Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 44 Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 397-404)

Тема. Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 397 —404).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про зв'язок дій віднімання і додавання; вчити розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка.

Обладнання. Таблиця усних обчислень: картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Назвати результати обчислень виразів із № 395, що менші, ніж 60 000.

(30 791; 13 450; 4634.)

б) Зачитати відповідь до задачі № 396.

(Потрібно було відремонтувати 8570 м шосе.)

2. Завдання для опитування.

а) Обчислити.

б) Розв'язати задачу.

На елеваторі було 1708 ц пшениці і 675 ц жита. Привезли ще 357 и зерна. Скільки всього центнерів зерна стало на елеваторі?

(Розв'язання: 1708 + 675 + 357 = 2740 (ц))

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Обчисли.

4137 + 541   73051 - 4645.

2) Розв'яжи задачу.

В одному будинку живе 1017 мешканців, а в другому — на 239 мешканців менше. Скільки мешканців у двох будинках разом?

(Відповідь:

1) 4678; 64806.

2) 1017 + (1017 - 239) = 239 (м.).)

№ 2

1) Обчисли.

84 238 +1629  91082 - 3596.

2) Розв'яжи задачу.

Фермер відправив у місто 1584 кг смородини, а вишень — на 974 кг більше. Скільки всього кілограмів ягід відправив фермер у місто?

(Відповідь:

1) 85867; 87486.

2) 1584 + (1584 + 974) = 4142 (кг).)

4. Усні обчислення.

а) Гра «ЕОМ».

б) Задачі.

✵ Покупець попросив зважити 600 грамів цукерок двох сортів в один кульок. Продавець зважив 320 г цукерок першого сорту. Скільки грамів цукерок другого сорту треба покласти у кульок, щоб дістати потрібну масу? (280 г).

✵ Щоб зрівноважити терези, на одній шальці яких стояла гиря масою 1 кг, а на другій лежали горіхи, продавець поклав біля горіхів гирю 200 г. Знайдіть масу горіхів? (800 г.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Самостійне опрацювання нового матеріалу.

— Розгляньте записи:

Якщо 9 - 3 = 6, то 6 + 3 = 9;

Якщо 815 - 112 = 703, то 703 + 112 = 815;

Якщо а - в = с, то в + с = а.

— Поясніть записи. Спробуйте сформувати правило перевірки віднімання додаванням.

Висновок. Щоб перевірити, чи правильно виконано віднімання, треба до різниці додати від'ємник і знайдену суму порівняти зі зменшуваним. Якщо сума різниці і від'ємника дорівнює зменшуваному, то значення виразу знайдено правильно.

— Як додавання перевірити відніманням?

— Якщо а + в = с, то с - а = в.

Отже, якщо при відніманні від суми одного з доданків дістанемо другий доданок, то додавання виконане правильно.

2. Первинне закріплення.

Виконання вправи № 397.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 398.

(Результати обчислень: 51673; 53669; 75302; 38416.)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 399.

— Прочитайте задачу.

— Що означає число 10480? 8350? 6180?

— Розгляньте вирази 10480 - 8350 і 10480 - 6180, складені за умовою задачі. Поясніть, про що дізнаємося, обчисливши значення даних виразів.

Висновок. Якщо віл суми трьох доданків віднімемо суму двох з них, то знайдемо третій доданок.

б) Задача № 400.

— Складемо короткий запис задачі.

— Розв'яжіть задачу за поданим планом.

1) Скільки літрів пального у другій цистерні?

2) Скільки літрів пального у третій цистерні?

(Розв'язання:

1) 10720 - 7870 = 2850 (л) — у другій цистерні;

2) 6020 - 2850 = 3170 (л) — у третій цистерні.) в) Складання задачі.

— Складіть задачу про рибу за коротким записом.

— Чи буде правильною умова задачі, якщо замість 800 г поставити число 1200 г? (Ні.)

г) Задача № 401.

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно.

Учням із середнім та початковим рівнем знань надається допомога.

— Продовжіть розв'язання задачі.

(Відповідь: на першій баржі було 10600 кавунів, а на другій — 8000 кавунів.)

IV. Підсумок уроку.

— Як перевірити віднімання додаванням?

— Перевірте, чи правильно виконано додавання:

— Розв'яжіть задачу № 402*.

(Відповідь: дідусеві 66 років (66 + 66 : 2 + І = 100.)

V. Домашнє завдання.

№№ 403, 404 (с. 66).