Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 67. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

Мета: ознайомити учнів з таблицею множення числа 2 та її практичним застосуванням, з формулою для знаходження периметра квадрата; формувати вміння розв'язувати задачі на множення; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 94, завдання 538; 539)

Завдання 538

— Прочитайте, як ви обчислили вирази зручним способом.

Завдання 435

— Прочитайте, як ви обчислили довжину ламаної.

2. Усна лічба

1) Обчисліть.

2) Заповніть таблицю.

Доданок

5

19

12


18


15

Доданок

19

5


17


28

25

Сума30

35

44

36


3) На один чоловічий костюм потрібно 3 м тканини. Скільки тканини знадобиться на два такі костюми? три такі костюми? п’ять?

3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Повторімо склад числа!

11 — це 6 і [ ]

15 — це 8 і [ ]

13 — це 7 і [ ]

17 — це 9 і [ ]

— Подивіться на числа верхнього ряду. Яку закономірність побачили? (Кожне наступне число збільшується на 2.) Запишіть ще 3 числа.

11____13____15____17

— Подивіться на картки нижнього ряду. Яку закономірність побачили? Запишіть ще 3 числа.

6____7____8____9

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви складете і вивчите таблицю множення числа 2.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 94-95)

Завдання 540. Усне виконання завдання

Учні рахують, скільки всього кубиків на малюнку. Читають вирази, які записала Поночка.

Складають іншу пару виразів: 5 + 5 + 5 + 5; 5 ∙ 4.

Обчислюють та порівнюють значення добутків. Роблять висновок.

Завдання 541. Колективне опрацювання матеріалу

— Знаходити добуток додаванням незручно. Треба скласти і вивчити таблицю множення числа 2.

Учні читають таблицю. Пояснюють, що цікавого помітили, як можна одержати значення наступного виразу з попереднього.

Завдання 542. Колективне розв'язування задачі Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

По 2 учн. 8 ст., ? учн.

Завдання 543

Задача розв’язується так само, як попередня.

Завдання 544

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Один учень працює біля дошки.

Завдання 545. Колективне опрацювання матеріалу Учні знаходять периметр додаванням і множенням.

— Який з цих способів зручніший?

Запам’ятай!

Периметр квадрата зі стороною а можна знайти так: Р = а ∙ 4.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею на множення

Змій Горинич охороняє замок 2 роки, і щороку приносять йому по 5 відер води. Скільки відер води він випив?

— Скільки років Змій Горинич охороняє замок?

— По скільки відер йому приносять?

— Що треба дізнатися? Якою дією? (Множенням)

— А іншою дією можна?

— Яка дія раціональніша?

— Сумою яких доданків можна замінити множення?

— Запишіть коротку умову і розв’язання самостійно.

Один учень працює біля дошки, решта — самостійно.

— Перевірте, у кого така сама відповідь.

2. Обчислення значень виразів

3. Розв'язування логічної задачі

За столом сидять дві мами, два тата, три сини, одна дочка, два онуки, бабуся і дідусь. Скільки чоловік сидить за столом? (6)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 95, завдання 546; 547.