УКРАЇНСЬКА МОВА
Уроки для 10 класів

Урок № 70

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК


Мета: підбити підсумки навчальних досягнень десятикласників за рік; розвивати вміння підбивати підсумки власної діяльності, аналізувати їх, робити висновки; виховувати активну соціально продуктивну особистість.

Внутрішньопредметні зв’язки: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія; лексикологія і фразеологія; словотвір; синтаксис і пунктуація; стилістика; культура мовлення. Міжпредметні зв’язки: художня література, мистецтво.

Тип уроку: узагальнення знань, умінь і навичок, засвоєних за рік.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент


II. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями урокута мотивація навчальної діяльності


III. Повторення, систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

► Перерахуйте стилістичні засоби різних рівнів мови, вивчених у 10 класі. Наведіть приклади.

► Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Доведіть. Складіть план і запишіть його. Кого іще з українських митців зі світовим іменем ви знаєте? Усно перекажіть текст за планом. Поясніть правопис виділених слів. Зробіть лінгвістичні розбори виділених курсивом слів — фонетичний(1), лексичний(2), морфемний(3). Запишіть одне із речень, складіть його схему, поясніть розділові знаки.

БОГИНЯ ОПЕРНОЇ СЦЕНИ

Італійці вважали її італійкою, поляки сприймали як свою1 національну гордість. Доля дала їй так багато: талант, високу музикальність, дивовижної сили сопрановий голос, сценічний темперамент та жіночий чар. Усі партії вона блискуче інтерпретувала в оригіналі: італійською, польською, німецькою, французькою, іспанською мовами.

Світова кар’єра української співачки розпочалася з того, що нині знамениту оперу Джакомо Пуччині «Мадам Баттерфляй» вона врятувала від остаточного провалу.

Уперше оперу було поставлено3 в Мілані, головну роль виконувала одна з найвідоміших італійських співачок. Спектакль не просто не сподобався, публіка прогнала співаків зі сцени свистом. Для Пуччині це було страшним ударом, тим більше, що композитор ніжно любив свою Баттерфляй і був упевнений у перемозі. Несправедливість глядачевої зали завдала авторові глибоких страждань.

Щоб урятувати «Мадам Баттерфляй» (а своїм найкращим твором Пуччині щиро вважав саме цю оперу), автор звернувся до Крушельницької. Соломія перевершила саму себе. У її виконанні образ маленької японки виражав біль усього покривдженого жіноцтва. У мелодійному речитативі Чіо-Чіо-сан бриніла скорбота безпорадної істоти, проте чуже свавілля, не знищивши жіночої душі, надало цій скорботі величі й сили... Успіх опери був приголомшливим.

Рівно сто разів виконала Соломія партію Баттерфляй. Залишити цю оперу вона могла зі спокійною совістю: увесь світ остаточно визнав твір Пуччині шедевром.

Найавторитетніші театри світу змагаються за право приймати в себе видатну співачку. Вона гастролює в Буенос-Айресі, дебютує в Ла-Скала, виступає в Єгипті, знову повертається до Мілана...

Надзвичайно цікавився мистецтвом Крушельницької Микола Лисенко. Соломія ж цінувала Лисенка над усіх композиторів. Ще навчаючись замолоду в Мілані, вона благала знайомих надсилати з         України його нові твори, бо ж так хотілося їх співати! Композитор2 і співачка почали листуватися. Згодом Микола Віталійович часто надсилав Соломії ноти... Вона стала дійсно неперевершеною інтерпретаторкою Лисенкових пісень і романсів (З журналу).


Робота за варіантами

Варіант 1

► Прочитайте текст, складений учнями. Розкажіть про чергування приголосних.

Як виконуєш завдання,

Не забудь про чергування:

Як поріг — то на порозі,

Ну, а ріг — жили на розі,

Коли вухо - то у вусі,

А кожух — то у кожусі,

Як урок — то на уроці,

Око — порошиння в оці.

► Згадайте скоромовку, запишіть і правильно її повторюйте.

Варіант 2

У Який колорит створює повтор однієї й тієї ж букви або схожої?

Щупакам в’юни казали,

Щойно щуку зустрічали.

Щирить щука хижу пащу,

Щупакам тікати краще.

(О. Кононенко)

► Прочитайте скоромовки, дотримуючись правильної вимови дзвінких і глухих приголосних.

Вибіг Гришка на доріжку,

На доріжці сидить кішка.

Взяв з доріжки Гришка кішку,

Хай піймає кішка мишку.


Робота за варіантами

►   Користуючись словником синонімів, поясніть, якими відтінками відрізняються один від одного подані синоніми. Складіть по одному реченню з одним словом кожного ряду. Запишіть його. Підкресліть усі члени речення.


Варіант 1

Варіант 2

1. Вдумливий, серйозний, зосереджений.

2. Добросовісний, сумлінний, старанний

1. Кмітливий, догадливий, тямущий.

2. Добродушний, лагідний, ласкавий


Гра «Хто більше?»

►   Пригадайте назви художніх і публіцистичних творів, кінофільмів, побудовані на антонімії. Запишіть їх. Поясніть стилістичну роль антонімів.

►   Виразно прочитайте текст. Якого відтінку надають префікси і суфікси та повтори слів?

Могутній дуб, прадавній дуб

Стоїть побіля яру.

Розкинув свій листавий чуб,

чолом торкає хмару

(М. Пригара)

► Пригадайте крилаті вирази із творів української літератури. Запишіть їх. Яке значення вони мають для культури мовлення?

►   Послухайте вірш О. Олеся. З якою метою поет використовує порівняння?

Є слова, що білі-білі,

Як конвалія, квітки,

Лагідні, як усміх ранку,

Ніжносяйні, як зірки.


Орфографічний конкурс

► Запишіть речення під диктовку. У виділених словах визначте орфограми і поясніть їх правопис.

1. Сім раз одмір, а раз одріж (Народна творчість). 2. Що вище ми підіймались, то менше ставало струмків (В. Арсеньєв). 3. Солов’ї тьохкали всюди, і від їхнього співу дзвеніло навечір’я (П. Панч). 4. Піде осінь із обновами, понад шумами кленовими, понад листям різьбяним (М. Рильський). 5. Погода передбачалась штильова і ясна, режисер не боявся відкласти зйомку на наступні дні. 6. Очі їх так і сяють веселістю, молодим завзяттям (А. Шиян). 7. Була неділя, прехороший літній день (І. Франка). 8. Хай буревісник злітає високо за хмари (С. Крижанівський). 9. Раптом погляд художниці спинився на мольберті, де стояв її ескіз (В. Єніна).


V. Підсумок уроку і роботи протягом року


VI. Домашнє завдання

►   Порекомендувати старшокласникам читати тексти різних стилів; працювати зі словниками; спілкуючись із журналістами, поетами і письменниками, науковцями, звертати увагу на зразкове мовлення. Для тих, хто має літературні нахили і здібності, доцільно літо використати для уворчої роботи.