Масова частка розчиненої речовини

На практиці ми дуже часто маємо справу з розчинами: при приготуванні розчинів в домашніх умовах при будівництві або під час приготування їжі, при приготуванні ліків в аптеках, для проведення певних хімічних реакцій в лабораторіях тощо. Розчини, які використовуються в техніці чи побуті, частіш за все повинні містить певну кількість розчинної речовини, тобто, працюючи з розчинами, необхідно знати їх кількісний склад.

Одним із способів кількісної характеристики розчину є масова частка розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини w — це відношення маси розчиненої речовини m1 до загальної маси розчину m, виражене в частках одиниці або в процентах:

 , або

.

Загальна маса розчину складається з маси розчинника та маси розчиненої речовини: m = m2 + m1, де m — маса розчинника.

Масова частка розчиненої речовини показує, яку частку від загальної маси розчину складає маса розчиненої речовини. Наприклад, в аптеці куплено розчин пероксиду водню з масовою часткою розчиненої речовини 3 %, що вказано на етикетці. Це означає, що в 100 грамах такого розчину міститься 3 грами розчиненого пероксиду водню.

Розглянемо приклад розрахунків із використанням поняття масова частка розчиненої речовини. Наприклад, слід визначити масову частку цукру в розчині, який отримали при розчиненні 50 г цукру в 250 г води. По-перше, слід визначити загальну масу отриманого розчину. До 250 г води додали 50 г цукру, оскільки m = mрозч + mрозч.реч., то m = 250 г + 50 г = 300 г. Далі, використовуючи формулу для розрахунків масової частки розчиненої речовини отримуємо:

w =  (або 17 %)

Отже, у відповіді отримуємо, що масова частка цукру в отриманому розчині дорівнює 17 %.

Використовуючи формулу для розрахунків масової частки розчиненої речовини можна обчислювати масу розчиненої речовини та масу розчину:

m1 = w · m 

.

Для приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини необхідно обчислити масу розчиненої речовини та масу розчинника, які слід взяти для розчинення. Оскільки частіш за все розчинник є рідиною, то раціонально буде масу розчинника перевести в об’єм, використовуючи зв’язок з густиною (V = m /ρ).