Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 28 Аналіз контрольної роботи. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 246-256)

Тема. Аналіз контрольної роботи. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 246—256).

Мета. Формувати в учнів уміння читати і записувати шестицифрові числа у межах 200 тисяч, розкладати їх на розрядні доданки; закріплювати обчислювальні навички і вміння розв'язувати задачі; провести роботу над помилками, допущеними під час контролю знань учнів.

Обладнання. Нумераційна таблиця; «Картки для поточного контролю знань»; схема задачі.

Зміст уроку

I. Аналіз контрольної роботи.

1. Загальна характеристика результатів контролю знань учнів.

2. Аналіз помилок та виконання відповідних завдань.

а) Аналіз типових помилок учнів.

б) Колективне розв'язування завдань, аналогічних тим, у яких були допущені типові помилки.

в) Вправи для учнів, які успішно впоралися із завданнями тематичного опитування.

Виконання №№ 35-42 із «Карток для поточного контролю знань» (с. 21 -25).

II. Вивчення новою матеріалу.

1. Підготовча робота.

Виконання завдань №№ 246 — 247.

2. Пояснення.

— Назвіть наступне число до числа 99999. (100000)

— Якщо до 100 тисяч додати один, дістанемо число сто тисяч один (100001). За цим числом іде число сто тисяч два (100002). Назвіть наступне число. (100003)

— Полічіть від 100003 до 100012; від 100189 до 100200.

3. Первинне закріплення.

Виконання вправ №№ 248—251.

Працюючи над вправою № 249, виявити, що спільного в записаних у таблиці числах. Проаналізувати їх розрядний склад.

Міркування учня. У числі сто тисяч один є 1 сотня тисяч, відсутні одиниці розряду десятки тисяч, відсутні одиниці розряду одиниці тисяч, відсутні одиниці розряду сотні, десятки, є 1 одиниця.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Письмове ділення на одноцифрове число (№ 252).

Колективно пояснити, як виконано ділення, користуючись таблицею.

Із завдання № 252 (2) виконати перші два обчислення колективно, а решту — самостійно.

684 : 2 = 342   575 : 5 = 115

617 : 3 = 205 (ост. 2) 438 : 7 = 62 (ост. 7)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 253.

— Складемо план розв'язування задачі.

1) Скільки груш у саду?

2) Скільки яблунь у саду?

3) Скільки груш і яблунь у саду?

4) Скільки слив у саду?

(Розв'язання:

1) 864 : 4 = 216 (д.) — груш у саду;

2) 864 : 3 = 288 (д.) — яблунь у саду;

3) 216 + 288 — 504 (д.) — груш і яблунь;

4) 864 - 504 = 360 (д.) — слив у саду.)

б) Задача.

172 учні, що становить всіх учнів школи, займаються у спортивних секціях всіх учнів школи є учасниками хору. Скільки учнів беруть участь у хоровому гуртку?

На дошці зображено схему пошуку розв'язку задачі.

— Користуючись схемою, поясніть, як знайти, скільки учнів бере участь у хоровому гуртку.

Міркування учня. Щоб дізнатися, скільки учнів бере участь у хоровому гуртку, треба знати, скільки всіх учнів у школі і яка частина всіх учнів школи є учасниками хору. Яка частина всіх учнів школи с учасниками хору — відомо. Невідомо, скільки учнів навчається в школі. Щоб дізнатися, скільки учнів навчається в школі, треба знати, скільки учнів школи займаються у спортивних секціях і яку частину всіх учнів школи вони становлять. Це в задачі відомо.

(Розв'язання: 172 ∙ 5: 10 = 86 (учн.).)

IV. Підсумок уроку.

— Прочитайте числа: 100508; 103901; 188008; 191900.

— Скільки всього тисяч у кожному з чисел?

— Виконайте завдання № 255*.

(Відповідь: 91000; 10009; 43210; 12340.)

V. Домашнє завдання.

№№ 254, 256 (с. 40).