Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 30. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СКЛАДЕНИХ ЗАДАЧ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ

Мета:

формування предметних компетентностей: формувати вміння учнів розв'язувати складені задачі; удосконалювати навички складання та розв'язування рівнянь; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про цінність дружби, про історичні пам'ятки України (замки);

громадянської: виховувати повагу до історичних пам'яток України.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: задачі, рівняння.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, «Я у світі».

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Усміхніться всім навколо:

Небу, сонцю, квітам, людям,

І тоді обов’язково

День у вас веселим буде!

— Запорізькі козаки на ім’я Грай, Око і Тур на місці ніяк не можуть усидіти. Тільки-но повернулись в Україну. Про свої враження розповідають із захопленням. І нам хочуть розповісти про свою мрію...

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, з використанням прийомів «Мозковий штурм», «Інтрига»).

Гра «Влуч у ціль»

— З кожного рядка виберіть лише ті букви, що не повторюються.

АОДКАДОННФАДЖЖШ

НЛВНЛВППОУКУКРРШ

АИІІАИРЮЮІАИІЮЮН

ГГЛМЛММППИККГТЛН

ЄГГАЄААЕИЮЮИИЄУГ

ШБШШІДЩБЦКЗККЗЗЩ

ИІЕЕІИИООЕЯЮЮЕЮИ (Фортеця)

— Допоможемо їм побудувати фортецю.

2) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Фортеця (від італ. Fortezza), або твердиня — укріплена фортифікаційна споруда з міцними капітальними спорудами.

3) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийому «Коментування»).

— Хлопці записують двоцифрові числа в порядку зростання, збільшивши на 6 (24; 25; 26; 39; 78).

— Дівчата записують двоцифрові числа в порядку спадання, збільшивши на 6 (78; 39; 26; 25; 24).

4) Тестування «Перевір свої знання» (індивідуальна робота з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

1) У рівнянні 90 : х = 30 невідомим є:

а) ділене;

б) дільник;

в) множник.

2) Розв’яжіть рівняння х ∙ 5 = 20.

а) х = 4;

б) х = 8;

в) не знаю.

3) Визнач значення виразу 10 : 0 = [ ].

а) 0;

б) 10;

в) не можна.

4) У Колі х марок, а у Толі — в 5 разів більше. Скільки марок у Толі?

а) 5 + х;

б) х ∙ 5;

в) х : 5.

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Фортеці були добре захищені системою земляних укріплень — таких, як рів з водою або без неї та вал.

З розвитком військової справи і будівництва фортеці змінювали обриси.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Невідоме число х

Збільшили на 7

Отримали 56

х ? 7 = 56

х = ?

Збільшили у 7 разів

Отримали 56

х ? 7 = 56

х = ?

Зменшили на 7

Отримали 56

х ? 7 = 56

х = ?

Відповіді: х + 7 = 56 (х = 49); х ∙ 7 = 56 (х = 8); х - 7 = 56 (х = 63)

Висновок:

— Чому в першому рівнянні виконуємо дію додавання? (Тому що сказано, що невідоме число треба збільшити на 7.)

— Чому в другому рівнянні виконуємо дію множення? (Тому що сказано, що невідоме число треба збільшити у 7 разів.)

— Чому в третьому рівнянні виконуємо дію віднімання? (Тому що сказано, що невідоме число треба зменшити на 7.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Незакінчене речення»)

✵ Складати та розв’язувати рівняння необхідно вміти, бо... (Відповіді учнів.)

Інформаційна хвилинка. Робота зі сливником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

До перших фортець можна віднести земляні вали, ряди з частоколу, якими огороджувалися невеликі поселення. Деякі первісні фортеці влаштовувалися на пагорбах, пізніше перед фортечним муром з’являються рови з водою.

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 40). Робота над задачею № 283 (робота в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

8 сук.— 24 м

? — 27 м

1) 24 : 8 = 3 (м) — 1 сукня;

2) 27 : 3 = 9 (сук.)

Або виразом: 27 : (24 : 8) = 9

Висновок. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

2) Складання і розв'язування рівняння.

Невідоме число кроликів розсадили порівну у 8 клітин, по 3 в кожну. Скільки кроликів було?

План дій

1) Прочитайте задачу мовчки.

2) Про кого йдеться в задачі?

3) Що означає число З?

4) Що означає число 8?

5) Яка головна вимога в задачі?

— Перед вами — аркуші з таблицею, яку ви маєте заповнити.

— Що відомо в задачі?

— Що позначимо через х?

Розв’язання

— Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рівняння.

х : 8 = 3

У цьому рівнянні невідоме число х є діленим. Знайдемо його.

х = 3 ∙ 8, х = 24

Відповідь: кількість кроликів дорівнює 24.

— Складіть і розв’яжіть подібну задачу.

3) Робота за підручником (с. 40). Складання і розв'язування рівняння за задачею № 284 (робота в парах з використанням прийому «Коментування»).

— Складіть і розв’яжіть подібну задачу.

4) Складання і розв'язування рівняння за задачею (робота в парах з подальшим коментуванням)

Завдання: розв’язати задачу за допомогою рівняння.

Після того як Марії подарували кілька марок, їхня кількість подвоїлася і склала 18 марок. Скільки марок було у Марії спочатку?

Перевірка:

х ∙ 2 = 18 (х = 9)

5) Фізкультхвилинка.

6) Робота з геометричним матеріалом.

а) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

У середньовіччі набули поширення невеликі фортеці — замки, які служили захистом від набігів сусідів. Деякі замки з плином часу перебудувалися в палаци і втратили своє оборонне значення.

Здавна замки мали дві головні функції:

✵ захисну (оборонну);

✵ житлову.

б) Практична робота (робота в малих групах).

— Розгляньте ескізи замків. Дайте їм характеристику.

— З яких геометричних фігур складається цей замок?

— Скільки використано овалів?

— Скільки ви бачите трикутників?

— Скільки ромбів?

— Скільки прямокутників?

— Скільки квадратів?

— Скільки кругів?

— Скільки кривих ліній?

— Скільки геометричних фігур використано?

— Запропонуйте свій дизайн замка для козаків. Допоможемо здійснити їхню мрію!

7) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедїї — вільної енциклопедії).

Замки України

За даними історика Сергія Трубчанінова, в Україні було понад 5000 пам’яток фортець, проте від більшості з них сьогодні не залишилося й сліду.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 41, №287; 288.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що таке замок?

✵ Які види задач аналізували на уроці?

✵ Як скласти і розв’язати рівняння до задачі?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чи хотіли б ви дізнатися про наступні пригоди козаків?