАТКИ


Правові акти про свободу совісті, релігії і переконань

Релігійні організації* в Україні (станом на 1 січня 2004 року)

Релігійні організації в областях України, Києві та Криму (станом на 1 січня 2004 року)

Основи віри та правила церковного життя християнина


СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ