УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Варіант 1

Початковий рівень

1. Укажіть рядок, у якому всі слова є дієприкметниками.

А Зраділий, веселий, розумний.

Б Зеленіючий, промоклий, повний.

В Розпечений, працюючий, розквітлий.

2. Укажіть рядок, у якому всі дієприкметники активного стану.

А Збираючий, бачений, бувалий.

Б Виконуючий, змоклий, пожовклий.

В Даруючий, бажаючий, зварений.

3. Укажіть рядок, ускладнений відокремленим дієприкметниковим зворотом.

А Лише мох вкриває оте віковічне, ніким не займане каміння (А. Шиян).

Б На березі хвилястої Десни стояло місто, оповите в сни (М. Рильський).

В На лугах ще трава не кошена, у полях красуються жита (П. Воронько).

Середній рівень

4. Укажіть речення, у якому вжито дієприкметник пасивного стану.

А Шумлять жита, оновлене село у воду видивляється з узгір’я (М. Рильський).

Б Постарілий і посивілий, стояв він перед дочкою (О. Гончар).

В А вже на відпочилім небокраї прекрасний розгоряється пожар (М. Стельмах).

5. Укажіть речення, у якому треба писати не з дієприкметником разом.

А Легенький вітерець колише (не)скошені трави (І. Цюпа).

Б Червоні маки!.. Скільки сягало око, жевріли і жевріли вони на луках, ніким (не)сіяні... (О. Гончар).

В Через усю Вербівку стеляться скупі городи та левади, (не) огороджені тинами (І. Нечуй-Левицький).

6. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з однією літерою н:

А Греча..ий, незрівня..ий, качи..ий.

Б Занепокоє..ий, бажа..ий, спаде..ий.

В Здорове..ий, височе..ий, дерев’я..ий.

Достатній рівень

7. Установіть відповідність між відмінком і реченням, що містить дієприкметник у цьому відмінку.

1. Знахідний відмінок

А Біля хати сіріли скопані грядки (М. Коцюбинський)

2. Називний відмінок

Б Усе навколо затихло під владою чаруючої ночі (Леся Українка)

3. Родовий відмінок

В На заході сонце зводило свої величезні сяючі будови (О. Гончар)


Г Понад синіючим долом мерехтіли хвилі розігрітого повітря (І. Франко)

8. Установіть відповідність між виділеним у словосполученні словом і назвою частини мови (особливої форми).

1. Страшенний буревій

А Іменник

2. Невигоєна рана

Б Прикметник

3. При доведенні теореми

В Дієприслівник


Г Дієприкметник

9. Установіть відповідність між дієприкметником у словосполученні та морфологічними ознаками.

1. Пасивний стан, минулий час, доконаний вид

А Зарослий бур’яном

2. Активний стан, минулий час, доконаний вид

Б Напоєна медом

3. Активний стан, теперішній час, недоконаний вид

В Дерев’яний будинок


Г Сивіюче волосся

Високий рівень

10. Прочитайте текст. Запишіть номери речень, які містять дієприкметники. Запишіть номер речення, ускладненого дієприкметниковим зворотом.

(1) Велика вереснева тиша стоїть над землею. (2) Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками, біля яких пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. (3) Дорожнім відвоженим пилом, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч. (4) Зрідка спросоння заскрипить журавель або гупне біля якогось похиленого тину росне яблуко, проллється шипучим соком на траву. (5) Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях, і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок... (За М. Стельмахом).

11. Замініть неозначену форму дієслова хвилювати дієприкметником активного стану, недоконаного виду в теперішньому часі множини. Уведіть його в просте поширене речення (2 бали).

Варіант 2

Початковий рівень

1. Укажіть рядок, у якому всі слова є дієприкметниками.

А Блідий, достиглий, лежачий.

Б Зів’ялий, тремтячий, завмираючий.

В Згасаючий, спокійний, спритний.

2. Укажіть рядок, у якому всі дієприкметники активного стану.

А Доведений, зігрітий, зрошений.

Б Захоплюючий, сидячий, зблідлий.

В Побачений, збудований, змерзлий.

3. Укажіть речення, ускладнене відокремленим дієприкметниковим зворотом.

А Здрастуй, сонячний килиме ще не скошених трав! (М. Рильський).

Б Бачу вже їх (гори) не забиті снігами, а зелені, пишні (О. Гончар).

В Її маленька постать облита м’якою зеленуватою тінню акацій... (І. Нечуй-Левицький)

Середній рівень

4. Укажіть речення, у якому вжито дієприкметник пасивного стану.

А Пісня моя в невмираючій силі в моїм серці ясніє, живе (І. Франко).

Б Перед ними була чудова картина Дніпра, облитого сонцем з високого неба (І. Нечуй-Левицький).

В На заході сонце зводило свої величезні сяючі будови (О. Гончар).

5. Укажіть речення, у якому треба писати не з дієприкметником разом.

А Сашко увійшов, постояв збоку, ніким (не)помічений, і рішуче попрямував до столу (І. Цюпа).

Б У льотчиків серце (не)схитне й тверде (М. Бажан).

В Крізь милували око рослини, (не)розповсюджені в цій країні, а привезені (Ю. Смолич).

6. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з однією літерою н.

А Несказа..ий, збудова..ий, невблага..ий.

Б Загоє..ий, присвоє..ий, запряже..ий.

В Доведе..ий, нездола..ий, жада..ий.

Достатній рівень

7. Установіть відповідність між відмінком і реченням, що містить дієприкметник у цьому відмінку.

1. Родовий

А 3 пониклою, обваженою гіркими думами головою вона (Маланка) прислухалася до останніх звуків весільної музики... (М. Коцюбинський)

2. Орудний

Б Ще зорі поморгують у блідніючому небі, а вже чути, як хтось брязнув відром об цямрину (Гр. Тютюнник).

3. Місцевий

В Тремтяче повітря було наповнене пахощами медової гречки (В. Собко)


Г Шкільний сад стояв ліловий від розквітлого бузку (0. Донченко)

8. Установіть відповідність між виділеним у словосполученні словом і назвою частини мови.

1. Бажаний гість

А Дієслово

2. Власне бачення

Б Дієприкметник

3. Підійти ближче

В Іменник


Г Прикметник

9. Установіть відповідність між дієприкметником та його морфологічними ознаками.

1. Активний стан, минулий час, доконаний вид

А Уважні учні

2. Пасивний стан, минулий час, доконаний вид

Б Затверділа речовина

3. Активний стан, теперішній час, недоконаний вид

В Оновлене серце


Г Хвилююча подія

Високий рівень

10. Прочитайте текст. Укажіть номери речень, які містять дієприкметники. Вкажіть номер складного речення.

(1) Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. (2) Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для найближчих, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі, хлюпають ними аж в краї неба... (3) Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. (4) Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом... (5) Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл... (За М. Коцюбинським).

11. Замініть неозначену форму дієслова розписати дієприкметником пасивного стану, доконаного виду, минулого часу, жіночого роду однини. Складіть з ним просте поширене речення (2 бали).

Варіант 3

Початковий рівень

1. У якому рядку всі слова — дієприкметники?

А Сказаний, бачений, шитий, ріжучий, очищений.

Б Кажучи, малюючий, варений, зібраний, засіяно.

В Згаданий, закутий, пошкоджено, дорослий, колючий.

Г Відроджений, засміявся, прибраний, плаваючи, читаючи.

2. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?

А Виплетений, вишитий, перемолотий, подарований, бачений.

Б Сяючий, згорілий, вмираючий, відпочилий, засохлий.

В Закоханий, пом’якшувальний, зачарований, зменшений, змочений.

Г Миючий, прочитаний, причесаний, присохлий, палаючий.

3. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?

А Стоячий, лежачий, поміркований, перелічений, допоміжний.

Б Зрізаний, шитий, зварений, зачинений, стягнутий.

В Розквітлий, намальований, огороджений, хвилюючий, писаний.

Г Роздрукований, передплачений, написаний, зів’ялий, стертий.

4. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?

А Позичений, залишений, напоєний, политий, акаючий.

Б Надоєне, печений, сидячий, просіяний, заколисаний.

В Працюючий, палаючий, діючий, тертий, ламаний.

Г Плаваючий, лежачий, шитий, зварений, вмираючий.

5. У якому рядку всі дієприкметники доконаного виду?

А Вирощений, намальований, закутий, ліплений, стертий.

Б Виготовлений, випечений, заряджений, рішучий, бачений.

В Потемнілий, розв’язаний, нафарбований, крокуючий, дозрілий.

Г Переказаний, перекладений, пожовклий, зчорнілий, покроплений.

6. У якому рядку всі дієприкметники з часткою не пишуться окремо?

А He/зарослі чагарником береги, не/затоплене містечко, ніким не/торкана роса, не/завершена робота.

Б He/почорнілий із часом паркан, ще не/скошена пшениця, не/просохла земля, не/розсідланий кінь.

В Не/виконане учнем завдання, не/завершена книга, не/підбілена верба, не/зірвані ще груші.

Г Нічим не/захищений порт, не/прив’язаний звечора човен, ще не/забута образа, не/намальована художником картина.

Середній рівень

7. Дієприкметник утворюють від:

А дієслова;

Б дієслова і прикметника;

В прикметника;

Г прислівника і дієслова.

8. Продовжте речення в науковому стилі. Дієприкметниковий зворот — це...

Достатній рівень

9. Запишіть речення, узгоджуючи дієприкметник з головним словом. Зробіть морфологічний розбір утвореного дієприкметника.

(Схвильований) жінка стояла на автобусній зупинці.

Високий рівень

10. Складіть просте речення з дієприкметником. Складіть просте речення, ускладнивши попереднє речення дієприкметниковим зворотом. Визначте синтаксичну роль дієприкметників в обох реченнях.

Варіант 4

Початковий рівень

1. У якому рядку всі слова — дієприкметники?

А Створений, згаяний, помережений, викладений, зникаючий.

Б Прочитано, зачарований, морський, любий, загорнений.

В Вкритий, обліплений, протоптаний, розкішний, вологий.

Г Виголошений, відроджений, родючий, вітряний, засіяний.

2. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?

А Настояний, керований, перероблений, отруєний, забувши.

Б Подарований, забутий, зрізаний, згаданий, очолений.

В Зварений, збудований, палаючий, сконструйований, в’янучий.

Г Сказаний, прибитий, пом’якшувальний, замучений, невтихаючий.

3. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?

А Пожовклий, зачарований, збитий, зрізаний, випереджений.

Б Стоячий, стихаючий, розгарячілий, зомлілий, прогресуючий.

В Збудований, закладений, зшитий, подвоєний, дублюючий.

Г Скошений, закоханий, сколотий, зметений, прогнилий.

4. У якому рядку всі дієприкметники доконаного виду?

А Побачений, загартований, схований, переможений, надихаю- чий.

Б Потемнілий, зв’язаний, зголоднілий, стомлений, блукаючий.

В Окрилений, осяяний, зів’ялий, подвоєний, розквітлий.

Г Наклеєний, скошений, подарований, ріжучий, зраджений.

5. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?

А Працюючий, лежачий, шитий, зварений, зеленіючий.

Б Надоєне, печений, сидячий, просіяний, заколисаний.

В Вишитий, написаний, здолений, знесений, просіяний.

Г Працюючий, палаючий, діючий, тертий, ламаний.

6. У якому рядку всі дієприкметники з часткою не пишуть разом?

А Не/скошена трава, не/политі досі квіти, не/бачена природа, не/бачена ніколи фортеця.

Б Не/закінчена розповідь, не/замкнені вікна, нічим не/підтверджений факт, ні до кого не/спрямована думка.

В He/продумана відповідь, ще не/дозрілі врожаї, оті не/скошені поля, не/записаний твір.

Г Не/помічений човен, не/підписані документи, не/дописаний лист, ці не/забуті спогади.

Середній рівень

7. У якому рядку всі дієприкметники теперішнього часу?

А Намальований, знайдений, вражаючий, старіючий, сидячий.

Б Запам’ятовуючий, виконуючий, спровокований, розкраяний, вишитий.

В Затихаючий, затихлий, волаючий, зникаючий, усміхнений.

Г Працюючий, пануючий, завмираючий, вражаючий, заколисуючий.

8. Продовжте в науковому стилі речення. «Дієприкметник — це...»

Достатній рівень

9. Запишіть речення, узгоджуючи дієприкметник з головним словом. Зробіть морфологічний розбір дієприкметника.

Семикласники збирали (пожовклий) листя на пришкільній ділянці.

Високий рівень

10. Складіть просте речення з дієприкметником. Складіть просте речення, ускладнивши попереднє речення дієприкметниковим зворотом. Визначте синтаксичну роль дієприкметників в обох реченнях.