УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ (ПОВТОРЕННЯ)

Мета: повторити вивчене про правопис дієслів, зокрема про написання частки не з дієсловами; формувати орфографічні вміння; розвивати фантазію; виховувати загальнолюдські цінності.

Тип уроку: повторення вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Повторення вивченого.

Вправа «Пошук». Випишіть речення, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом. Згадайте правила написання частки не з дієсловами.

1. (Не)радуйся чужому лихові.

2. (Не)будь упертим, а будь одвертим.

3. Під лежачий камінь вода (не)тече.

4. (Не)помиляється той, хто нічого (не)робить.

5. Добре тому багатому: його люди знають, а зо мною зустрічаються — мов (не)добачають.

6. Добро роби скільки можеш, від того ніколи (не)занеможеш.

7. Поки (не)упріти, доти (не)уміти.

Спишіть, знімаючи риски. Поясніть написання дієслів з не.

1. He/зітхай, а працюй, марно часу не/гай! (Б. Грінченко)

2. He/гайся у добрі. Не/обізлися в горі (Т. Севернюк).

3. He/попадайся в сіть брехні (Б. Черепков).

4. Я в ніжну душу не/впускаю страшну байдужості іржу (С. Келар).

Спишіть прислів’я, на місці крапок додаючи дібрані з довідки дієслова з не.

1. За воду ... .

2. До чужого рота ворота ...

3. Чужим добром ...

4. Не полізеш у вогонь, то ...

5. Вода в решеті....

6. Кисла яблуня солодке яблучко ...

7. Брехнею світ пройдеш, та назад ...

ДОВІДКА. Не дякують. Не приставиш. Не забагатієш. Не обпечешся. Не застоїться. Не вродить. Не вернешся.

Спишіть, уставляючи пропущені літери е (є) або и (ї) та знімаючи риски. Поясніть написання особових закінчень дієслів та частки не з дієсловами.

1. Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не/оцінили (Д. Луценко). 2. Ти ріки повертаєш і зсува..ш гори. Але дозволь почути, як ти з матір’ю говор..ш (Д. Чередниченко). 3. З ким ти поділ..ш вірную розмову? (Л. Боровиковський). 4. Нехай не/ятрять прикрощі душі! Нехай квітує щирість поміж нами (М. Луків).

Вибірковий диктант. Виписані дієслова запишіть, якщо це можливо, у формі -ться, -шся.

Знайте всі, як два по два,

Що образливі слова

І на вулиці, і вдома

Вибухають, наче бомба,

Б’ють в лице шпаркіше вітру

Ще й забруднюють повітря,

Заважають їсти, спати...

То навіщо ж їх казати?

А слова ласкаві, щирі

З плеч знімають смутку гирі,

Добрі усмішки дарують,

Пестять, міць дають, лікують,

Розганяють чорні хмари...

Їх вживайте — ви ж не скнари!

(Е. Саталкіна)

IV. Підсумок уроку.

У якому рядку частку НЕ треба писати разом? Чому? Значення цього дієслова поясніть синонімом.

1. Як не/сварилася, не/лаялась, не/билася Оришка, а не/зробила з дочки працьовитої кріпачки (Панас Мирний).

2. Левові прочулося, що то новий цар уже близько, як не/злякається, та в ноги!.. Дер, дер, далі втомився, став та й озирнувся (І. Франко).

3. Еней од радості не/стямивсь, Що Тури виходить битись з ним (І. Котляревський).

4. Рябку й не/сниться, не/верзеться... Що вовк ягнят, а тхір курчаток убирає (П. Гулак-Артемовський).

Чому подані слова з часткою не треба писати разом?

Недобачати, недочувати, недолюблювати.

Варіанти відповіді: 1. У питанні допущена помилка: не з подібними словами завжди треба писати окремо. 2. Тому що всі слова вказують на неповноту дії, її половинчастість, а не входить до складу префікса недо- . 3. Пишуться разом, тому що так передбачено правилами українського правопису. 4. У наведених словах не треба писати через дефіс.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти сенкан про дієслово.