Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 55. Моделюємо різницеве порівняння

Мета: формування поняття про відношення різницевого порівняння.

Дидактична задача: закріпити знання правила різницевого порівняння та вміння знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше; формувати вміння схематично зображувати відношення різницевого порівняння.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже звикли до схематичного зображення додавання і віднімання: ми складаємо схеми до малюнків, добираємо малюнки до схем і навпаки — схеми до малюнків; складаємо за схемами вирази... На попередньому уроці ви ознайомилися з відношенням різницевого порівняння. Сьогодні навчитеся таке відношення зображувати схематично.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 25 зошита, біля сороки. Працюємо за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру; назвіть усі блакитні фігури; назвіть хоча б одну зелену фігуру; назвіть деякі жовті фігури. Друга сходинка: визначте, за яким правилом змінюється ознака в ряді фігур. [Форма, форма, колір, колір, форма.] Третя сходинка: продовжте послідовність. [Наступною має змінитися форма — має бути зелена куля.]

2. Усне опитування.

Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? відняти? Яку арифметичну дію треба виконати з числами, щоб стало не більше? не менше?

З якою арифметичною дією пов’язана дія додавання? Що залишиться, якщо із суми двох чисел відняти перший доданок? другий доданок?

Як одержати перший доданок? другий доданок?

Якою арифметичною дією за сумою та одним доданком знаходять інший доданок? Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше?

3. Усна лічба. Завдання № 1 із друкованої вкладки 55 виконується учнями самостійно.

Або можна організувати гру-змагання між трьома командами, запропонувавши доповнити рівності.

Актуалізація правила різницевого порівняння

4. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Учні за вимогою вчителя викладають на парті певну кількість геометричних фігур (7 великих червоних трикутників і 3 маленьких червоних трикутники; 5 зелених фігур і 9 синіх фігур; 4 трикутники і 6 кругів...), позначають кількість фігур у кожній групі (множині) карткою з цифрою; утворюють пари; обводять у повітрі фігури, що залишилися без пари; роблять висновок щодо того, яких фігур більше, а яких менше; роблять висновок щодо порівняння чисел; кладуть картку зі знаком порівняння; читають нерівність зліва направо та справа наліво, пояснуючи результат порівняння (тому що ... залишились без пари... або ... не вистачило пари...), зазначаючи, на скільки більше або менше; складають рівність.

5. Завдання № 1 із вкладки 55 виконується з коментарем.

На першому малюнку вгорі 3 грибочки, під ними — 5 полуничок; утворюємо пари; 2 полунички залишилися без пари, тому полуничок більше, ніж грибочків, на 2; а грибочків менше, ніж полуничок, на 2. Щоб про це дізнатися, треба від більшого числа відняти менше: 5 - 3 = 2.

6. Завдання № 2 виконується колективно.

Розгляньте малюнок. Скільки лимонів? груш? апельсинів? гранатів? слив? На скільки лимонів більше, ніж апельсинів? Якою арифметичною дією про це дізнаємось? Поставте подібні запитання до однокласників.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі схематичним зображенням відношення різницевого порівняння

1. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Завдання № 3. Використовуємо дидактичні матеріали з сайта, с. 16.

2) Схематична інтерпретація різницевого порівняння

✵ Поклади штангу 5 (9, 7, 6...). Над нею поклади картку з відповідним числом.

✵ Під цією штангою поклади штангу 3 (6, 5, 4.). Під нею поклади картку з відповідним числом.

✵ Яка штанга довша? На довшій штанзі покажи її частину, яка містить стільки ж смужок, що й коротша. Покажи решту довшої штанги — це різниця між кількістю смужок у штангах, це різницеве відношення між числами, що позначають кількість смужок на штангах. Познач частину штанги, що означає різницю. знаком запитання. Склади рівність, за допомогою якою можна дізнатись про числове значення різницевого відношення між числами.

✵ Як показати різницеве відношення, якщо порівнювати не більше число з меншим, а навпаки — менше з більшим? Треба довшу штангу покласти не над, а під коротшою штангою.

2. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Покладіть на парту 4 трикутники. Під ними покладіть 6 кругів. Яких фігур більше? На скільки більше? Яких фігур менше? На скільки менше? Учитель пропонує попрацювати й з арифметичними штангами: Скільки трикутників? (4). Знайдіть штангу 4. Скільки кругів? (6). Знайдіть штангу 6. Покладіть штангу 6 під штангою 4. Покажіть штангу 6. Покажіть штангу 4. Яка штанга довша? коротша? Покажіть частину довшої штанги, у якій стільки ж смужок, скільки й у коротшій. Полічить ці смужки. Скільки їх?

Покажіть частину довшої штанги, на якій смужки залишились без пари. Полічіть ці смужки. На скільки число 4 менше за число 6? На скільки число 6 більше за число 4? Як про це дізнатися обчисленням? Учитель виконує на дошці малюнок і схему.

Учні пояснюють, що на схемі позначає кожний відрізок і як показано різницеве відношення — різниця. Визначаємо, якою арифметичною дією дізнаємося, на скільки одне число більше або менше за інше.

3. Первинне закріплення схематичної інтерпретації відношення різницевого порівняння. Завдання № 4. Скільки бабок? Скільки жабок? Утворіть пари «бабка — жабка». Кого більше? На скільки? Кого менше? На скільки? Обведіть різницю замкненою лінією. Що позначає жовтий відрізок із дужкою з числом 5? Що позначає червоний відрізок із дужкою з числом 3? Що позначає частина жовтого відрізка зі знаком питання? Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше? Доберіть вираз.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення схематичної інтерпретації відношення різницевого порівняння

1. Завдання № 5. Розгляньте схему зліва. Що позначає зелений відрізок? червоний відрізок? Який відрізок відповідає більшому числу? меншому числу? Що позначає частина зеленого відрізка зі знаком питання? Знайдіть малюнок, який ілюструє таке відношення... [Схемі ліворуч відповідає малюнок справа; схемі праворуч — малюнок зліва.]

2. Завдання № 6. Виконується з коментованим письмом. У цьому завданні учні переходять від малюнка до схеми, а від схеми — до складання рівності.

Скільки срібних монет? Яким відрізком це показано на схемі? Скільки золотих монет? Яким відрізком це показано на схемі? Яких монет більше (менше)? Як це показано на схемі? Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше? Складіть відповідну рівність...

3. Завдання № 7. Виконується з коментованим письмом. Учні навчаються складати рівності за схемами, на яких проілюстровано відношення різницевого порівняння.

Розглянемо першу схему. Полічіть одиничні відрізки на верхньому відрізку та запишіть у «віконце» відповідне число; полічіть одиничні відрізки на нижньому відрізку та запишіть у «віконце» відповідне число. Пунктирні лінії позначають стільки ж відрізків зверху, як і знизу. Частина відрізка, що залишається, позначає різницеве відношення: на скільки більше? на скільки менше? Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше? Запишіть рівність.

4. Завдання № 3 із друкованої вкладки 55 виконується учнями в парах.

Пропедевтика введення виразів на дві дії

5. У кеглі грали 3 хлопчики. До них спочатку приєднався 1 хлопчик, а потім ще 2. Доберіть відповідний вираз. Скільки хлопчиків стало грати в кеглі?

(Учні можуть подати ситуацію схематично і тоді напевне швидко оберуть відповідний вираз.)

6. Для добре встигаючих учнів можна запропонувати завдання випереджувального характеру.

Знайди значення виразів за зразком.

Закріплення уявлення про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання та уявлення про арифметичну дію віднімання як знаходження невідомого доданка за сумою і одним доданком

7. Завдання № 2 із друкованої вкладки 55 виконується учнями самостійно.

8. Завдання № 2 із вкладки 55 виконується учнями в парах.

9. Графічні вправи. Завдання № 3 із вкладки 55 виконується учнями самостійно.

10. Розвиток логічного мислення учнів. Для Вані, Толі та Мишка є 3 пиріжки: з рисом, капустою та яблуками. Мишко не любить пиріжків з яблуками і пиріжків з капустою. Ваня не любить пиріжків з капустою. Який пиріжок вибере кожен хлопчик? [Ваня — з яблуком, Мишко — з рисом, Толя — з капустою.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чого нового ви навчилися на уроці? Як ви розумієте відношення різницевого порівняння? Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше? Оцініть власні навчальні досягнення.