Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 52. ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати вміння розв'язувати задачі, знаходити розв'язання нерівностей серед наведених чисел; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, «Я у світі».

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Дитинство. Щаслива пора для кожної людини. У цей час ми пізнаємо багато цікавого, переживаємо хвилюючі миті пізнання, захоплення, радощів та невдач. Дитинство несе нам багато нових знайомств. Саме в цей період ми прагнемо подорожей, пригод, чогось нового.

І добре, коли доросла людина хоч подумки може повернутися в дитинство. Як завжди, рада зустрічі з вами і мрію про те, що на цьому уроці ви порадуєте мене цікавими думками.

— А ви про що мрієте? На що сподіваєтесь?

— Як бачите, наші бажання збігаються. Докладемо зусиль — і мрії здійсняться!

2. Актуалізація опорних знань

1) Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Робота над загадкою.

— А ознайомимося із назвою нової серії, розгадавши загадку.

✵ Золотаві квіточки

Не бояться темноти:

Біля нашого віконця

День і ніч на ніжках — сонця. (Ліхтарі)

б) Повідомлення учнів.

Ліхтар — прилад для освітлювання окремих ділянок простору в темний час доби. Освітлювальний пристрій, у якому джерело світла захищене склом, слюдою тощо. Використовується для освітлення вулиць, у побуті, в шахтах, при підводних роботах, у спелеології тощо.

Типи ліхтарів:

✵ Вуличний ліхтар використовується для освітлення міст, селищ, автомобільних доріг. Вуличні ліхтарі зазвичай розміщуються на ліхтарних стовпах.

✵ Кишеньковий ліхтар широко використовується туристами, альпіністами, спелеологами для підсвічування на маршруті і в таборі. Працюють зазвичай від батарей і акумуляторів.

2) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Продовжіть ряд чисел.

✵ 1; 2; 5; 10; 17; 26; ...

✵ 1; 4; 2; 8; 3; 12; ...

✵ 120; 118; 114; 108; 100; ...

б) Гра «Обчислювальна машина».

Хід гри

— Попрацюйте на «обчислювальній машині». У машину закладено числа 1120; 1500; 1170; 1220.

Машина виконує зазначені дії. Яке число має вийти з машини?

Відповіді: 1212; 1485; 874; 824.

в) Обчисліть.

Варіант 1

450 дес. + 230 дес.

1000 + 200 + 5000

280 дес. + 410 дес.

Варіант 2

370 дес. + 520 дес.

2000 + 200 + 2000

620 дес. + 330 дес.

Відповіді: 6800; 6200; 6900; 8900; 4200; 9500.

3) Математичний диктант (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

1) Число 635 зменшити на 300.

2) Знайти добуток чисел: 16 і 5.

3) Перетворити: 72 т 3 кг = [ ] кг.

4) Знайти суму чисел: 18 і 57.

5) Число 372 збільшити на 500.

6) Число 600 зменшити на 17.

7) У скільки разів 540 більше 60?

8) 1/40 = 7. Знайти все число.

9) Знайти 3/80 від 640.

10) Перетворити: 792 км 6 м = [ ] м.

11) Обчислити: 200 + 800 - 300 - 400 + 6000 = [ ].

12) Яке число помножили на 50 і отримали 4000?

13) У скільки разів 6 менше від 2400?

14) Перетворити: 26дм 6мм = [ ] мм.

Варіант 2

1) Число 724 зменшити на 400.

2) Знайти добуток чисел: 13 і 8.

3) Перетворити: 28 км 5 м = [ ] м.

4) Знайти суму чисел: 16 і 59.

5) Число 421 збільшити на 300.

6) Число 400 зменшити на 18.

7) У скільки разів 420 більше 70?

8) 1/70 = 6. Знайти все число.

9) Знайти 4/90 від 810.

10) Перетворити: 437 т 2 кг = [ ] кг.

11) Обчислити: 600 - 300 + 700 - 200 + 6000 = [ ].

12) Яке число помножили на 60 і отримали 4200?

13) У скільки разів 7 менше від 3500?

14) Перетворити: 53 кг 9 г = [ ] г.

4) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

— Випишіть числа (крім іменованих чисел) у порядку зростання.

9; 24; 80; 75; 280; 335; 400; 583; 872; 6300.

Варіант 2

— Випишіть числа (крім іменованих чисел) у порядку спадання.

6800; 721; 500; 420; 382; 324; 104; 75; 70; 36; 6.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Мозковий штурм»)

— 38 — це приблизно 40 без 2.

Продовжте пояснення: 27; 85; 98; 77; 66; 59; 47; 78.

— Поясніть розв’язання прикладів.

35 + 28 = 63 35 + 30 = 65 65 - 2 = 63

82 - 37 = 45 82 - 40 = 42 42 + 3 = 45

— Яка тема уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Як ви вважаєте, де в житті стануть нам у пригоді ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Пояснення вчителем способу округлення.

— При додаванні і відніманні (там, де це зруч но) застосовують метод округлення.

1) 46 + 39 = 85 46 + 40 = 86 86 -1 = 85

Нехай потрібно до 46 додати 39. Замість числа 39 додамо найближче кругле число 40 та знайдемо суму 46 + 40 = 86. Число 86 більше шуканої суми на 1, тому що додавали не 39, а 40. Віднімемо від 86 одиницю. Отримаємо 85.

2) 93 - 48 = 45 93 - 50 = 43 43 + 2 = 45

Нехай від 93 треба відняти число 48. Замість числа 48 віднімемо найближче кругле число 50 та знайдемо різницю: 93 - 50 = 43. Число 43 менше шуканої різниці на 2, тому що віднімали не 48, а 50. Додамо до числа 43 число 2. Отримаємо 45.

2) Робота за підручником (с. 75-76).

а) Обчислення виразів № 474 (з використанням прийому «Коментування»).

б) Розв’язування нерівностей № 475 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

в) Самостійне розв’язування задачі № 476.

✵ Аналіз умови задачі.

— Які компоненти відомі?

— Розв’яжіть задачу.

Коментування дітей (корекція вчителя).

1) 217 - 173 = 44 (чол.) — виїхало на змагання;

2) 44 : 11 = 4 (к.)

Відповідь: 4 футбольних команди виїхало на змагання.

г) Робота над задачею № 477 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

1) 3800 : 10 = 380 (кг) — молока додало господарство;

2) 3800 + 380 = 4180 (кг) — молока здало господарство;

3) 4180 - 3250 = 930 (кг).

Відповідь: на 930 кг молока більше здало господарство, ніж планувало.

Решта учнів — за допомогою умови на картках-підказках і схеми-опори.

ґ) Робота над геометричним матеріалом № 478 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Повторення поняття «радіус» (відстань від точок кола до його центру).

КА = АС = 12 мм; DB = ВМ = 9 мм; АВ = 60 мм.

Значить, КМ = КА + АВ + ВМ = 12 мм + 60 мм + 9 мм = 81 мм = 8 см 1 мм

CD = АВ - (АС + DB) = 60 - (12 + 9) = 39 мм.

— Результати обчислення перевірте вимірюванням.

д) Самостійне розв’язування задачі № 479.

✵ Аналіз умови задачі.

— Які компоненти відомі?

— Розв’яжіть задачу.

Коментування дітей (корекція вчителя).

Кожен хлопчик отримав (10 + 8) : 3 = 6 зошитів.

Сашко повернув за 6 зошитів 36 грн, отже, 36 : 6 = 6 (грн) — ціна зошита.

Тарас віддав Сашкові 4 зошити (10 - 6 = 4), а Юрко 2 зошити (8 - 6 = 2). За 4 зошити Сашко віддасть Тарасові 6 ∙ 4 = 24 (грн), а Юркові — за 2 зошити 6 ∙ 2 = 12 (грн).

3) Фізкультхвилинка.

ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ

Міцно стиснути повіки.

Розімкніть повільно віки.

Декілька разів моргніть.

Вправу ще раз повторіть.

Поморгайте дві хвилини.

Швидко-швидко, час бо лине.

Притуліться до долонь,

Проведіть ними до скронь.

Всі заплющіть міцно очі,

Вверх та вниз ними ведіть.

Зосередьтеся на точці

І спокійно вже сидіть.

4) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Ліхтарик

Дім Дімич з Катею винайшли особливу мову за допомогою ліхтарика. Але коли настав час розмови, з’ясувалося, що ліхтарик зламаний. Коли Дім Дімич сказав Каті «привіт», ліхтарик працював, значить, у нього сіла батарейка

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Маяк — засіб обладнання морських шляхів у вигляді капітальної споруди баштового типу, призначений для позначення небезпечних місць, проходів для суден.

Маяк може також подавати судам звукові сигнали або передавати радіосигнал, щоб виконувати свою функцію в умовах недостатньої видимості (тимчасової, як під час туману, або постійної — наприклад, викликаною умовами рельєфу місцевості).

Завдяки застосуванню сучасних навігаційних технологій роль маяків як навігаційного засобу дещо знизилася, і в наш час кількість працюючих маяків у всьому світі не перевищує 1500.

Хвилинка запитань

— Як улаштований ліхтарик?

— У яких випадках ліхтарик ламається?

— Що спільного між ліхтариком та маяком?

— Як називався маяк, побудований у Єгипті?

— Чого вас навчила ця серія?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 76, № 480; 481.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ 3 якими прийомами округлення при додаванні і відніманні ви ознайомилися? Наведіть приклади.

✵ 3 яким видом задач працювали на уроці?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про ліхтарик та маяк?