Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 83. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ГРУПИ ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ВИГУКІВ (ДЕФІС У ВИГУКАХ, КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ)

Мета:

✵ навчальна: формувати в учнів поняття про вигук як особливу частину мови; учити розпізнавати вигуки в реченнях; з'ясувати особливості написання вигуків та правила вживання розділових знаків при них;

✵ розвивальна: розвивати вміння практично застосовувати набуті знання;

✵ виховна: виховувати естетичні смаки школярів.

Соціокультурна лінія: наші обереги.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: уживання вигуків у фразеологізмах, прислів'ях, приказках; синтаксична роль вигуку; використання вигуків як засобу емоційно-експресивного забарвлення висловлювання.

Міжпредметні зв'язки: українська література.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Види за походженням. Розряди за значенням

✵ Непохідні (ох, агов,— емоційні; ех, брр, гей; — волевиявлення);

✵ похідні (матінко, — звуконаслідувальні слова; браво, леле, жах — етикетні).

Лабораторія юного мовознавця

► Прочитати текст, указати його тип і стиль мовлення. Обґрунтувати свій вибір.

ЗОЛОТІ БДЖОЛИ

У нас новина: дідусь завів бджіл.

Дві маленькі хатки стоять за нашою хатою у садку. Хатки називаються вуликами.

Продеру очі, зирк у вікно — сонячні промені стрибають по шибках.

Зирк по хаті — їх повна хата. Отак вистрибом літають. Наче ті бджоли. Тільки не гудуть. То на дзеркалі зблиснуть, то у відрі з водою, то на миснику серед посуду.

Ох, якби не бджоли,— сидів би і дивився.

Годі! Побіжу до бджіл.

Гульк — а на порозі півень.

«Кукуріку!» — здоровкається зі мною.

Треба б йому нотацію прочитати, що знову водив курей у шкоду. Але він показуватиме, начебто не розуміє, що накоїв. Потім з ним побалакаю (За М. Слабошпицьким).

Післятекстові завдання

► Виписати з тексту звуконаслідувальні слова і слова, які виражають емоції, почуття.

► Указати їх розряд за значенням і вид за походженням.

► Які вигуки можна використати в наведеному тексті? У яких реченнях?

Хвилинка ерудита

► Опрацювати опорну таблицю вживання розділових знаків при вигуках і правила правопису вигуків за підручником. Списати речення, наведені після таблиці, знімаючи риску та розставляючи розділові знаки. Пояснити свій вибір.

Розділові знаки при вигуках

Ставимо кому

Ставимо знак оклику

Не ставимо кому

На початку і в середині речення:

О, як горить душа моя тривожна

На початку речення при вимові з підвищеною інтонацією:

Ой! Як тут гарно, різнобарвно!

Після вигуків перед особовими займенниками:

Ой ти дівчино, з горіха зерня.

Після вигуків о, ой перед звертанням:

Ой Музо! Ся пісня двосічна, мов зброя

1. Добри/день дівонько Чи добре живеться? 2. Ну/ж парубче хутчій. 3. Ох чого моя зіронька плаче? 4. Країно рідна Ох ти далека мріє! 5. ГовЛукашу гов Го/го/го/го! А ти де? 6. Цить/цить Не говори Мовчи! 7. Ой лишенько як страшно ха/ха/ха (З творів Лесі Українки).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розподільний диктант

► Згрупувати наведені вигуки за розрядами. Зробити висновок про їхнє написання.

Ох, ой леле, цить, будь ласка, кукуріку, до побачення, ку — ку, гайда, овва, му — у — у, добридень, алло, от тобі й на, годі, тьху, на добраніч, ня-а-ав, цур йому, анумо, гав — гав, вибачте, дзень, гей, геть, слава Богу, помагайбі, брязь, їй — богу.

Клуб розумників і розумниць

► Скласти й розіграти діалог з товаришем, використовуючи етикетні вигуки: будьте здорові, ласкаво просимо, доброго здоров’я, будь ласка, перепрошую, з роси й води, до побачення, хай щастить.

Творче реконструювання

► Перебудувати наведені речення, замінивши виділені слова вигуками. Пояснити розділові знаки в перебудованих реченнях.

1. Хтось у куточку раптом почав хіхікати. 2. За вікном затьохкав соловей. 3. З кімнати чулося голосне охання. 4. Різке нокання візника підняло на ноги весь будинок. 5. Десь за лісом глухо бамкали дзвони.

Мовна гра «хто швидше» (у групах)

► Скласти якнайшвидше п’ять речень з вигуком ох так, щоб у першому реченні він виражав захоплення, у другому — співчуття, у третьому — сумнів у здійсненні чогось, у четвертому — здивування, а у п’ятому — переляк.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти й записати твір-мініатюру на тему «Птахи — співучі символи України», використовуючи вигуки і звуконаслідувальні слова.