Майстер-клас
Історія України

Українські землі в другій половині ХVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності

Правобережжя та західноукраїнські землі

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

Південна Україна. Кримське ханство в ХVIII ст.

Культура України другої половини ХVІІІ ст.

Культура України другої половини ХVІІІ ст.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

Включення українських земель до складу Російської імперії

Україна в російсько-турецькій війні 1806–1812 рр.

Економічне становище України в першій половині ХІХ ст.

Початок національного відродження наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.

Український національний рух наприкінці 40-х рр. ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство

Соціальна (антикріпосницька) боротьба в першій половині ХІХ ст.

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії.

Українське національне відродження наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. Виникнення національно-визвольного руху

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії

Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

Мистецтво

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Земельна реформа 1861 року

Реформи адміністративного управління 60-70-х років

Економічний розвиток українських земель. Формування ринкових відносин

Суспільно-політичний рух у 50–60-х роках ХІХ ст. Виникнення громад

Суспільно-політичний рух у 70–90-х роках ХІХ ст.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині ХІХ ст.

Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин

Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70–90-х рр. ХІХ ст.

Культура України в другій половині ХІХ ст.

Освіта. Наука

Мистецтво

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.

Економічний розвиток

Створення українських політичних партій. Земсько-ліберальна опозиція царизму

Україна напередодні та в роки російської революції 1905–1907 рр. Масові соціальні виступи

Наддніпрянська Україна в 1907–1914 рр.

Українська культура й духовне життя народу на початку ХХ ст.

Освіта. Наука.

Література і друкарство