Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Урок 63. ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ВИДУ 600 - 270. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Мета:

формування предметних компетентностей: вчити учнів віднімати трицифрові числа виду 600 - 270; формувати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати вміння знаходити периметр трикутника; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про математику.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Сьогодні на нас чекає незвичайний урок математики. Ми здійснимо подорож до цікавої країни, яка називається Математика. Ми відвідаємо такі міста, як Числоград, Архимедоград, Арифметинськ.

Дорогою вас чекають цікаві завдання, забавні, але повчальні факти. Сподіваюся, що ви не забули захопити із собою допитливість, наполегливість, спостережливість і кмітливість.

2. Актуалізація опорних знань

1) Інформаційна хвилинка.

— А ось і перша зупинка — місто Числоград.

Учені вважають, що історія виникнення чисел зародилася ще в доісторичні часи, коли людина навчилася рахувати предмети. Але знаки для позначення чисел з’явилися значно пізніше. Історія свідчить, що на табличках з глини вони вичавлювали клиноподібні рисочки, а потім винайшли знаки. Деякі клинописні знаки позначали числа 1; 10; 100, тобто були цифрами, інші числа записувалися за допомогою з’єднання цих знаків. Користування цифрами полегшувало рахунок: рахували дні тижня, голови худоби, розміри земельних ділянок, обсяги врожаю.

2) Усні обчислення. Математичний диктант (фронтально, з використанням прийому «Коментування»),

✵ Запишіть цифрами числа: триста дев’яносто сім; дев’ятсот два; сімсот двадцять п’ять; чотириста сорок чотири; тридцять вісім.

✵ Запишіть найменше і найбільше трицифрові числа.

✵ Запишіть «сусідів» чисел: 700; 599; 940.

✵ Запишіть, скільки всього десятків у числах: 627 і 900.

✵ Запишіть у кілограмах: 3 т; 2 ц 09 кг; 5 ц.

Відповіді: 397; 902; 725; 444; 38; 100; 999; 699; 701; 598; 601; 939; 941; 62; 90; 3000 кг; 209 кг; 500 кг.

3) Каліграфічна хвилинка.

— Дівчата, випишіть трицифрові числа у порядку зростання, збільшуючи на 1.

101; 398; 445; 599; 602; 700; 702; 726; 902; 903; 949; 1000.

— Хлопці, випишіть трицифрові числа у порядку спадання; збільшуючи на 1.

1000; 949; 903; 902; 726; 702; 700; 602; 599; 445; 398; 101.

4) Робота за картками індивідуального контролю.

— У мене для вас є завдання: перевірте, чи правильно розв’язані приклади. Якщо — ні, виправте помилки.

Обчисліть приклади.

— Порівняйте вирази.

— Ви дуже добре впоралися із завданням і тепер можете продовжувати подорож.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Поясніть розв’язання прикладів.

600 - 270

✵ Розкласти 270 на зручні доданки. (270 = 200 + 70)

✵ Від 600 відняти 200, а потім 70.

600 - 270 = 600 - (200 + 70) = 600 - 200 - 70 = 330

— Яка тема уроку?

Висновок. Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600 - 270.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти віднімати круглі трицифрові числа з переходом через десяток? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Обчислення прикладів. Самостійна робота (з використанням прийому «Взаємоперевірка»). Робота за підручником (№ 583, с.91).

Варіант 1

900 — 240 = 800 — 70 = 330 + 480 = 910 - 580 =

Варіант 2

500 — 130 = 600 — 50 = 250 + 270 = 740 - 360 =

2) Інформаційна хвилинка.

— А ось і наступна зупинка — місто Архимедоград.

Неможливо уявити світ без математики, а історію її розвитку — без Архімеда. Вже за життя Архімеда навколо його імені створювалися легенди, приводом для яких служили його вражаючі винаходи. За легендою Архімед заявив: «Якби в моєму розпорядженні була інша Земля, на яку можна було б стати, я зрушив би з місця нашу».

А тепер, перш ніж покинути це місто, допоможіть нам розібратися у задачах.

3) Робота за підручником (с. 91).

а) Робота над задачею № 584 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

— Прочитайте задачу.

— Скільки було трилітрових банок? (6)

— У банки якої місткості перелили сік? (У дволітрові банки)

6 банок — по 3 л

? — по 2 л

— Про що дізнаємося спочатку? (Скільки літрів соку всього.)

— Чи можемо ми другою дією відповісти на питання задачі? (Так)

— Якою дією відповідатимемо на питання задачі? (Діленням)

Сильніші учні розв’язують задачу самостійно виразом, решта по діях.

Розв’язання:

1) 3 ∙ 6 = 18 (л) — соку всього

2) 18 : 2 = 9 (б.)

Відповідь: узяли 9 дволітрових банок,

б) Робота над задачею № 585. Самостійне розв’язування задачі.

— Прочитайте задачу.

Коментування дітей (корекція вчителя).

Київ — Полтава — 200 км

Львів— Полтава — 680 км

Київ — Харків — 430 км

Полтава — Харків — ?

Львів — Київ — ?

Розв’язання:

1) 430 - 200 = 230 (км) — Полтава — Харків;

2) 680 - 200 = 480 (км) — Львів — Київ

Відповідь: відстань від Полтави до Харкова — 230 км, відстань від Львова до Києва 480 км.

4) Фізкультхвилинка.

ГІМНАСТИКА ДЛЯ ОЧЕЙ

✵ Подивись не повертаючи шиї, спочатку ліворуч, потім праворуч. Виконай цю вправу 6 разів.

✵ Не рухаючи голови, подивись спочатку вгору, потім униз. Виконай 6 разів.

✵ Зроби колові рухи очима за годинниковою і проти годинникової стрілки по 6 разів.

✵ Заплющуй і розплющуй очі у швидкому темпі. Повтори 6 разів.

✵ Покліпай очима 6-10 разів.

✵ Зафіксуй погляд обох очей на носі (зведи очі до носа). Можна прикласти до кінчика носа вказівний палець — так вправу виконати легше.

✵ Заплющ очі і приклади руки до повік так, щоб очі прикривала саме долоня, а не пальці. Зроби кілька повільних вдихів і видихів. Потім відкрий очі і подивись удалину. Повтори 5-6 разів.

✵ Розітри долоні до відчуття в них тепла і приклади до заплющених очей.

5) Самостійне розв'язування задачі.


Виготовляє за годину

Час роботи

Усього виготовлено

1 день

?

7 год

28 к.

2 день

?, на 1 к. більше

?

20 к.

1) 28 : 7 = 4 (к.) — за 1 годину;

2) 4 + 1 = 5 (к.) — за 1 годину в 2 день;

3) 20 : 5 = 4 (год)

Відповідь: за 4 години.

6) Інформаційна хвилинка.

— А ось і наступна зупинка — місто Арифметинськ.

Арифметика — наука про числа. Причиною виникнення арифметики стала практична потреба в лічбі, найпростіших вимірюваннях і обчисленнях. Перші достовірні відомості про арифметичні знання виявлені в історичних пам’ятках Стародавнього Вавилону і Єгипту. Великий внесок у розвиток арифметики внесли грецькі математики.

Завдання з логічним навантаженням

Завдання 1. Які три числа, якщо їх скласти і перемножити, дають один і той самий результат? (1; 2; 3)

Завдання 2. Коли ми дивимося на цифру 2, а говоримо 10? (Дивлячись на годинник, ми говоримо: 10 хвилин п’ятого.)

Завдання 3. Запишіть число 100 п’ятьма одиницями. (111 - 11 = 100)

7) Геометрична хвилинка (№ 586, с. 91).

— Продовжте речення.

✵ Трикутник — це...

✵ Периметр трикутника — ...

— Знайдіть периметр кожного трикутника.

Р = АВ + ВС + АС

Р = ...

Р = DE + ЕО + DO

Р = ...

Р = KM + МР + КР

Р = ...

— Наша подорож добігає кінця. Ви гідно виконали всі завдання, дізналися дещо з історії розвитку математики, арифметики, про появу чисел. Але країна Математика настільки велика і цікава, що наші подорожі нею ще не раз повторюватимуться і будуть все більш захопливими.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 92, № 588; 589.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Яким способом обчислення користувалися під час віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через десяток? Наведіть приклади.

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про математику?