Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій
Л.В. Руденко

Зачекайте завантаження PDF файла в вікні нижче