УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 6. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Початковий рівень

1. Укажіть рядок, у якому всі слова — прислівники:

А Самотньо, безупинно, рішучий.

Б Віч-на-віч, струнко, по-іншому.

В Краще, погано, незвичайна.

2. Укажіть рядок, у якому дві букви н пишемо в усіх прислівниках:

А Попідти..ю, шале..о, зра..я.

Б Безупи..о, акурат..о, збудже..о.

В Зако..о, сумлі..о, щохвили..о.

3. Укажіть рядок, у якому не з прислівником пишемо окремо:

А Мені вже не(боляче).

Б Пасажири не(задоволено) загомоніли.

В Не(ждано) вогники з’явилися метрів за два від мене.

4. Укажіть рядок, у якому в кінці прислівників слід писати букву і:

А Пішк.., не хотяч.., по-заяч...

Б Опівноч.., трич.., поноч...

В Навпомацки.., лежач.., трох...

5. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

А Десь/інколи, в/ручну, по/п’яте.

Б В/цілому, по/латині, тишком/нишком.

В Будь/що/будь, видимо/невидимо, так/то.

6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться разом:

А Як/не/як, в/нічию, по/десятеро.

Б В/кожному, по/святковому, до/тепер.

В В/однораз, у/шестеро, по/легеньку.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між словосполученням і реченням, у якому прислівник ужито в такому словосполученні:

1. Прислівникове

А Він мовчки повернув обличчя до вікна, а за вікном — невимовно красивим сходом сонця почався новий день

2. Прикметникове

Б Лише зрідка озветься з гущавини якась птиця

3. Дієприслівникове

В Велетенський різнобарвний килим конюшини миготить, переливається в ранкових росах, щохвилинно міняючи своє забарвлення


Г Ніч надійшла непомітно швидко і по-південному раптово

8. Установіть відповідність між розрядом прислівника і реченням, у якому прислівник ужито:

1. Способу дії

А А вгорі пливли білі хмарки

2. Міри й ступеня

Б На виручку прилетіли інші лелеки

3. Мети

В Дніпро ллється більше верстви завширшки попід самою горою


Г Старий лікар перелякано приступив до хлопця

9. Установіть відповідність між способом творення прислівників і рядком, у якому всі прислівники утворені таким способом:

1. Префіксально-суфіксальний

А По-материнському, по-англійськи, по-теперішньому

2. Злиття основ

Б Восени, весною, ранком

3. Перехід інших частин мови

В Часто-густо, тихо-тихо, швидко-швидко


Г Воднораз, чимдуж, мимохідь

Достатній рівень

10. Прочитайте текст. Запишіть номери речень, які містять прислівники. Запишіть номери речень, що містять прислівники способу дії.

(1) Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та отроцтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить радості ані людяного суму. (2) Безбарвна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд її, не зігрітий теплим промінням часу, безбарвний. (3) Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. (4) Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почував себе багатим і щедрим.

Високий рівень

11. Утворіть прислівники від слів останній, давній, три, сердитися, лоб. Кожен з утворених прислівників введіть у речення. Вкажіть розряд кожного прислівника.