РІДНА МОВА 4 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 8

Тема. Поділ тексту на частини. План тексту


Мета: продовжувати формувати вміння ділити текст на логічно завершені частини; складати план тексту; розвивати вміння переказувати за планом; виховувати вміння бачити прекрасне в повсякденному житті, праці людей.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Індивідуальне опитування

Учні читають тексти, складені за вправою 30.

2. Фронтальне опитування

— Як можна уникнути повторів у тексті?

— Які слова допомагають нам?

— Зверніть увагу на слова на с. 17. Що ви можете про них сказати?

3. Робота у парах

— Прочитайте одне одному слова, правильно ставлячи наголос.

— Закрийте підручник і повторіть слова по пам’яті.


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Виконання вправи 31 (с. 17)

— Яка тема цього тексту? А мета?

— Які епізоди можна виділити в тексті?

— Дайте назву кожній частині. Що у нас вийшло?

2. Проблемні питання

— А для чого потрібен план? У чому він може нам допомогти?


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сформулюйте тему нашого уроку.

— А що нам треба сьогодні навчитися робити?


IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Усний переказ за планом (за вправою 31 (3))

Можна запропонувати одній групі учнів підготувати детальний, а другій — стислий переказ.

— Чи допоміг вам план під час виконання цієї роботи?

— А чим він допоміг?

Колективно опрацювати завдання 31 (4).

2. Робота в парах (за вправою 32)

— Прочитайте назву тексту. Чи знаєте ви, що таке обжинки?

— Прочитайте текст. А тепер ви зрозуміли, що таке обжинки?

— Коли вони починаються?

— Виберіть і прочитайте, як проходить це свято.

— Прочитайте завдання 2 до вправи. Чи зрозуміле вам воно?

— Опрацювати його у парах.

3. Робота зі словниковим словом

— Зверніть увагу на слово, наведене в рамці.

— Знайдіть речення, в якому є це слово.

— Як ви думаєте, на що треба звернути увагу під час написання цього слова?

— Внесіть слово у свій словничок, виділіть у ньому орфограми.

— Закрийте підручник і пропишіть це слово на рядочку п’ять разів.

— Розкрийте підручник і перевірте написання. Кому вдалося написати без помилок?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота із вправою 33

Перевірка роботи проходить шляхом постановки питань.

2. Хвилинка каліграфії

— Прочитайте речення на с. 18, які вам запропонували автори підручника.

— Якої частини мови немає в цих реченнях?

— Виберіть і пропишіть одне речення за наведеним зразком.

— Підкресліть сполучення букв, які вийшли у вас найгірше.

— Спробуйте їх прописати ще раз.

— Чи можуть ці речення бути пунктами плану? Виберіть і прочитайте ті частини тексту, назвами до яких можуть бути ці речення.

3. Коментар до домашнього завдання


VI. Підсумок уроку

— Розкажіть, чого ви навчилися на цьому уроці.


VII. Домашнє завдання

Виконати вправу 34, письмово скласти план і записати зв’язну розповідь за своїм планом.