Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 78 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 681-687)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 681—687).

Мета. Вчити учнів виконувати ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі; закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі та знаходити значення виразів.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; завдання для опитування учнів.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а)

с

0

15

8100

k

2

1


4

10


с : k2

зо

100

2

с ∙ kб) 4 т 2 ц : 3 ( 7 т 4 ц); 4 м 5 дм : 5 (9 дм); 9 см 9 мм : 9 мм (11).

в) Довжина коридору 12 м, а ширина становить -у- довжини. Який периметр і площа коридору? (36м; 72м2)

3. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

а) Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гектарів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи? (Відповідь: 32 га.)

б) 124116 : 4 (= 31029)

Варіант 2

а) 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні. а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом? (Відповідь: 10 дн.)

б) 14721 : 7 (= 2103)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.

Перше неповне ділене 28 десятків тисяч. У частці буде 5 цифр. 28 десятків тисяч поділити на 6, буде 4 десятки тисяч і 4 десятки тисяч в остачі. Друге неповне ділене 42 тисячі при діленні на 6 дасть 7 тисяч. Остачі немає. Третє неповне ділене 0 сотень. Запишемо у частці на місці сотень 0. Четверте неповне ділене 2 десятки на 6 не діляться так, щоб у частці були десятки. Запишемо на місці десятків у частці 0. П'яте неповне ділене 24 одиниці. 24 поділити на 6, буде 4. Остачі немає. Частка 47004.

2. Первинне закріплення (за № 683).

Учні розглядають записи письмового ділення (2, 3) і пояснюють обчислення.

3. Виконання завдання № 682 (з коментуванням).

(Результати обчислень: 10509; 94003; 180034; 20002.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 681.

(Результати обчислень: 27049; 216392; 0; 264465; 37105; 713.)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 684.

Учні з початковим рівнем знань працюють під керівництвом учителя, решта — самостійно.

(Відповідь: 432 гусениці.)

б) Задача № 685 (1).

Задачу розв'язують діями з поясненням.

(Відповідь: площа квадрата 36 см2.)

в) Задача № 685 (2).

— Чи можемо одразу відповісти на запитання задачі? (Ні.)

— Чому?

— Бо не знаємо площу кахлі.

— Як знайти площу однієї кахлі? (2 ∙ 2 = 4 (дм2).)

— Скільки кахлів потрібно для покриття кухні, площею 800 дм2?

(800 : 4 = 200 (к.).)

— Складіть вираз для розв'язування задачі.

(800: (2 ∙ 2) = 200 (к.).)

3. Самостійна робота.

Варіант 1

16 272 : 8 (= 2034) 42012 : 6 (= 7002)

9648 : 8 (= 1206) 387072 : 9 (= 43008)

Варіант 2

66456 : 8 (= 8307) 150370 : 5 (= 30074)

2434S : 6 (= 4058) 98021 : 7 (= 14003)

IV. Підсумок уроку.

— Сторона рівностороннього трикутника 4 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (Відповідь: 3 см.)

V. Домашнє завдання.

№№ 686, 687 (с. 112).