Вступ до філософії - Великі філософи навчальний посібник - Віктор Андрущенко 2005Передне слово

Перші філософи

Конфуцій

Лао-Цзи

Фалес

Піфагор

Геракліт

Демокріт

Сократ

Парменід

Зенон

Платон

Арістотель

У пошуках вічного

Луцій Анней Сенека

Квінт Септімій Флорент Тертуліан

Августин Блаженний

Абу Алі Ібн-Сіна (Авіценна)

Аль-Фарабі

Авероес (Абу-аль-Валід Мухаммад Ібн-Ахмад Ібн-Рушд)

Роджер Бекон

Йоган Дуне Скотт

Уільям Оккам

Ніколо Кузанський

Обличчям до людини

Данте Аліг’єрі

Франческа Петрарка

Томас Мор

Томмазо Кампанелла

Джордано Бруно

Еразм Роттердамський

Ніколо Макіавеллі

Леонардо да Вінчі

Мітель де Монтень

Керуватись власним розумом

Френсіс Бекон

Рене Декарт

Томас Гоббс

П’єр Гассенді

Бенедикт Спіноза

Джон Локк

Готфрід Вільгельм Лейбніц

Шарль Луї Монтескье

Жюльєн Офре де Ламетрі

Дені Дідро

Вольтер (Франсуа Марі Аруе)

Жан-Жак Руссо

Клод Анрі Гельвецій

Поль Анрі Гольбах

Григорій Сковорода

Дух Абсолюту

Джордж Берклі

Давид Юм

Іммануїл Кант

Йоганн Готліб Фіхте

Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель

Артур Шопенгауер

Людвиг Фейербах

На порозі нового світу

Сен-Сімон - Марі Шарль Фур’є

Адам Сміт - Давид Рікардо

Огюст Конт

Едмунд Гуссерль

Фрідріх Енгельс - Карл Маркс

Михайло Бакунін

Тарас Шевченко

Михайло Драгоманов

Іван Франко

Леся Українка

Олександр Потебня

Георгій Плеханов

Володимир Ленін

Вільгельм Дільтей

Фрідріх Ніцше

Макс Вебер

Микола Бердяєв

Вячеслав Липшіський

Через терени до зірок

Арнольд Джозеф Тойнбі

Зігмунд Фрейд

Еріх Фромм

Реймон Арон

Карл Поппер

Питирім Сорокін

Тейяр де Шарден

Володимир Вернадський

Володимир Винниченко

Альберт Камю

Жан-Поль Сартр

Карл Ясперс

Мартін Гайдеггер

Юрген Хабермас

Альберт Швейцер

Мішель Фуко

Ханна Арендт

Поль Гікер

Володимир Шинкарук

Історична еволюція ідей