Майстер-клас
Біологія

Вступ

Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань пролюдинудля збереження її здоров’я. Місце людини в природі

Походження людини. Особливості виду Homo sapiens. Соціальне та культурне уападкування

Організм людини як біологічна система. Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин. Характеристика тканин. Органи

Опора і рух

Будова і функції опорно -рухової системи. Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток

Сполучення кісток. Будова скелета людини

Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів

Механізм скорочення м’язів.Сила м’язів. Втома

Кров і лімфа

Внутрішнє середовище організму

Склад і функції крові

Захисні функції крові. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Зсідання крові

Кровообіг і лімфообіг

Органи кровообігу – серце і судини. Будова і функції серця

Судинна система. Рух крові по судинах. Велике і мале коло кровообігу

Регуляція кровопостачання органів

Лімфатична система

Дихання

Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат

Харчування та травлення

Значення травлення. Будова і функції органів травлення, травних залоз

Травленя в тонкому кишечнику. Функції товстого кишечнику. Регуляція травлення

Терморегуляція

Будова і функції шкіри

Виділення

Будова і функції сечовидільної системи

Ендокринна регуляція функцій організму людини

Розмноження та розвиток людини

Етапи онтогенезу людини. Будова статевих органів

Запліднення, ембріональний розвиток

Постембріональний розвиток

Нервова регуляція функцій організму людини

Нервова регуляція. Центральна і периферична нервова система, її будова і функції

Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем

Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система

Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю. Нюхова і смакова сенсорні системи

Біологічні основи поведінки людини

Біологічні основи поведінки людини

Сон

Біологічні ритми

Фізіологічні основи мови. Сприйняття і пам’ять. Види пам’яті. Емоції. Емоційні реакції і стани

Мислення і свідомість