Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 60. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Арифметичні дії з багатоцифровими числами; письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел»; закріпити вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА Актуалізація опорних знань

1) Міні-тестування (з використанням прийому «Взаємоперевірка»),

1. Познач правильну відповідь: «Числу 40 050 передує число...»:

А 4049

Б 40 049

В 40 051

2. Тисяча тисяч — це:

А 10 000

Б 1 000 000

В 100 000

3. Познач число, яке містить 250 одиниць II класу та 70 одиниць І класу.

А 250 007

Б 25 070

В 250 070

4. Обери рядок, в якому правильно записано число 74 508 як сума розрядних доданків.

А 7000 + 400 + 50 + 8

Б 70 000 + 4000 + 500 + 8

В 70 000 + 400 + 50 + 8

5. Скільки всього сотень у числі 85 372?

А 3 сотні

Б 53 сотні

В 853

2) Усне розв'язування задач (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»),

1. Лось чує нюхом мисливця на відстані 500 м, а на слух — удвічі далі. На якій відстані лось чує мисливця нюхом? (500 ∙ 2 = 1000 м)

2. Синиця з’їдає за добу стільки комах, скільки важить сама. За місяць (330 днів) вона знищує 600 г комах. Яка маса синиці? (600 : 3 = 20 г)

3. Бегемот з’їдає за добу 40 кг трави, а корова може з’їсти стільки трави, скільки два бегемоти. Скільки трави з’їсть за добу корова? (40 ∙ 2 = 80 кг)

4. Ідучи з лісу школярі залишили вогнище. Виникла пожежа, яку загасили через 8 годин. Скільки кілометрів лісу знищила пожежа, якщо вогонь рухався зі швидкістю 4 км/год? (4 ∙ 8= 32 км)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Зверніть увагу на дошку (на дошці — запис).

Варіант 1

1. Обчислити.

63 263 + 44 756

75 268 - 59 879

2. Розв’язати задачу.

В гаю росло 3086 дерев. Берез і лип — 1795. Скільки дубів росло в лісі?

Варіант 2

1. Обчислити.

62 734 + 29 657

94 265 - 77 092

2. Розв’язати задачу.

У гаю росло 3068 дерев. Берез і дубів — 1685. Скільки лип росло в лісі?

— Яка тема нашого уроку? (Самостійна робота)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Незакінчене речення»).

✵ Ми маємо написати самостійну роботу, бо ... (Відповіді учнів.)

3. Самостійна робота(з подальшою перевіркою вчителем).

Варіант 1

1. Обчислити.

2. Розв’язати рівняння.

х - 38 = 264

3. Обчислити значення виразу 10 043 - (8627 + а), якщо а = 143.

4. Розв’язати задачу.

На шосе працювали 3 бригади. Перша бригада відремонтувала 5 км 500 м дороги, друга — на 1 км 100 м більше, ніж перша, а третя — на 4 км 900 м більше, ніж перша і друга разом. Скільки кілометрів дороги відремонтували три бригади разом?

5. Обчислити периметр трикутника зі сторонами 1 см 2 мм; 3 см 5 мм; 5 см 1 мм.

Варіант 2

1. Обчислити.

2. Розв’язати рівняння.

х + 18 = 2001.

3. Обчислити значення виразу 21 810 + 7308 - а, якщо а = 208.

4. Розв’язати задачу.

Учні першої школи зібрали 12 кг 400 г шипшини, другої — на 5 кг 200 г менше, ніж першої, а третьої — на 10 кг 700 г менше, ніж учні першої та другої разом. Скільки кілограмів шипшини зібрали учні трьох шкіл разом?

5. Обчислити периметр рівностороннього трикутника зі стороною 13 см.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання — завдання іншого варіанту

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчилися на уроці? Які поняття повторили?

✵ Що сподобалося на уроці?

✵ Що сьогодні здалося складним?