Посібник з філософії

ВСТУП.СВІТОГЛЯД І ФІЛОСОФІЯ

§1. Світогляд, його структура й типи

§2. Специфіка філософського знання


РОЗДІЛ І ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

§1. Філософські школи Стародавнього Китаю

§2. Філософія Стародавньої Індії


Тема 2. Антична філософія

§1. Досократики

§2. Класичний період античної філософії

§ 3 Елліністична філософія


Тема 3. Філософія Середніх віків та Відродження

§1. Ісламська філософія Середніх віків

§2. Західноєвропейська середньовічна філософія

§3. Філософія Відродження


Тема 4. філософія ХVІІ-ХІХ віків

§1. Філософія Нового часу

§2. Німецька класична філософія

§3 Ірраціоналізм

§4 Діалектичний матеріалізм


Тема 5. Становлення і розвиток української філософської думки

§1. Становлення філософської думки в Україні (ХІ-ХVІІ ст.)

§2. Розвиток філософської думки в Україні від Сковороди до нашого часу

§3. Українська філософія у діаспорі


РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ


Тема 6. Філософія XX століття

§ 1 Класична та некласична філософія

§ 2. Релігійний напрям

§ 3. Антропологічна філософія

§ 4. Сцієнтизм

§ 5. Постмодернізм


Тема 7. Онтологія. Буття і матерія

§1. Буття

§2. Матерія, рух, простір, час.


Тема 8. Онтологія, філософські категорії

§1. Річ, властивість, відношення

§2. Одиничне й загальне

§3. Причина і наслідок

§4. Необхідне й випадкове

§5. Дійсність і можливість

§6 Зміст і форма

§7. Сутність і явище

§8. Система, елемент, структура, функція


Тема 9. Проблема людини у філософії

§1. Що таке людина?

§2 Проблеми життя і смерті

§3. Людина - людство - космос


Тема 10. Пізнання

§2. Чуттєве і раціональне пізнання

§3. Проблема істини


Тема 11. Наукове пізнання

§1. Що таке наука?

§2. Методи наукового пізнання

§3. Форми наукового знання

§4.Філософія і наука


Тема 12. Соціальна філософія

§1. Культура

§2. Історія

§3. Культура історії


Тема 13. філософія та медицина

§1. Історія взаємовідносин філософії та медицини

§2. Медицина як предмет філософського аналізу

§3. Сучасні теорії медицини