Релігієзнавство

Лекція 1

ВСТУП

Поняття релігієзнавства

Релігія й віра

Релігійний культ

Функції і роль релігії в суспільстві


Лекція 2

ОСНОВНІ ФОРМИ ПЕРВІСНИХ ВІРУВАНЬ

Фетишизм і тотемізм як ранні форми релігійних вірувань

Типологія первісної магії

Шаманство

Чоловічі союзи як. розвинена форма первісних вірувань


Лекція 3

РЕЛІГІЯ ДЕРЖАВ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Релігія Близького Сходу

Виникнення ранніх релігійних систем

Релігійна система стародавньої Месопотамії

Релігійна система стародавнього Єгипту

Греко-римська релігія

Релігія Давньої Греції

Релігія Давнього Риму

Релігія Стародавнього Китаю

Іньці й Шанді

Культ Неба

Конфуціанство і легізм

Даосизм

Традиційні релігії Японії


Лекція 4

ІНДУЇЗМ

Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму

Віровчення індуїзму

Сучасний стан індуїзму


Лекція 5

БУДДИЗМ — СВІТОВА РЕЛІГІЯ

Виникнення буддизму та його поширення

Хронологія та географія розповсюдження буддизму

Особливості розповсюдження буддійських ідей

Основні догмати та течії буддизму

Буддизм у сучасному світі


Лекція 6

ІУДАЇЗМ

Іудаїзм — монотеїстична релігія

Культова практика іудаїзма

Етапи розвитку і напрямки іудаїзму

Іудаїзм у сучасному світі

Еволюція догматики іудаїзму


Лекція 7

ПОХОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА. СТАНОВЛЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ДОГМАТІВ

Час і місце започаткування християнства. Стадія актуальної есхатології

Ранні християнські спільноти

Стадія пристосування. Розвиток культу. Виникнення єпископальної церкви

Союз християнства з державою. Боротьба напрямів у перші століття християнства


Лекція 8

ОСНОВНІ НАПРЯМИ У ХРИСТИЯНСТВІ

Дві всесвітні церкви

Розподіл церкви. Догматичні відмінності католицтва й православ'я

Поява протестантизму, його основні риси


Лекція 9

ІСЛАМ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Виникнення ісламу та його поширення

Основні особливості ісламу як релігійної системи

Коран — священна книга мусульман, пам'ятка світової культури

Іслам у сучасному світі


Лекція 10

СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ, АБО РЕЛІГІЇ «НОВОГО СТОЛІТТЯ»

Причини появи нетрадиційних релігій

Типологія нетрадиційних релігій

Спільні риси нетрадиційних релігій


Лекція 11

РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Загальна характеристика релігійної ситуації й типологія релігій, що сповідуються в Україні

Християнство та його місце в культурному житті України

Протестантизм в Україні

Доля й місце інших релігійних конфесій в Україні


Лекція 12

РЕЛІГІЯ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА

Західноєвропейська теологія про співвідношення культури й релігії

Православне богослов'я про сутність культури

Світська культура в релігійному контексті

Авторитарний і гуманітарний підходи щодо культури в богослов'ї


Лекція 13

РЕЛІГІЯ І МИСТЕЦТВО

Характер і основні підходи до розв'язання проблеми

Співвідношення сакрального й профанного в житті церкви

Релігійне мистецтво?

Особливості релігійного символізму в мистецтві

Сучасний стан проблеми «мистецтво і релігія»


Лекція 14

РЕЛІГІЯ І МОРАЛЬ

Поняття моралі й моральності

Основні принципи моралі в світових релігіях

Релігійна мораль і моральна філософія


Лекція 15

РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА

Проблема співвідношення політичної та релігійної сфер буття

Релігія в контексті політичної історії світу

Релігія в умовах секуляризованої державності й конституційного поля країн Європи і Америки

Релігія і політика в сучасному світі

Релігійна проблематика в контексті становлення «Нової Європи»